H.3 Spelling uitgebreid-Mv op-en-pv tt-havo1

Wat moeten jullie straks kennen en kunnen?


Oftewel, wat is het doel van deze les?


Na deze les weet  je hoe je het meervoud van een woord op moet schrijven als het op -en eindigt 

(blz. 115)en kun je de pv in de tegenwoordige tijd opschrijven. ( deel 2 blz. 117)


1 / 39
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat moeten jullie straks kennen en kunnen?


Oftewel, wat is het doel van deze les?


Na deze les weet  je hoe je het meervoud van een woord op moet schrijven als het op -en eindigt 

(blz. 115)en kun je de pv in de tegenwoordige tijd opschrijven. ( deel 2 blz. 117)


Slide 1 - Slide

Als het woord geen pv is gebruik je voor de juiste spelling?

Als een woord géén persoonsvorm is, gebruik je de verlengproef:

 1. Maak het woord langer door er -e, -en of -ig achter te zetten.
 2. Als je dan een -t hoort, schrijf je een -t aan het eind
 3. Als je dan een d hoort, schrijf dan een d aan het eind
Terugblik

Slide 2 - Slide

Veel zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud op -en: lamp → lampen; weg → wegen; mes → messen; kloof → kloven.


Zo maak je een meervoud op -enIn alle gevallen moet je -en achter het woord zetten: boer → boeren; prooi → prooien; kast → kasten


Soms moet je ook: – de laatste letter verdubbelen:

_klas → klassen; bed → bedden; slof → sloffen

Slide 3 - Slide

 • een a, e, o of u weghalen:  schaar → scharen; been → benen; sloot → sloten
 • een -f veranderen in een -v-:  brief → brieven; golf → golven; raaf → raven
 • een -s veranderen in een -z-:  huis → huizen; spons → sponzen; pees → pezen

 

Gebruik bij twijfel een woordenboek of de Woordenlijst Nederlandse Taal (http://woordenlijst.org).

Slide 4 - Slide
        


 


In meervoudsvormen

In langere woorden zoals bacterie en fantasie moet je eerst bepalen waar de klemtoon ligt.
Als de klemtoon op de -ie valt, komt er -ën bij: knie → knieën.

Slide 5 - Slide

Als het enkelvoud eindigt op -ie, maak je het meervoud met

-ën  – knie → knieën;

of met -n  bacterie → bacteriën


Je zegt niet fantasie of fantasie, maar fantasie


Ligt de klemtoon op de laatste lettergreep?

Dan schrijf je + en: fantasie+ en= fantasieën


drie - drieën

categorie - categorieën

epidemie - epidemieën
Slide 6 - Slide


Ligt de klemtoon niet op de laatste lettergreep?

Als de klemtoon niet op de -ie valt, komt er -n bij.

Je zegt niet bacterie of bacterie, maar bacterie

Dan schrijf je +n: bacterie +n= bacteriën


    tralie-traliën(tralies mag ook)

    kolonie-koloniën

    assurantie-assurantiën
In beide gevallen krijgt de laatste e in het woord een trema: ë

Slide 7 - Slide

Het meervoud van woorden op -ee en -ie.


Als het enkelvoud eindigt op -ee, maak je het meervoud met -ën: – zee → zeeën; slee → sleeën; orchidee → orchideeënSlide 8 - SlideAls een zelfstandig naamwoord in het enkelvoud eindigt op -ee, maak je het meervoud met -ën: fee → feeën.


 • zee - zeeën
 • idee - ideeën

 • slee - sleeën              
 •  

 • De puntjes (trema) staan altijd op de letter
 •  waar een nieuwe klank begint.

 • Slide 9 - Slide

  Slide 10 - Video

  Even checken. Wie vertelt mij nog even wat we zojuist hebben gehoord?


  Geen vingers, ik geef de beurt aan ..............................................

  Slide 11 - Slide

  Wat is het meervoud van
  OLIFANT
  A
  olifantjes
  B
  olifantje
  C
  olifanten
  D
  olifantten

  Slide 12 - Quiz

  Wat is het meervoud van
  KAAS
  A
  kaazen
  B
  kazen
  C
  kaasen
  D
  kasen

  Slide 13 - Quiz

  Wat is het meervoud van
  KOEKENPAN
  A
  pannenkoek
  B
  pannenkoeken
  C
  koekenpannen
  D
  koekenpanen

  Slide 14 - Quiz

  Wat is het meervoud van
  mees
  A
  meesen
  B
  mezen
  C
  meezen
  D
  mesen

  Slide 15 - Quiz

  Wat is het meervoud van
  kip
  A
  kippen
  B
  kipen
  C
  kipjes
  D
  kippetjes

