Brits-Indië

India
1 / 19
next
Slide 1: Mind map
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

India

Slide 1 - Mind map

Brits kolonialisme in India
Waardoor werd India in de negentiende eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk

Slide 2 - Slide

Europeanen in India
 • Portugal 1498 - Da Gama
 • Factorijen = een nederzetting in een ander land die fungeerde als steunpunt voor overzeese handel. Zo'n factorij was in handen van een Europese compagnie, een bedrijf dat de nederzetting liet besturen door een uitgezonden opperhoofd, directeur, commandeur of gouverneur.
 • VOC - Republiek 
 • East India Company EIC - Engeland 
 • Eerste stap wereldeconomie 

Slide 3 - Slide

Van welke godsdienst trof Da Gama aanhangers aan in India?
A
Christendom
B
Islam
C
Hindoeïsme
D
Boeddhisme

Slide 4 - Quiz

Situatie in India sinds 16e eeuw
 • Overwegend aanhangers Hindoeïsme
 • Rijk verenigd onder Mogolvorsten - islamitische heersers
 • Extravagante bouwwerken - Taj Mahal 


 • 18e eeuw verliezen heersers controle in provincies

Slide 5 - Slide

Oorzaken vermindering macht Mogolvorsten
 • Onderlinge machtsstrijd lokale vorsten
 • Bescherming Britse handelsbelangen tegen Fransen en Hollanders
 • Macht EIC werd groter, Mogolvorsten kleiner

Slide 6 - Slide

Welke "extravagante" gebouwen kennen we nog meer in India uit de Mogoltijd?

Slide 7 - Open question

Welke docent maakt de beste grappen?
A
Meneer Feenstra
B
Meneer Feenstra
C
Meneer Feenstra
D
Meneer Feenstra

Slide 8 - Quiz

In welk jaar werd het Verdrag van Allahabad gesloten?
A
1685
B
1725
C
1765
D
1865

Slide 9 - Quiz

Door het Verdrag van Allahabad kregen de Britten...
A
Het recht om belastingen te innen in Bengalen
B
Het recht om de Mogol-vorst te benoemen
C
Het recht om India te besturen
D
Het recht om thee gratis te exporteren

Slide 10 - Quiz

Verdrag van Allahabad (1765)
Oorzaak -> handelaren Republiek en Frankrijk sluiten contracten met plaatselijke leveranciers in Bengalen. 
Reactie -> verzet EIC eis tot houden contract
Oorzaak-> lokale bestuurders konden hun gang gaan
Gevolg-> Brits leger grijpt in!
Gevolg -> Verdrag van Allahabad
EIC ging belastingen innen in Bengalen

Slide 11 - Slide

Gevolgen verdrag 
Verandering: begin bestuurlijke overheersing Groot-Brittanie 

Gevolgen
 • Extra inkomsten gebruikt voor militaire doeleinden
 • Uitbreiden handelscontacten naar binennland van India 

Slide 12 - Slide

India onder Brits bestuur
Oprichting Brits-Indisch leger
- Britse officieren en Indiase soldaten
Doel:
-Afdwingen en beschermen van de handel. 
- India onder controle krijgen en houden. 
Continuïteit 
Samenwerken met lokale bestuurders

Slide 13 - Slide

India in opstand!
Acceptatie van Brits gezag 
Oorzaken
- Indiase middenklasse met Engelse scholing. 
- Veel werkten voor EIC of waren tussenhandelaar. 
- Economische belangen. 
- Opstanden werden neergeslagen.

Slide 14 - Slide

India in opstand!
1857 - OPSTAND
Oorzaken
- Onrust over koe- en varkensvet!
- Delhi werd bezet!
1858 - Einde opstand!
Oorzaak
Eenheid ver te zoeken!
(moslims en hindoes) 

Slide 15 - Slide

Verandering 
- Bestuur kwam direct onder Britse regering ipv EIC.
- Legereenheden werden gemengd samengesteld. 
- Koningin Victoria werd keizerin van India. 

Slide 16 - Slide

India belangrijkste kolonie!
Eind 19e eeuw
Wereldheerschappij: Britain rules the waves!
Aanzien: Brits nationalisme
Militair: sterk leger en vloot
Economisch: plantages met handelsgewassen en afzetmarkt
Forse investeringen in infrastructuur (Suezkanaal 1869)
motief: Britse gebieden in verbinding brengen!

Slide 17 - Slide

Toename controle over India
- Betere infrastructuur
- Economische belangen
- Superioriteitsgevoel
-> 
Invoering Engelse taal, rechts- en onderwijssysteem.
Indiase gebruiken onder druk!

Slide 18 - Slide

Oprichting Indian National Congress
1885 
Doel
Meer inspraak en gelijke kansen binnen het Brits-Indische bestuur!
Onafhankelijkheidsstrijd!

Slide 19 - Slide