Les 2 werken in een MZ organisatie

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 2
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

 Planning
1.  Terugblik
2. Lesdoelen
3. Theorie & interactie
4. Les evaluatieSlide 2 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteit?

Discussie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk bespreken
Brandon

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
Aan het einde van de les weet je wat doelen, visies en missies van organisaties zijn

Je kan vertellen welke organisatiestructuren er zijn en waarom dat belangrijk is om te weten voor jouw toekomst. 

Je legt uit wat beleid is

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat is een organisatie?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Kenmerken organisatie 
Organisaties zijn doelgericht
Bestaan uit mensen
Medewerkers gebruiken middelen (geld, gebouwen enz.)
Medewerkers gebruiken methoden
Er is een structuur (met leidinggevenden)
Er moet coördinatie zijn. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Doelstelling
Wat wil je bereiken?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Visie
Visie, missie en strategie worden vaak met elkaar verward.

De visie geeft de situatie weer waarin jij en/of jouw organisatie zich in de toekomst wil bevinden.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Missie
 Wat een organisatie waardevol en belangrijk vindt

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Doelstelling, missie en visie
Een organisatie heeft altijd een doelstelling, een missie en een visie. 

Wat zijn die Roc Mondriaan? 
timer
10:00

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Link

This item has no instructions

Wat moet je met die visie, doelen en missie?

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Waarom is het voordat je gaat solliciteren op een baan belangrijk om te weten wat de visie en missie van een organisatie is?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Beleid van een organisatie
Hoe zorgen medewerkers ervoor dat het gedane werk nuttig is om het doel te bereiken?

Slide 15 - Slide

studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt

reges en afspraken eten drinken op tijd komen etc.
Wat is het beleid van het Mondriaan? (normatief kader)

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Soorten beleid 
Strategisch beleid: gemaakt door de directie, waar ga je heen als bedrijf (door prikkels van binnen en buiten). Gaat om lange termijn. 
Tactisch beleid: concrete activiteiten om strategisch beleid te halen. 
Operationeel beleid: De uitvoering, hoe wordt die gedaan. 

Slide 17 - Slide

Voorbeeld intake
Structuur van organisaties 


hiërarchie 
Organogram 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Verschillende organisatiestructuren 

Lijnstructuur 
Linking-pinstructuur 
Lijn-staforganisatie 
Projectorganisatie 
Matrixorganisatie
Zelfsturende teams

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

In groepjes: zoek uit en presenteer
Lijnstructuur
Linking-pinstructuur
Lijn-staforganisatie
Projectorganisatie
Matrixorganisatie
Zelfsturende teams

Hulpmiddel: Thieme en internet
Tijd: de rest van de les. Volgende week presenteren

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
Je legt uit wat doelen, visies en missies van organisaties zijn

Je kan vertellen welke organisatiestructuren er zijn en waarom dat belangrijk is om te weten voor jouw toekomst. 

Je legt uit wat beleid is

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Zoek de doelstelling, missie en visie van jouw stageplek op en noteer deze. 

Vraag of er een organogram is van jouw stage en leg uit wat voor een organisatiestructuur jouw stage heeft.

Geen stage? Kies dan een willekeurige organisatie die zorg biedt.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Vooruit blik
Presenteren!

Slide 23 - Slide

This item has no instructions