Interactievaardigheden 3 les 7

Interactievaardigheden 3
Deze periode:

* Ontwikkelingsstimulering
* Begeleiden van onderlinge interacties tussen kinderen

1 / 13
next
Slide 1: Slide
interactievaardighedenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Interactievaardigheden 3
Deze periode:

* Ontwikkelingsstimulering
* Begeleiden van onderlinge interacties tussen kinderen

Slide 1 - Slide

Jullie boek blz. 194 t/m 198

Slide 2 - Slide

Interacties begeleiden bij peuters

prosociaal gedrag versterken

Een ander bijstaan door te helpen.
Peuters voelen elkaar vaak aan.

Slide 3 - Slide

Hoe kun je als PM-er peuters ondersteunen in prosociaal gedrag?

Slide 4 - Open question

Als PM-er kun je:
 • Peuters wijzen op elkaars aanwezigheid
 • het goede voorbeeld geven
 • positief reageren als ze prosociaal gedrag laten zien
 • kinderen betrekken bij elkaar troosten of problemen oplossen of helpen: vraag maar of Sanne of ze je kan helpen
 • samenwerken stimuleren door activiteiten of opdrachtjes: samen iets pakken 

Slide 5 - Slide

video helpen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

video balspel samen: Wat zie je?
interacties ondersteunen kan op de volgende manieren:
 • verdeel de aandacht tussen de kinderen
 • waardeer verschillen tussen kinderen
 • observeer samenspel en geen zo nodig ondersteuning
 • zie en waardeer positieve interacties tussen kinderen die zich spontaan voordoen
 • richt de aandacht van de kinderen op elkaar

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

wat zagen jullie?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

2 kinderen willen met dezelfde auto spelen en krijgen ruzie, wat doe je?

Slide 12 - Open question

Conflicten oplossen
Kijk eerst of de kinderen het zelf op kunnen lossen
Benoemen wat je ziet
Als kinderen er zelf niet uitkomen:
 • oog hebben voor de ander: help ze begrijpen wat de ander voelt of wil
 • oplossing bedenken: praat over goede ideeën
 • opnieuw vrienden worden: contact herstellen

Slide 13 - Slide