HC China - leidende vraag 2

Leidende vraag 2 - KA's
Tekst
1 / 44
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 44 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Leidende vraag 2 - KA's
Tekst

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen

1) Je kunt beschrijven welke doelstelling Sun Yat-sen en de Quomindang hadden en hoe ze deze wilden bereiken.2) Je kunt beschrijven welke doelstellingen de 4 meibeweging had en hoe ze deze doelstellingen wilden bereiken.


3) Je kunt beschrijven welke doelstellingen de Chinese communistische partij nastreefde.4) Je kunt beschrijven hoe Japan in de periode 1911-1945 zijn invloed in China probeerde uit te bereiden.


5) Je kunt beschrijven waarom de communisten en de nationalisten twee keer samenwerkten in de periode 1911-1949 en ook waardoor deze samenwerkingen weer stopten.


6) Je kunt beschrijven hoe de volksrepubliek China ontstond.


7) Je kunt beschrijven en verklaren waardoor China betrokken raakte bij de Koude oorlog.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

belangrijke jaartallen:

1912 -  Republiek China o.l.v. Sun Yat Sen

1919 - 4 mei, studenten protesteerden in China tegen buitenlandse invloeden.

1919 -  Oprichting Quomindang (QMD) o.l.v. Chiang Kai-shek

1921 - Oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP) o.l.v. Mao Zedong.

1927 - herstel van het centraal gezag door de QMD. De CCP trok zich terug in de bergen waar ze het communisme in de praktijk brachten en het rode leger trainden.

1931 - Bezetting Mantsjoerije door Japan

1934: Lange Mars: communisten werden door de QMD verjaagd naar Yenan in het Noorden. De Lange Mars werd het heldenepos van Mao.

1937: Tweede Verenigd Front als reactie op het Japanse offensief vanuit Mantsjoerije in Oost-China (met ondermeer het bloedbad van Nanking).

1945: na de capitulatie van Japan brak er een heftige burgeroorlog uit tussen QMD en CCP.

1949: Mao riep de volksrepubliek China uit. QMD vluchtte naar Taiwan. VS steunden de QMD . De VN benoemden Taiwan tot afgevaardigde van China.


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

leerdoel 1
Je kunt beschrijven welke doelstelling Sun Yat-sen en de Qumindang hadden en hoe ze deze wilden bereiken.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Sun Yat-Sen
Stichter volksrepubliek China 
1 januari 1912
nationalistische partij
Drie volksbeginselen: 
 • democratie invloed van het volk op de samenstelling van het bestuur.
 • nationalisme: terugdringen van de buitenlandse invloeden en verenging van alle verschillende Chinese volken.
 • socialisme: welvaart voor iedereen laten toenemen met name door industrialisatie.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Sun Yat Sens achtergrond

Sun Yat-sen kwam uit het zuiden van China uit een boerengezin. Hij had een tijdje bij een broer op Hawaii gewoond en was geneeskunde gaan studeren in Hong Kong. Hij sprak uitstekend Engels en was op de hoogte van de internationale ontwikkelingen. Ook was hij christen geworden.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Yuan Shikai
 • Sun Yat-sen had steun nodig van om de revolutie te winnen van Yan Shikai.
 • Shikai was een machtige generaal die had samengewerkt met westerse machten om de Boksers aan te pakken
 • Pakte de macht af van Sun Yat-sen
 • Werd president en zelfs even keizer 
 • Overleden in 1916

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Sun Yat-sen

 • Na de dood van Yuan Shikai (1916) werd Sun Yat-sen weer president, maar China viel verder uiteen.

Grote instabiliteit: 
 • Verschillende warlords probeerden met eigen leger machtsgebieden te vergroten
 • Warlord: lokale heerser die zijn macht baseert op militair geweld en onderdrukking

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Sun Yat-sen wint eerste verkiezingen met de partij: Kwo Mintang
Yaun Shikai: eerste president
Sun Yat-sen roept Republiek China uit
Sun Yat-sen vlucht naar Japan
WO I
Yaun Shikai dood
China valt uit elkaar
WARLORDS!
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting 1:
In 1912 stichtte Sun Yat-sen de Republiek China. Zijn nationalistische partij, die zich inzette voor democratie, nationalisme en socialisme, won de eerste parlementsverkiezingen. Al snel greep generaal Yuan Shikai de macht en zette president Sun Yat-sen af. Het land viel uiteen en werd geregeerd door plaatselijke militaire machthebbers. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

leerdoel 2
Je kunt beschrijven welke doelstellingen de 4 meibeweging had en hoe ze die wilden bereiken.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

4 mei beweging
 • Maar: Na 'Versailles' 1919 kreeg Japan de Duitse gebieden toegewezen
 • Verontwaardiging in China groeide, ontstaan verschillende politieke groeperingen
 • 4 mei 1919 duizenden studenten door straten Beijing: protest tegen VvV
 • Actie sloeg snel over naar andere delen van het land: 4 Meibeweging
China koos tijdens de Eerste Wereldoorlog de kant van de geallieerden. Zij vochten ook mee. Ze hoopten de Duitse gebieden in China daardoor weer in handen te krijgen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

