§3.1 en 3.2 H3 klimaten M/H

Paragraaf 3.1 en 3.2 
H3 Klimaat
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Paragraaf 3.1 en 3.2 
H3 Klimaat

Slide 1 - Slide

Welke klimaten zijn er?

Slide 2 - Mind map

Welke klimaten komen voor op lage breedte?

Slide 3 - Mind map

Op welke breedte ligt Nederland? of ook wel het zeeklimaat?

Slide 4 - Open question

Leerdoelen par 3.2 (MH)/3.3 (HA)
1. Ik kan uitleggen waarom de temperatuur afneemt naarmate je de hoogte ingaat (gebergtes)
2. Ik kan uitleggen welke invloed de stand van de zon en de (geografische) breedte hebben op de temperatuur.
3. Ik ken de volgende zin uit mijn hoofd:
De ZON verwarmt de AARDE en de AARDE verwarmt de LUCHT. (en ik kan dit uitleggen, havo=kortgolvig en langgolvige stralen)
4. Ik kan uitleggen dat de aarde om de aardas draait en hoelang hij hierover doet?
5. Ik kan uitleggen hoe dag en nacht ontstaat.
6. Ik kan uitleggen dat de aarde om de zon draait en hoelang hij hierover doet.
7. Ik kan uitleggen dat door de draaiing van de aarde om de zon er seizoenen ontstaan. (niet op alle breedteliggingen)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Op hogere breedte is het kouder omdat:

- De zonnestralen schuiner instralen
- een groter oppervlak moeten verwarmen
- een langere weg door de atmosfeer moeten afleggen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Elke 1000 meter die je stijgt daalt de temperatuur met
A
0.6 graden
B
16 graden
C
6 graden
D
60 graden

Slide 12 - Quiz

Draaiing van de aarde
De aarde maakt twee bewegingen:
in 24 uur draait de aarde om zijn as > dag en nacht
in één jaar draait de aarde één keer om de zon > seizoenen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Seizoenen
Zomer: start op 21 juni. Ze zon staat recht boven de             Kreeftskeerkring
Herfst: start op 21 september. De zon staat recht boven de evenaar
Winter: start op 21 december. Ze zon staat recht boven de Steenbokskeerkring
Lente: Start op 21 maart. De zon staat recht boven de evenaar

Slide 16 - Slide

Hoe komt het dat we dag en nacht hebben?
A
Door de draaiing van de aarde om de zon
B
Door de draaiing van de zon om de aarde
C
Door de wolken
D
Omdat de aarde om zijn eigen as draait

Slide 17 - Quiz

In welke maand krijgt Nederland de meeste zon?
A
Maart
B
Juni
C
September
D
December

Slide 18 - Quiz

Wat ontstaat er als de aarde om zijn as draait?

Slide 19 - Open question

Hoelang doet de aarde erover een rondje om zijn as?

Slide 20 - Open question

Hoelang doet de aarde erover om een rondje om de zon te maken?

Slide 21 - Open question

Huiswerk: 
paragraaf 3.2 opdracht 1 t/m 6

Dit is allemaal in Teams en SOM te vinden. 

Slide 22 - Slide