Les 1 Wat is duurzaamheid?

Cursus duurzaamheid en ketendenken
1 / 36
next
Slide 1: Slide
VoedingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Cursus duurzaamheid en ketendenken

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesplanning
Week 1: Wat is duurzaamheid
Week 2: Keurmerken
Week 3: Footprint 
Week 4: Voedselafdruk
Week 5: Keten in kaart brengen
Week 6: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Week 7: Plastic soep
Week 8: Afmaken en inleveren eindopdracht

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen les 1: 
 • Jij kent de definitie van het begrip duurzaamheid 
 • Jij kunt uitleggen wat duurzaamheid voor jou betekent
 • Jij kent de 3P's en kunt bij elke P een toelichting geven

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Wat is duurzaamheid?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Wat doe jij zelf aan duurzaamheid?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions


Hoe belangrijk vind jij duurzaamheid?
A
Niet belangrijk
B
Een beetje belangrijk
C
Belangrijk
D
Heel belangrijk

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wat is duurzaamheid?
“Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Slide 8 - Slide

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.
De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.

De economie moet in 2050 duurzaam, klimaatneutraal, circulair en inclusief zijn. Daarom kan geen enkel bedrijf meer om duurzaam ondernemen heen. En dit is goed nieuws want duurzaam ondernemen levert niet alleen milieu- en maatschappelijk rendement op maar ook financiële winst. Bedrijven die duurzaam ondernemen innoveren, maken hun bedrijf toekomstbestendig en zijn aantrekkelijk voor huidig en toekomstig personeel. Maar wat is duurzaam ondernemen precies en hoe breng je het in de praktijk?
Bij duurzaam ondernemen draait het om het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied. We noemen dit ook wel de 3P’s: people, planet, profit (of prosperity). Als je duurzaam onderneemt, probeer je een balans te vinden tussen deze drie aspecten. Dat is niet mogelijk zonder in alle bedrijfsactiviteiten en -processen rekening te houden met duurzaamheid. Bij elke beslissing moet de impact op de 3P’s worden meegenomen. Dat betekent ook dat álle betrokkenen binnen en buiten de organisatie rekening moeten houden met duurzaamheid. Én dat je als bedrijf verantwoording aflegt.

Wat is duurzaamheid?
Wat houd de term ‘duurzaamheid’ nu precies is? De officiële definitie (uit 1987!) luidt: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Dat is een hele mond vol. Eigenlijk komt het er dus op neer dat we zorgen dat we zo met onze aarde omgaan dat deze onze kinderen én de generaties daarna in hun behoeften kan blijven voorzien. Duurzaamheid = zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft. En dat is best belangrijk!

Duurzaam ondernemen
Steeds vaker horen we bedrijven zeggen dat ze duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dat is mooi! Duurzame ondernemers willen naast geld verdienen ook voor mens en milieu zorgen. Winst gaat dus niet meer ten koste van de aarde en er wordt rekening gehouden met CO2 uitstoot en ook met de werknemers in het bedrijf.
Duurzaam wonen
Bij vtwonen ligt de nadruk vooral op duurzaam wonen. Want ook in huis kun je al veel doen om iets duurzamer te leven. Denk aan energie besparen of zelf energie opwekken en je kunt je huis ook energiezuiniger maken. Isoleer het beter, schaf een energiezuinige cv-ketel aan of stap over op een warmtepomp. Zo kom je al snel aan een beter energielabel en dus een groener, duurzamer huis. En het mooie is: dat scheelt ook in je portemonnee! Wil je aan de slag met een duurzamer of slimmer huis? Dan is het futureproof nummer van vtverbouwen onmisbaar.
Duurzame spullen kopen
Houd jij rekening met duurzaamheid bij het aanschaffen van spullen? Duurzaam wonen betekent ook dat je kritisch bent op spullen die je aanschaft. Heb je het echt nodig, of ziet het er gewoon leuk uit? Vaak kopen we veel meer dan we echt nodig hebben. Wil je toch graag iets nieuws? Let er dan op hoe het geproduceerd is. Is het product gemaakt van goede, eerlijke materialen? En wordt het op een milieuvriendelijke manier gemaakt en getransporteerd?
Receycle je spullen
Heel veel spullen kun je receyclen en weer een nieuw leven geven. Materialen, meubels en natuurlijk je woonaccessoires. Maak er bijvoorbeeld iemand anders blij mee, schilder een meubelstuk met krijtverf voor een hele nieuwe look, of breng het naar de kringloop.

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

Duurzame ontwikkeling de 3 P’s.Duurzame ontwikkeling wordt meestal ingedeeld volgens 3 dimensies: mensen, milieu en economie.Dit zijn de belangrijkste aandachtsgebieden en worden meestal aangeduid met de Engelse namen: People, planet en prot. Prot kan vervangen worden door het begrip prosperity, dat niet alleen met winstgevendheid te maken hee!, maar ook over economische en nanciële belangen van individuele mensen en van landen. De drie woorden worden aangeduid als de Triple P.Triple P wordt vaak in een driehoek weergegeven.
Triple P: People
Wat doet een onderneming voor de mensen?

Thema's: 
 • Mensenrechten
 • Arbeidsrechten en omstandigheden
 • Veiligheid
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Discriminatie

Slide 11 - Slide

PeopleWat doet de onderneming voor de mensen?Vervullen we de behoe!en van mensen? Hoe gaanwe om met hun belangen? Denk hierbij zowel aanmedewerkers als consumenten, en bekijk het vanuiteen nog bredere scoop: de Samenleving. Bij Peoplekomen vaak de volgende termen voor: Mensenrechten Arbeidsrechten en omstandigheden Veiligheid Maatschappelijke betrokkenheid Discrimina,e

Slide 12 - Link

This item has no instructions

Slide 13 - Link

This item has no instructions

Triple P: Planet
Hoe gaat een onderneming om met het milieu?