4 meibeweging
belangrijkste strijdpunten:

 1. boycot van Japan
 2. nationalisme: buitenlandse invloeden verminderen
 3. politieke en economische modernisering


ook:
 
- meer inspraak van het volk
modernisering leger

* Voorloper van de Chinese
 Communistische Partij,
 geïnspireerd op
zelfversterkingsbeweging.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

de 4 meibeweging
Nationalistisch:


1919
Tegen het westen maar geïnspireerd door  westerse ideeën; gelijkheid en nationalisme
vereenvoudigde de Chinese taal: 
onderwijs werd toegankelijk, massa bereikbaar

Brede divers volksbeweging

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting 2:
De invloed en bemoeienis van de buitenlandse mogendheden bleef groot. Uit protest daartegen en tegen het uitblijven van veranderingen ontstond de 4 meibeweging. Onder invloed van westerse, Japanse en Chinese voorbeelden zette die zich in voor een modernisering van de republiek op bestuurlijk, sociaal en cultureel gebied. Deze beweging kreeg een politieke vertaling in de Chinese Communistische Partij. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

leerdoel 3
Je kunt beschrijven welke doelstellingen de Chinese communistische partij nastreefde.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Ontstaan CCP
Vanuit de 4 mei beweging ontstond in 1921 de CCP. Mao werd steeds belangrijker:
 1. Hij vertaalde de industriële samenleving van Marx naar de agrarische samenleving van China (KA38)
 2. Hij gebruikte massacampagnes om de Chinese boeren politiek bewust te maken. (KA 37)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Communisme in China
Communisme is aantrekkelijk:
- duidelijk omschreven gesloten wereldbeeld
- tegen westers modern-imperialisme 
- succesvol in agrarisch Rusland
1921: oprichting Chinese Communistische Partij

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

leerdoel 4
Je kunt beschrijven hoe Japan in de periode 1911-1945 zijn invloed in China probeerde uit te bereiden.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Japan en China

Japan had weinig grondstoffen voor de groeiende industrie en was niet in staat om de eigen groeiende bevolking van voedsel te voorzien:
Daarom modern imperialisme.
1895 - Eerste Chinees-Japanse oorlog
1900 - Japan helpt de geallieerden mee de Bokseropstand neerslaan
1919 - Japan krijgt voormalig Duitse gebieden in China toegewezen.
1931 - Japan bezet Mantsjoerije; PuYi keizer
1937 - innemen andere delen China

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Japan verder..
- Japan bezette Mantsjoerije 1931 
- Wreed regime
- Puyi (inmiddels 25) werd als symbolische heerser aan hoofd van deze 'onafhankelijke' staat gezet
- Vanuit Mantsjoerije probeerde Japan meer delen in noorden van China te veroveren 

- Al snel vonden de nationalisten en communisten een gezamenlijke vijand: Japan

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting 4
In 1931 bezette Japan de provincie Mantsjoerije en vestigde daar een fascistisch geïnspireerd en wreed regime. De laatste Chinese keizer Puyi stond als symbolische heerser aan het hoofd van deze marionettenstaat, van waaruit verdere delen van China werden ingenomen. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

leerdoel 5
Je kunt beschrijven waarom de communisten en de nationalisten twee keer samenwerkten in de periode 1911-1949 en waardoor deze samenwerkingen weer stopten.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Theorie
CCP
Een groep studenten richtte de CCP op, de communistische partij van China (vooral boeren). Zij kregen steun van de Sovjet-Unie.
Samen met de Kwomintang (vooral middenklasse) strijden zij tegen de Warlords.

Als de Warlords verslagen zijn keert de kwomintang zich tegen de CCP en moeten zij vluchten uit Zuid-China. Hiermee begint de Lange Mars.

Uiteindelijk neemt de communistische partij de macht over. De Lange Mars wordt in China gezien als een heldendaad.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Beginsituatie
Sinds 1916 hebben verschillende warlords de macht over China.
Deze behartigden hun eigen belangen en waren slecht voor de bevolking. 

De QMD wilde dmv nationale samenwerking de warlords bestrijden.
De CCP stond nog in de kinderschoenen. De communisten werden door de SU aangemoedigd samen te gaan werken met de nationalisten om de warlords te verslaan.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

-  Sun Yat Sen overleed in 1925, hij werd opgevolgd door Chiang Kai-shek
- In het zuiden (Kanton) startten communisten en nationalisten gezamenlijk de Noordelijke Veldtocht
- Doel: uitschakeling warlords en herstellen eenheid land 
Veldtocht groot succes!

