HC China - deel I: 1842-1911

Historische Context China
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?
1 / 11
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 6

This lesson contains 11 slides, with text slides.

Items in this lesson

Historische Context China
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)?

Slide 1 - Slide

Qing dynastie (1664-1912)
 • 'Hemels mandaat'
 •  Centraal bestuur met sterk ambtenarenapparaat
 • Confucianisme: omgangsvormen en gedrag geordend naar een vast patroon (met rituelen)

Slide 2 - Slide

Qing dynastie (vervolg)
Problemen:
- Corruptie leidt tot bestuursproblemen (zie voorbeeld Heshen)
- Politieke crises, vaak als gevolg van hongersnood, corruptie en belastingdruk

Slide 3 - Slide

Eerste opiumoorlog (1839-1842)
Qing dynastie was isolationistisch. Westerse mogendheden kregen geen voet aan de grond.
Opiumoorlogen: Groot-Brittannië dwingt China met geweld tot onderhandelen.
 • Grote economische en sociale schade in China
 • Verloop en uitkomsten typerend voor het modern imperialisme > Verdrag van Nanking is hiervan een duidelijk voorbeeld

Slide 4 - Slide

Ongelijke Verdragen
Omdat China militair niet in staat was tot verzet, werd het verdragen opgedrongen die gunstig waren voor de imperialistische mogendheden.
 • Verdragen werden opgesteld door westerse landen.

Slide 5 - Slide

Tweede opiumoorlog (1856-1860)
Onwelwillendheid van China om de Ongelijke Verdragen in 1856 te herzien, leidde tot nieuwe oorlog met GB en Frankrijk.
 • Verdrag van Tianjin als harde vrede

Slide 6 - Slide

Chinees-Japanse oorlog (1894-1895)
China was opnieuw niet opgewassen tegen de industriële en moderne capaciteiten van de tegenstander.
 • Vrede van Shimonoseki
  - (Drielandeninterventie zorgde voor check op Japanse macht)

Slide 7 - Slide

Opstanden
Buitenlandse inmenging in China en de vele nederlagen die werden geleden, zorgden voor bijna 20 jaar aan opstanden. (Onder meer vanuit de christelijke religie die zich verspreidde.)
- Taiping (1850-1864)
- Nian (1851-1868)

Opstanden mislukken, maar de nood voor/wens tot vernieuwing is zichtbaar geworden.

Slide 8 - Slide

Zelfversterkingsbeweging (1861-1895)
Poging om China (enigszins) te moderniseren, zowel industrieel als bestuurlijk. En het toelaten van Westerse ideeën.
De poging mislukte:
 • Verzet van conservatieven (veel ambtenaren)
 • Corruptie

Chinees-Japanse Oorlog laat zien dat er te weinig gemoderniseerd was.

Slide 9 - Slide

Bokseropstand
De hervormingspogingen van de keizer (Guangxu) tijden de Periode van Honderd Dagen (1898) mislukten.
Direct gevolg: bokseropstand. Wederom werd er tegen de regering gevochten die gefaald had het westen buiten te houden.
Een internationaal leger maakte een einde aan de opstand. Dit leidde tot het Bokserprotocol > onvrede in China groeide.
Gevolg: nieuwe hervormingen, onder meer de invoering van een parlement en grondwet.

Slide 10 - Slide

Einde keizerrijk
Jonge intellectuelen, onderwezen op westerse leest, promoten nieuwe (bestuurlijke) denkbeelden.
 • In 1911 wordt China een republiek.

Slide 11 - Slide