Thema's: 
 • Cradle to Cradle
 • CO2 compensatie
 • Recycling
 • Afval en hergebruik
 • Duurzame producten en diensten

Slide 14 - Slide

Planet Bij Planet bekijken we hoe de organisa,e omgaat met het milieu. Wat hebben de producten/diensten enprocessen van de onderneming voor invloed op de planeet? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze invloed zo klein mogelijk is. Veel voorkomende termen bij Planet zijn: Cradle to Cradle CO2 compensa,e Recycling Afval en hergebruik Duurzame producten en diensten

Cradle to Cradle (C2C) is eigenlijk een ontwerpfilosofie, bedacht door de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough. Volgens hen staat het principe van ‘afval’ eigenlijk gelijk aan ‘voedsel’. Dat betekent dat elke grondstof en elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt ook weer moet kunnen worden hergebruikt. Nu is dat bij recycling vaak natuurlijk ook het geval, maar wat C2C nog een extra dimensie geeft is het feit dat de grondstof geen waarde mag verliezen bij het hergebruik. Het gaat hierbij dus om ‘upcycling’ (iets nog beter of net zo goed maken) in plaats van ‘downcycling’ (iets een tweede leven geven met een ándere toepassing).

Bij klimaatcompensatie zorg je ervoor dat er, in ruil voor de CO2-uitstoot die jij veroorzaakt, ergens anders minder CO2 wordt uitgestoten of CO2 uit de lucht wordt gehaald. Daarmee compenseer je jouw CO-uitstoot. Er zijn verschillende manieren om je CO2-uitstoot te compenseren.


Triple P: Profit
Winst, duurzame groei van het bedrijf (kennis, kwaliteit, geld)

Thema's: 
 • Winst
 • Innovatie
 • Kwaliteit
 • Reputaie
 • Transparantie
 • Partnerships

Slide 15 - Slide

ProtDe 3e P, de Prot of ook wel winst genoemd, is net zo belangrijk als de andere P’s. Winst wordt vaak gezien als iets nega,efs, maar winst is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf. Winst hoe! niet Figure 1 hp://www.mvo-ondernemen.nl/people-planet-prot
alleen in geld uitgedrukt te worden. het kan ook om de verbetering van kennis of kwaliteit zijn bijvoorbeeld. Of de reputa,e en de marktposi,onering is veranderd. Als de winst maar voor langere termijn is kun je het duurzaam noemen. Termen die je veel hoort bij Prot zijn: Winst Innova,e Kwaliteit Reputa,e Transparan,e Partnerships

Slide 16 - Link

This item has no instructions

Slide 17 - Link

This item has no instructions

Ruimtegebrek in Nederland
In Nederland wordt de beschikbare ruimte intensief gebruikt. De voornaamste oorzaak hiervan is de toegenomen welvaart. Dit zorgt ervoor dat we allemaal behoefte hebben aan ruimte. We willen allemaal liefst een groot huis. We willen recreëren, dus zijn er sportvelden nodig, meren om te zeilen en stranden om te surfen. Maar er zijn ook grote bedrijvenparken nodig om goederen te produceren. En vanwege de files moeten er steeds meer wegen komen. Het probleem is de beperkte oppervlakte van Nederland.

Slide 18 - Slide

De casus “Ruimtegebrek in Nederland”  kan volgens de bovenstaande Triple P aspecten bekeken worden.
Ruimtegebrek in Nederland

Slide 19 - Slide

De casus “Ruimtegebrek in Nederland”  kan volgens de bovenstaande Triple P aspecten bekeken worden.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

De laatste jaren waren de winters koud dus het broeikaseffect (=opwarming van de atmosfeer) is onzin.

A
Eens
B
Oneens

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Volgens schattingen is er nog aardolie tot ongeveer 2050. Die kunnen we gewoon opmaken want daarna hebben ze heus wel iets anders gevonden. Dus we maken het gewoon op en daarna zien we wel.

A
Eens
B
Oneens

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Het is terecht dat banken aan directeuren hoge bonussen uitkeren.
A
Eens
B
Oneens

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Zodra ik een (brommer)rijbewijs heb, ga ik echt niet meer op de fiets zitten
A
Eens
B
Oneens

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Windmolens zijn lelijk en mogen dus niet bij mij in de buurt geplaatst worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Jongeren kunnen niets doen om klimaatverandering tegen te gaan.
A
Eens
B
Oneens

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Het is cool om je met het klimaat bezig te houden.

A
Eens
B
Oneens

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk?


https://voetafdruktest.wwf.nl

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Bevraag jouw buurman-buurvrouw

Vraag 1: Wat vind je van jouw voetafdruk
Vraag 2: Wat gaat er al goed?
Vraag 3: wat kan er beter?
Vraag 4: Wat is jouw eerstvolgende stap om jouw voetafdruk te verbeteren?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen behaald? 
 • Jij kent de definitie van het begrip duurzaamheid 
 • Jij kunt uitleggen wat duurzaamheid voor jou betekent
 • Jij kent de 3P's en kunt bij elke P een toelichting geven
 • Jij weet wat jouw ecologische voetafdruk is en kunt     oplossingen bedenken om deze aan te passen

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Welk cijfer geef je deze les?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Wat is ervoor nodig om de volgende les een punt hoger te scoren?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions