China les 3: binnenlandse opstanden

 Les 3 - Binnenlandse opstanden
Historische context China 1842-2001

1 / 16
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

 Les 3 - Binnenlandse opstanden
Historische context China 1842-2001

Slide 1 - Slide


o.a. De wederopstanding van China
 huiswerk!
Leren HC 61 + TB 241-245
Maken 3-4

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

KA's 'modern imperialisme' en 'industriële revolutie' hebben we al gelinkt aan China. Noem er nog één.

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Welke wijsgeer is bepalend geweest voor de Chinese cultuur die gaat over orde, hierarchie en respect?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

De goden geven toestemming voor de keizer om te regeren. Dit noem je:

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Napoleon Bonaparte kun je goed koppelen aan het kenmerkend aspect:
A
Verlichting verspreid zich over Europa
B
Congres van Wenen, herschikking van de Europese kaart
C
Allebei de KA's
D
Geen van beide

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Hoe heet de laatste Chinese keizerlijke dynastie?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions


Welk KA zie je hierboven?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Binnenlandse problemen (1851- 1868)
 • De Opiumoorlog(en) verzwakten het keizerrijk
 • Het gezag en de macht van de keizer namen sterk af
 • Het gevolg zijn een aantal opstanden
 • Deels overlappen deze de Tweede Opiumoorlog en elkaar in de tijd

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Taipingopstand (1851-1865)
 • (Taiping = Grote Vrede)
 • Ideologie: mix van christendom, confucianisme, socialise gerechtigheid en nationalisme --> wilden Qing (buitenlanders!) weg hebben
 • Uiteindelijk verslagen, mede door hulp van westerse landen
 • 20 miljoen doden!

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Nianopstand (1853-1868)
 • boerenopstand
 • Vooral gericht tegen grootgrondbezitters en ambtenaren
 • Op zoek naar sociale gerechtigheid
 • Conclusie (onder sommige Chinezen): moderniseringen nodig om binnenlandse en buitenlandse problemen op te lossen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

de Zelfversterkingsbeweging
 • 'voorzichtige' hervormingen komen op gang. Eerst:
 • Militaire + technische hervormingen (voorbeeld is het westen en Japan)
 • Openen ambassades
 • Verbetering onderwijs
 • hervorming van het bestuur
 • Hervormingen komen niet erg goed op gang

 • 1894-1895 Oorlog met Japan
 • China wordt verslagen
 • Korea + Taiwan worden Japans
 • verdere imagoschade voor de Qing

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Welke oorlog eindigt in 1842?

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Welke opstand was erger: de Taiping of Nian? Overleg met iemand anders en kom met een (kort) antwoord

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Naast industriële revolutie en modern imperialisme, welk KA kun je ook aan de onderwerpen van vandaag koppelen?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

 huiswerk!
Leren HC 61 en 62 + TB 258-262
Maken 5

Slide 16 - Slide

This item has no instructions