Les 2 werken in een MZ organisatie

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 3
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

 Planning
1.  Terugblik nabespreken opdracht CAO
2. Lesdoelen
3. Theorie & interactie
4. Les evaluatieSlide 2 - Slide

This item has no instructions

Opdracht CAO bespreken bespreken

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
Aan het einde van de les weet je wat doelen, visies en missies van organisaties zijn

Je kan vertellen welke organisatiestructuren er zijn en waarom dat belangrijk is om te weten voor jouw toekomst. 

Je legt uit wat beleid is

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is een organisatie?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Kenmerken organisatie 
Organisaties zijn doelgericht
Bestaan uit mensen
Medewerkers gebruiken middelen (geld, gebouwen enz.)
Medewerkers gebruiken methoden
Er is een structuur (met leidinggevenden)
Er moet coördinatie zijn. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Doelstelling
Wat wil je bereiken?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Visie
Visie, missie en strategie worden vaak met elkaar verward.

De visie geeft de situatie weer waarin jij en/of jouw organisatie zich in de toekomst wil bevinden.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Missie
 Wat een organisatie waardevol en belangrijk vindt

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Doelstelling, missie en visie
Een organisatie heeft altijd een doelstelling, een missie en een visie. 

Wat zijn die Roc Mondriaan? 
timer
10:00

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Link

This item has no instructions

Wat moet je met die visie,
doelen en missie?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Wat neem je mee uit
de video die je net
hebt gekeken

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Zou je bij deze organisatie willen werken?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Waarom is het voordat je gaat solliciteren op een baan belangrijk om te weten wat de visie en missie van een organisatie is?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Beleid van een organisatie
Hoe zorgen medewerkers ervoor dat het gedane werk nuttig is om het doel te bereiken?

Slide 17 - Slide

studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt

reges en afspraken eten drinken op tijd komen etc.
Wat is de visie en missie
van je stageplek?

Slide 18 - Mind map

This item has no instructions

Soorten beleid 
Strategisch beleid: gemaakt door de directie, waar ga je heen als bedrijf (door prikkels van binnen en buiten). Gaat om lange termijn. 
Tactisch beleid: concrete activiteiten om strategisch beleid te halen. 
Operationeel beleid: De uitvoering, hoe wordt die gedaan. 

Slide 19 - Slide

Voorbeeld intake
Structuur van organisaties 


hiërarchie 
Organogram 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Verschillende organisatiestructuren 

Lijnstructuur 
Linking-pinstructuur 
Lijn-staforganisatie 
Projectorganisatie 
Matrixorganisatie
Zelfsturende teams

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
Je legt uit wat doelen, visies en missies van organisaties zijn

Je kan vertellen welke organisatiestructuren er zijn en waarom dat belangrijk is om te weten voor jouw toekomst. 

Je legt uit wat beleid is

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Vooruit blik
Presenteren!

Slide 24 - Slide

This item has no instructions