Bas 2 Zenuwcellen en zenuwen

Zenuwcellen en zenuwen
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Zenuwcellen en zenuwen

Slide 1 - Slide

Planning
herhalen (5 min)
uitleg + filmpje (10 min)
Aantekening (5 min)
Opdrachten/huiswerk

Slide 2 - Slide

Leerdoelen 
- Je kunt in een afbeelding van een zenuwcel de delen benoemen
- Je kunt drie typen zenuwcellen noemen met hun functies en kenmerken.
- Je kunt omschrijven wat een zenuw is en je kunt drie typen zenuwen noemen met hun kenmerken

Slide 3 - Slide

Het verschil tussen zintuigen en prikkels. Sleepvraag 
Zintuigen
Prikkels
Lichtzintuig
Gehoor- zintuig
Reukzintuig
Smaakzintuig
Warmtezintuig
Muziek luisteren
Appeltaart ruiken
Vuurwerk kijken
Een klap voelen
Snoep proeven

Slide 4 - Drag question

Zenuwcellen 
Impulsen verplaatsen via zenuwcellen.

Zenuwcel heeft cellichaam met celkern. 
Aan cellichaam 1 of meer uitlopers 

Slide 5 - Slide

zenuwcellen

Slide 6 - Slide

gevoelszenuwcel:
ontvangt impulsen van zintuigcel 
-->  geeft impulsen door aan schakelcel

schakel(zenuw)cel:
ontvangt impulsen van gevoelszenuwcel 
-->  geeft impulsen door aan andere schakelcel  of 
-->  geeft impulsen door aan bewegingszenuwcel

bewegingszenuwcel:
ontvangt impulsen van een schakelcel 
-->  geeft impulsen door aan spieren of klieren


Slide 7 - Slide

Zenuw = een bundel uitlopers van zenuwcellen

dus: Zenuw > zenuwcel

Slide 8 - Slide

Zenuwen
Bewegingszenuw: alleen uitlopers bewegingszenuwcellen
Gevoelszenuw: alleen uitlopers gevoelszenuwcellen

Gemengde zenuw: uitlopers van gevoel- en bewegingszenuwcellen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

dus 
Welke type zenuwcellen kennen we?
Wat is een prikkel?
Wat is een impuls?

Wat doet een gevoelszenuwcel?
Wat doet een schakelcel?
Wat doet een bewegingszenuwcel?

Slide 11 - Slide

Samenvatting/aantekening: basisstof 9.2 (zenuwcellen en zenuwen)
Zenuwcel: heeft een celkern en cellichaam met een of meer uitlopers. 
3 typen zenuwcellen: gevoelszenuwcel, schakelcel of bewegingszenuwcel 
Zenuw: bundel van uitlopers: beweging- gevoel- of gemengd
cellichaam: Ligt de celkern in
uitloper: Deel van een zenuwcel voor het doorgeven van impulsen, omgeven door een isolerend laagje.


Slide 12 - Slide

Opdrachten en huiswerk
Lees in je boek bladzijde 110 t/m 115
Maak digitaal opdracht 1 t/m 3, 5 en 6
Maak in je boek/schrift  opdracht 4

Slide 13 - Slide