Par. 4: Binnenlands verzet tegen het keizerlijk gezag

Paragraaf 4:
"Binnenlands verzet tegen het keizerlijk gezag"
1 / 11
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Paragraaf 4:
"Binnenlands verzet tegen het keizerlijk gezag"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen:
 • Je kunt uitleggen waarom de opstanden in het binnenland van China plaats konden vinden.
 • Je weet wat de opstand van de Taiping (1850-1864) is; oorzaken + gevolgen.
 • Je weet wat de opstand van de Nian (1851-1868) is; oorzaken + gevolgen.
 • Je weet wat de Zelfversterkingsbeweging is en wat zij wilden bereiken.
 • Je weet waarom de Zelfversterkingsbeweging uiteindelijk mislukte.
 • Je weet wat de Periode van Honderd Dagen (1898) is + de gevolgen ervan.
 • Je weet wat de Bokseropstand (1900) was; je kent de oorzaken en gevolgen.
Bijpassende Kenmerkende Aspecten:
34. De opkomst van emancipatiebewegingen
36. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme
44. Vormen van verzet tegen het West-Europese modern imperialisme.

Slide 2 - Slide

Binnenlandse problemen:
Verschillende opstanden:
Opstand van de Taiping (1850-1864)

Opstand van de Nian (1851 - 1868)

Bokseropstand (1900)
Hervormingsbewegingen:
Zelfversterkingsbeweging (1861 - 1895)

Periode van Honderd Dagen (1898)

Slide 3 - Slide

Problemen tegelijkertijd: Binnenland + buitenland
Taiping-Opstand
(1850 - 1864) 
1e Opium oorlog
(1839-42) 
Nian-Opstand
(1851 - 1868) 
2e Opium oorlog
(1856-60) 
Zelfversterkingsbeweging
(1861-1895) 
Chinees-Japanse oorlog
(1894-1895)
Periode van 100 dagen
(1898) 
Bokseropstand
(1900) 

Slide 4 - Slide

Taiping-opstand (1850-1864):
Oorzaken:
- Grote ontevredenheid over de situatie in China.
- Hong Xiuquan wilde als “jongere broer van Jezus” een ‘Verenigde Wereld van Licht en Grote Vrede’ stichten

Doel:
Qing-Dynastie + macht van het westen beëindigen >> d.m.v. hervormingen 
- Aanvankelijk succesvol (door charisma, goede leiders etc.)
- Mislukt, omdat doelen niet bereikt worden, onenigheid tussen leiding + Altijd Zegevierende Leger (westen) grijpt in.

Slide 5 - Slide

Nian-opstand (1851-1868):
Oorzaken:
- Mensen uit het Noorden. Zij waren in de jaren ’40 van de 19e eeuw al actief in het verzet tegen de Qing-dynastie / regering.
- Twee overstromingen (1851 + 1855): slachtoffers werden niet voldoende geholpen.Doel:
Willen voor zichzelf en arme boeren voedsel en rijkdom verwerven ten koste van de Qing-regering en hun rijke aanhangers. 
- Probleem voor China: 1 van de rijkste delen >> belasting!
- Mislukt, Taiping werd verslagen >> dus had Chinese regering de tijd en middelen om hen aan te pakken.

Slide 6 - Slide

Zelfversterkingsbeweging (1861 - 1895)
Veranderingsbeweging
Oorzaken
Hervormingen
Mislukt, omdat...
Zelfversterkings-beweging
Opstanden en ongelijke verdragen: roep om hervorming werd luider.
- Militaire + industriële modernisering
- Toenadering tot westen: o.a. in onderwijs + literatuur
- Veel tegenwerking van conservatieven. 
- Ontbreken kapitaal
- Traditionele wijze van bedrijfsvoering kon niet samen met kapitalisme.

Slide 7 - Slide

Periode van Honderd Dagen (1898)
Veranderingsbeweging
Oorzaken
Hervormingen
Mislukt, omdat...
Periode van Honderd Dagen
Nederlaag tegen Japan
- Allerlei hervormingen naar westers voorbeeld 

vb. Constitutionele monarchie, vrijemarkteconomie, nieuw onderwijs
- Tegenstanders (o.a. moeder Cixi) plegen een staatsgreep >> keizer wordt zwakzinnig verklaard en afgezet.

Slide 8 - Slide

Bokseropstand (1900):
Oorzaken:
- Mislukte periode van 100 dagen
- Afkeer van buitenland + Chinese regering.
- Cixi steunt de opstand met haar leger.Doel: 
Buitenlandse mogendheden verdrijven.
- Boksers zijn gewelddadig tegen buitenlanders + christelijke Chinezen
- Blokkade van Westerse ambassades = druppel >> westen slaat opstand hard neer. 
GEVOLG: weer een vernederend verdrag (Bokserprotocol) + hervormingen
Boksers zijn landloze boeren >> ook deels religieuze sekte

Slide 9 - Slide

Bokserprotocol:
Bepalingen:
- Enorme schadevergoeding
- Toezegging van executies voornaamste opstandelingen.
- Verbod op invoer wapens
- Oprichten van monumenten ter herdenking van het neerslaan van de opstand.
Onbedoeld gevolg:
Toch hervormingen (Nieuwe Politiek) - lijkt enorm op hervormingen van 1898 >> mislukken wederom.
Haat richting regering groeit + vertrouwen kwijt

Slide 10 - Slide

Leerdoelen:
 • Je kunt uitleggen waarom de opstanden in het binnenland van China plaats konden vinden.
 • Je weet wat de opstand van de Taiping (1850-1864) is; oorzaken + gevolgen.
 • Je weet wat de opstand van de Nian (1851-1868) is; oorzaken + gevolgen.
 • Je weet wat de Zelfversterkingsbeweging is en wat zij wilden bereiken.
 • Je weet waarom de Zelfversterkingsbeweging uiteindelijk mislukte.
 • Je weet wat de Periode van Honderd Dagen (1898) is + de gevolgen ervan.
 • Je weet wat de Bokseropstand (1900) was; je kent de oorzaken en gevolgen.
Bijpassende Kenmerkende Aspecten:
34. De opkomst van emancipatiebewegingen
36. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme
44. Vormen van verzet tegen het West-Europese modern imperialisme.

Slide 11 - Slide