  Slide 16 - Quiz

  Waar ligt de klemtoon?
  genie
  A
  ge
  B
  nie

  Slide 17 - Quiz

  Hoe schrijf je het meervoud van
  genie

  Slide 18 - Open question

  Waar ligt de klemtoon?
  melodie
  A
  me
  B
  lo
  C
  die

  Slide 19 - Quiz

  Hoe schrijf je het meervoud van
  melodie

  Slide 20 - Open question

  Waar ligt de klemtoon?
  ceremonie
  A
  ce
  B
  re
  C
  mo
  D
  nie

  Slide 21 - Quiz

  Hoe schrijf je het meervoud van
  ceremonie

  Slide 22 - Open question

  Wat is het meervoud van
  knie ?
  A
  kniën
  B
  knieën
  C
  knies
  D
  knieeën

  Slide 23 - Quiz

  Wat is het meervoud van
  kolonie ?
  A
  kolonieën
  B
  kolonies
  C
  kolonnes
  D
  koloniën

  Slide 24 - Quiz

  Wat is het meervoud van

  epidemie ?
  A
  epidemieën
  B
  epidemies
  C
  epidemiën
  D
  epidemieeen

  Slide 25 - Quiz

  Wat is het meervoud van tralie ?
  A
  tralieën
  B
  tralalaas
  C
  traliën
  D
  tralies

  Slide 26 - Quiz

  Wat is het meervoud van idee ?
  A
  ideeën
  B
  ideetje
  C
  idees
  D
  ideën

  Slide 27 - Quiz

  Nu zelfstandig aan de slag

  Wat nu?

   Voordat je aan de opdrachten begint, lees je eerst zelfstandig de theorie op blz. 115+117

  Maken opdr. 1 t/m 6

  blz. 115 t/m 117


  Slide 28 - Slide

  Start deel 2 blz. 117 spelling
  pv tt

  Slide 29 - Slide

  Dit zijn de spellingsregels voor de persoonsvorm tegenwoordige tijd (pvtt):

   

  •  Ik erbij of jij erachter: alleen de stam – (ik) loop, loop (ik), loop (jij) – (ik) vind, vind (ik), vind (jij)
  • Anders in het enkelvoud: stam + t – (jij) loopt, (hij) loopt, (zij) loopt – (jij) vindt, (hij) vindt, (zij) vindt
  •   
  •  In het meervoud: het hele werkwoord – (wij) lopen, (jullie) lopen, (zij) lopen – (wij) vinden, (jullie) vinden, (zij) vinden


  Slide 30 - Slide

    Zo beslis je of het stam is of stam + t •

  Bij de meeste werkwoorden kun je horen of er een t achter de stam moet: 

  – ik loop, jij loopt; 

  ik wandel, hij wandelt; 

  ik repeteer, zij repeteert.

   Zie ook het schema werkwoordspelling op blz. 260.

  Slide 31 - Slide

  Bij werkwoorden op -den hoor je dat niet.

  Vul dan het werkwoord smurfen of lopen in.
  – Ik vin... het niet eerlijk → Ik smurf/loop het niet eerlijk.

  – Els vin... hem erg leuk → Els smurft/loopt hem erg leuk.  Nu kun je wel horen of er nog een t bij moet of niet: Het is

  Ik vind (want Ik smurf/loop )

  maar Els vindt (want Els smurft/loopt).

  Slide 32 - Slide

  Slide 33 - Link

  Nu zelfstandig aan de slag

  Wat nu?

   Voordat je aan de opdrachten begint, lees je eerst zelfstandig de theorie op blz. 117

  Maken opdr. 7-8

  blz. 117- 118


  Slide 34 - Slide

  Slide 35 - Slide

  Aan de slag

  Slide 36 - Slide

  Opdracht: in 2 tallen=
   Bespreek met je klasgenoot wat er tijdens deze les is geleerd? Wat moet je onthouden? Hoe vertel je dit aan een leerling van een andere klas?

  Opdracht: in 2 tallen=
   Bespreek met je klasgenoot wat er tijdens deze les is geleerd

  Wat moet je onthouden, is belangrijk?
   
  Hoe vertel je dit aan een leerling van een andere klas?

  Wat was het doel van de les en is het doel bereikt?  Slide 37 - Slide

  Meer uitleg, oefenen of snel klaar?

  kies je boek > H.3

  https://www.snapput.nl/video/meervoud-zelfstandig-naamwoord-1/

  Bekijken filmpje en/of maken de oefeningen

  Slide 38 - Slide

  Slide 39 - Link