Les 5: Theorie in de praktijk, voorbereiden activiteiten

Groepsdynamica
1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Groepsdynamica

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Terugblik, groepskenmerken. Opdracht Analyse van de klas
- De invloed van een begeleider op de groepsdynamica
- Opdracht BPV
- Opdracht school

          

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

- heb ik inzicht in de invloed van de PB'er op de groepsdynamica.
- kan ik een groep analyseren op basis van groepskenmerken, - cohesie, 
groepsstructuur.
- kan ik een activiteit ontwikkelen die aansluit bij een groepsdoel.  

Slide 3 - Slide

Soorten groepen
Primaire <> secundaire groepen

< Persoonlijke, intieme relaties, kleine sociale afstand, direct contact en spontaan gedrag.
 Gezin, vrienden. Belangrijk voor de ontwikkeling. Wederzijdse beïnvloeding is groot.
> Uit te voeren taak staat centraal. Contact is zakelijker. Wat kan je i.p.v. wie ben je? Formeler in de omgang. Beleefdheidsregels. Collega’s, schoolklas.

Formele <> informele groepen
< Afspraken mb.t. bestaan, doel, regels, taakverdeling etc. Een georganiseerde groep.
> Ongeorganiseerde groep, gemeenschappelijke belangstelling, geen regels.

Slide 4 - Slide

Homogene <> heterogene groepen
< Meerdere aspecten van de groepssamenstelling zijn hetzelfde zoals geslacht, leeftijd, problematiek etc.
> Aspecten van de groepssamenstelling zijn verschillend.

In-group <> out-group
< ‘Wij’-gevoel in een groep, goede groepscohesie.
> ‘Zij’-groep

Open <> gesloten groepen
< De groep staat open voor nieuwe deelnemers en verwelkomt invloeden van buitenaf.
> De groep staat niet zo open voor nieuwe deelnemers en invloeden.Slide 5 - Slide

Fasen van groepsontwikkeling

Bruce Tuckman : 5 fasen  

> Vormfase: Elkaar leren kennen, afwachtende houding.

> Stormfase: Conflict fase, verhoudingen vormen zich, contacten, wie leidt/wie volgt?
 
> Normfase:  Groepsnormen worden duidelijk, eigen identiteit.
 
> Prestatiefase:  Richten op het groepsdoel. Verwachtingen zijn helder.
 
> Afscheidsfase:  Afronding. De groep gaat uit elkaar.
 Slide 6 - Slide

Wanneer functioneert een groep goed?

- Duidelijke structuur.
- Consensus over groepsdoelstellingen.
- Consensus over de regels voor gedrag.
- Acceptatie van onderlinge verschillen.
- Tevredenheid over inspraak.
- Tevredenheid over rolverdeling.
- Open communicatie.
 - Onderling vertrouwen.
- Medewerkers en groepsleden zijn op elkaar afgestemd.
- Acceptatie over de verdeling van invloed.Slide 7 - Slide

Wat zou je als PB'er kunnen doen om aan het doel van de klas te werken?

Slide 8 - Open question

Groepscohesie
Je kunt de groepscohesie versterken door: 
• individuen de mogelijkheid te geven om in groepsverband met ideeën te komen of hun verhalen kwijt te kunnen;
• groepsactiviteiten aan te bieden;
• groepsleden eigen verantwoordelijkheden en taken te geven die ze met elkaar uitvoeren;
• positieve acties van groepsleden te belonen en te stimuleren;
• zo min mogelijk aandacht te besteden aan negatief gedrag; 
• samen gezellige activiteiten te organiseren;
• sociaal gedrag te stimuleren.

Slide 9 - Slide

Wat als er:

> veel groepsleden tegelijk weggaan?
> er subgroepen zijn die anderen uitsluiten?
> veel wisselend personeel is?