 
Samenwerking 1

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Eerste samenwerking
- Nationalisten veel steun in de steden
- CCP (communisten) had nog weinig aanhangers, daarom communisten naar QMD (nationalisten)
- SU stimuleerde deze samenwerking
- Samen de strijd aangaan tegen buitenlandse invloeden en binnenlands (warlords)

- Deze samenwerking werd het Eerste Verenigde Front genoemd.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

1926: 
Noordelijke veldtocht
Doel: verenigen van China

Verloopt voorspoedig, aanhang groeit.

1927: hoofdstad in Nanking, vele gebieden veroverd.
samenwerking tussen communisten en nationalisten is succesvol.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

1927 Einde samenwerking
- Na succes Noordelijke veldtocht besloot Chiang Kai-shek Eerste Verenigde Front te beëindigen

- Hij keerde zich tegen communisten en gaf opdracht tot hun vervolging
- Bloedbad in Shanghai 

- Na deze bloedige breuk (met communisten) herstelden nationalisten in 1927 centrale gezag in China

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

1937-1945 Tweede samenwerking
- In 1937 begon Japan vanuit Mantsjoerije een offensief in Oost-China
- Massaslachtingen in Nanjing
- Nationalisten en communisten weer samen tegen Japanners (Tweede Verenigde Front 1937)
- Samenwerking moeizaam
- Hield toch stand tot Japanse capitulatie 1945

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

samenvatting 5
De nationalistische en communistische partijen kregen allebei steun van de Sovjet-Unie en werkten samen in de strijd tegen buitenlandse invloeden en binnenlandse verbrokkeling. Tijdens de Noordelijke Veldtocht veroverde het gecombineerde nationalistische-communistische leger onder leiding van Chiang Kaishek grote gebieden.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

 Na een bloedige breuk met de communisten herstelden de nationalisten in 1927 het centrale gezag. De nieuwe regering bracht een proces van industrialisatie op gang, verbeterde de infrastructuur en maakte gedeeltelijk een einde aan de ongelijke verdragen. Corruptie bleef echter wijdverbreid en politieke tegenstanders werden vervolgd. Bovendien kreeg de regering niet alle delen van het rijk volledig onder haar gezag. 
In de jaren 1930 en 1940 bestreden de nationalisten en communisten elkaar, maar werkten noodgedwongen ook samen tegen Japan. 

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

leerdoel 6
Je kunt beschrijven hoe de volksrepubliek China ontstond.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Volksrepubliek China
1946-1949: burgeroorlog tussen nationalisten en communisten
1 oktober 1949: Volksrepubliek China; nationalisten naar Taiwan


Mao Zedong
1958-1962: Grote Sprong Voorwaarts
1966-1969: Culturele Revolutie

1972: bezoek van Nixon aan China (driehoeksdiplomatie) (vv)

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

China wordt communistisch.
1945-1949: Burgeroorlog verder tussen de nationalisten en communisten.
De communisten krijgen de overhand.
Chiang Kai-Shek vlucht naar Taiwan 

Mao roept op 1 okt 1949 Volksrepubliek China uit.

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

(communistisch)      Volksrepubliek China
Nationalistisch Taiwan: Republiek China
Ka 45: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
KA 38: Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationalisme

Slide 36 - Slide

china + rusland
Taiwan + VS
Koude oorlog
Samenvatting
Na de capitulatie van Japan brak er tussen de beide partijen een burgeroorlog uit. De nationalistische regering was niet in staat de economische en maatschappelijke problemen, versterkt door de gevolgen van de Japanse bezetting, het hoofd te bieden. De communistische partij kreeg steeds meer aanhang. 

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

leerdoel 7
Je kunt beschrijven en verklaren waardoor China betrokken raakte bij de Koude Oorlog.

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

De nationalisten vluchtten naar Taiwan

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

- 1 oktober 1949 riep Mao Zedong in Bejing de communistische Volksrepubliek China uit
- Chiang vluchtte met volgelingen naar Taiwan
- SU bleef CCP steunen terwijl VS nationalisten steunden
- Hierdoor raakte China betrokken bij de Koude Oorlog

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Steun
Kaishek : Amerika
Zedong : Sovjet-Unie

*Kaishek claimde gezag over heel China
*Zedong zag Taiwan als afvallige provincie. 

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting 7
In 1949 riep Mao Zedong de communistische Volksrepubliek uit. Chiang Kaishek vluchtte met zijn volgelingen naar het eiland Taiwan. De Verenigde Staten steunden de nationalisten, de Sovjet-Unie de communisten. Zo raakte China betrokken bij de Koude Oorlog. Bij de Verenigde Naties was het Taiwan dat heel China vertegenwoordigde.

Slide 42 - Slide

This item has no instructions


Maken China 3.2 
Opdracht 1 t/m 9

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

vraag 2 - tips
Het begrip continuïteit betekent dat  iets hetzelfde is gebleven: let erop dat je in je antwoord een duidelijk onderscheid maakt tussen de continuïteit en de verandering in het politieke beleid van de zelfversterkingsbeweging

Slide 44 - Slide

This item has no instructions