3.2 Chinese Republiek 1912-1949

1 / 20
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide


Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Mantsjoerije
Taipingopstand
Nianopstand
Hongkong
Taiwan

Slide 6 - Drag question

Wie was de stichter en eerste president van de Republiek China?
A
Mao Zedong
B
Sun Yat-Sen
C
Yuan Shikai
D
Chiang Kaishek

Slide 7 - Quiz

Chiang Kaishek
Mao Zedong
Yuan Shikai
Sun Yat-sen

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Slide

1900
1919
1912-1949
1911-1912
1927-1937/ 1945-1949
1949
1937-1945
Chinese volksrepubliekopgericht
Burgeroorlog
Tweede Chinees-Japanse oorlog
begin van de Vier-meibeweging
bokseropstan
democratische revolutie
Chinese Republiek

Slide 10 - Drag question

Slide 11 - Slide

Sun Yat-sen
Sun Yat-sen
Chiang Kaishek
Mao Zedong
CCP
Kwomintang

Slide 12 - Drag question

Slide 13 - Slide

juist

onjuist

de inname van Mantsjoerije heeft te maken met het kenmerkend aspect: het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme 
de inname van Mantsjoerije heeft te maken met het kenmerkend aspect:  De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie

Slide 14 - Drag question

Hoe noem je het als een land een gebied in heel veel opzichten beïnvloed? Dan is er sprake van een:
A
marionettenstaat
B
bezettingszone
C
invloedssfeer

Slide 15 - Quiz

beschrijf het verschil tussen een marionettenstaat, een bezettingszone en een invloedssfeer.

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

veerdeel de oorzaken van het ontstaan van de volksrepubliek China in 1949.
directe oorzaak
indericte oorzaken
- het winnen van de burgeroorlog door de communisten 

- De communisten maakten een goede indruk, leken kundig en oprecht. De communisten kregen steeds meer aanhang omdat mensen verwachtten dat ze een eind zouden maken aan corruptie en onrechtvaardigheid.  

- De nationalisten kregen het bestuur en de economie niet op orde. En persten de bevolking uit. 

Slide 19 - Drag question- begin burgeroorlog nationalisten en communisten.

- oprichting Chinese Communistische Partij

- Noordelijke Veldtocht

- vier-meibeweging ontstaat

- Japan bezet Mantsjoerije

- Japan capituleert

- Mao roept Volksrepubliek China uit & Chiang Kaishek vlucht naar Taiwan

- Sun Yat-sen sticht de Republiek China

- Yuan Shikai wordt president.

1912
1927
1912
1926-1928
1949
1921
1945
1919
1931

Slide 20 - Drag question