+ > +

- > -

Slide 10 - Slide

Groepsstructuur
De posities, de relaties en de rollen van de groepsleden zijn duidelijk en goed op elkaar afgestemd. Een goede structuur geeft elk groepslid de veiligheid en de bescherming die hij nodig heeft om zich vrij te ontwikkelen.


In elke groep kun je drie rollen onderscheiden:

- actievelingen met veel ideeën en initiatief
- socialen, gericht op onderling contact
- neutralen

Andere rollen: leider, volger, zondebok, clown.

Slide 11 - Slide

Je kunt de groepsstructuur beïnvloeden door:

Jouw eigen sociale/activerende rol in te zetten. 
Heb je een groep waarin veel actievelingen zitten, maar weinig socialen, dan kun jij de sociale rol op je nemen en de sociale kanten van de groepsleden versterken. Zijn er erg veel neutralen, dan stel je je wat actiever op of activeer je meer. 

Hoe kun je andere rollen zoals leider, volger, clown of zondebok beïnvloeden?

Slide 12 - Slide

Groepsproces
Basisprincipes van een groepsproces en hoe je ze kunt beinvloeden:

1. Groepsleden zijn langere tijd bij elkaar. Stimuleer het ontwikkelen van rituelen (pauzes, gedrag in de klas, reizen).
2. Beschouw groepsleden als leden van een team waarmee gewerkt wordt en beschouw jezelf als PB'er ook als teamlid.
3. Geef zoveel mogelijk vrijheid aan groepsleden en vermijd onnodige regels en bemoeizucht.
4. Formuleer met elkaar enkele heldere, begrijpelijke en uitvoerbare morele regels (niet roddelen, elkaar uit laten praten, etc.)
5. Pas je gedrag/jouw rol aan op de fasen van het groepsproces. 


Slide 13 - Slide

Fasen van groepsontwikkeling

Bruce Tuckman : 5 fasen  

> Vormfase: Elkaar leren kennen, afwachtende houding.

> Stormfase: Conflict fase, verhoudingen vormen zich, contacten, wie leidt/wie volgt?
 
> Normfase:  Groepsnormen worden duidelijk, eigen identiteit.
 
> Prestatiefase:  Richten op het groepsdoel. Verwachtingen zijn helder.
 
> Afscheidsfase:  Afronding. De groep gaat uit elkaar.
 
Wat doe je als PB'er in welke fase?


Slide 14 - Slide

Praktisch beïnvloeding van het groepsproces
Zie document in Teams

Slide 15 - Slide

> Betrokkenheid stimuleren
Niet afdwingen, wel stimuleren.
Draagt bij aan verbondenheid, wij-gevoel.
 
> Individuele aandacht
Draagt bij aan een gevoel van tevredenheid en acceptatie.
Iedereen evenveel aandacht?

> Omgaan met conformisme
Draagt bij aan het groepsdoel en groepscohesie.
Gevaar: groepsdenken/groepsdruk.

> Overzicht houden
Nodig om gepast gedrag in te schatten en waar nodig bij te sturen.


Slide 16 - Slide

Opdracht BPV
Stand van zaken?

 

Slide 17 - Slide

Opdracht D1
Zie opdracht in Teams.

D1) Organiseer een activiteit en voer deze volgens planning uit in de klas.
> Maak een groepje van max. 4 personen
> Bedenk een activiteit die bijdraagt aan het groepsdoel
> Voer de activiteit uit in de klas (uitvoering in week 7 en 8)
> Beantwoord de vragen


> Let op: Eigenschappenspel spelen we  volgende week als voorbeeldactiviteit.
 
timer
30:00

Slide 18 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

- heb ik inzicht in de invloed van de PB'er op de groepsdynamica.
- kan ik een groep analyseren op basis van groepskenmerken, - cohesie, 
groepsstructuur.
- kan ik een activiteit ontwikkelen die aansluit bij een groepsdoel.  

Slide 19 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Maken:
Opdracht D1

Volgende week
Pesten en voorbeeld groepsactiviteit

Slide 20 - Slide