Les 1: Werken in een MZ-organisatie

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 1 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
professionaliseringMBOStudiejaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Professionalisering 
Kwaliteit en deskundigheid les 1 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Belang van deze lessenreeks 
Deze lessenreeks gaat je helpen om als een professional op de werkvloer te kunnen staan. 

Onderwerpen zijn: Hoe zien de organisaties eruit waar jij kan gaan werken, hoe deel je kennis efficiënt en hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste kennis. Hoe kan je je netwerken en kennis benutten?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doel 
Aan het einde van de les weet je wat doelen, visies en missies van organisaties zijn
Je kan vertellen welke organisatiestructuren er zijn en waarom dat belangrik is om te weten voor jouw toekomst. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Planning 
Kenmerken organisatie 
Doelstelling, missie, visie 
Beleid
Organisatiestructuren 
Huiswerk
Afsluiting

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat is een organisatie?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Kenmerken organisatie 
 • Organisaties zijn doelgericht
 • Bestaan uit mensen (medewerkers) die met elkaar samenwerken
 • Medewerkers gebruiken middelen (geld, gebouwen enz.)
 • Medewerkers gebruiken methoden (protocollen)
 • Er is een structuur (met leidinggevenden)
 • Er moet coördinatie zijn. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Doelstelling, missie en visie
Een organisatie heeft altijd een doelstelling, een missie en een visie. 

Wat zijn die van jouw stageplek?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn denk je de doelen van het ROC Mondriaan?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

ROC Mondriaan wil zijn studenten optimaal voorbereiden op vervolgonderwijs en de (toekomstige) arbeidsmarkt en besteedt daarom veel aandacht aan innovatie en aan (wereld)burgerschap.
Wat moet je met die visie, doelen en missie?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Waarom is het voordat je gaat solliciteren op een baan belangrijk om te weten wat de visie en missie van een organisatie is?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Beleid van een organisatie
Hoe zorgen medewerkers ervoor dat het gedane werk nuttig is om het doel te bereiken?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Soorten beleid
 • Strategisch beleid: gemaakt door de directie, waar ga je heen als bedrijf (door prikkels van binnen en buiten). Gaat om lange termijn. 
 • Tactisch beleid: concrete activiteiten om strategisch beleid te halen. 
 • Operationeel beleid: De uitvoering, hoe wordt die gedaan. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Kort gezegd;
 • De leider geeft richting (strategie)
 • De manager richt in (tactiek)
 • De medewerker verricht (uitvoering)

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Welk soort beleid voer ik uit als docent?
A
strategisch beleid
B
operationeel beleid
C
tactisch beleid

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Structuur van organisaties 


Hiërarchie 
Organogram 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Verschillende organisatiestructuren 

 • Lijnstructuur 
 • Linking-pinstructuur 
 • Lijn-staforganisatie 
 • Projectorganisatie 
 • Matrixorganisatie
 • Zelfsturende teams

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

In groepjes: zoek uit en presenteer

 • Lijnstructuur
 • Linking-pinstructuur
 • Lijn-staforganisatie
 • Projectorganisatie
 • Matrixorganisatie
 • Zelfsturende teams

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Lijnorganisatie 
Het is heel duidelijk wie de baas is. Een lijn van boven naar beneden. Bestuur = verantwoordelijk. 

Linking pin = uit elk team is een verantwoordelijk om het team te vertegenwoordigen bij het management team (soort lijnstructuur)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lijn staf organisatie 
Een lijn organisatie, onder de manager is nog 'staf' toegevoegd. Is hoog opgeleid bijv. psycholoog, MZ'er. 

De staf ondersteunt managers. 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Projectorganisaties 
Doen tijdelijke grote klussen. 
Verschillende specialisten bij elkaar. 
Vaak geen specifieke manager. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Matrixorganisatie 
Permanente projecten 
2 managers 
1 van de organisatie 
1 van het project 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

zelfsturende teams
Team zonder leidinggevende. 
Team samen verantwoordelijk voor  resultaten

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wat voor organisatiestructuur heeft jouw stage en hoe weet je dat?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Huiswerk
Zoek de doelstelling, missie en visie van jouw stageplek op en noteer deze. 
Vraag of er een organogram is van jouw stage en leg uit wat voor een organisatiestructuur jouw stage heeft.

Geen stage? Kies dan een willekeurige organisatie die zorg biedt.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Tussen de 0 en 10, hoe heb je deze les ervaren?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 26 - Poll

This item has no instructions