3.4 Voedselrelaties

Voedselkring-loop
Start met planten
Eindigt met reducenten die mineralen maken voor de plant
1 / 103
next
Slide 1: Slide
Middelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 103 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Voedselkring-loop
Start met planten
Eindigt met reducenten die mineralen maken voor de plant

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Producenten
Planten produceren (maken) glucose (voedingsstof)
Aantekening

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Consument
Eet of een plant (planteneter/herbivoor) of een ander dier (vleeseter/carnivoor)
Aantekening

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Reducent
Bacteriën & schimmels
Breken dode planten- en dierenresten af tot mineralen
Mineralen gaan weer naar de plant => fotosynthese
Aantekening

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn Producenten?
A
Planten
B
Dieren
C
Schimmels
D
Bacteriën

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

In een ecosysteem zijn producenten, consumenten en reducenten te vinden... sleep de producenten naar een juiste afbeelding. 
timer
0:30
Check-in
producenten

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Wat is hier de reducent?
A
lijster
B
buizerd
C
rups
D
is er niet

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Consumenten
producenten
reducenten

Slide 8 - Drag question

This item has no instructions

Hoe komen producenten aan hun voedsel?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Wat zijn Reducenten?
A
Planten
B
Dieren
C
Schimmels en bacteriën
D
Virussen

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Consument
Producent
Reducent

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Consumenten zijn altijd
A
Planten
B
Dieren
C
Bacteriën
D
Schimmels

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

wie is hier
geen
consument?

A
sla
B
slak
C
merel
D
poes

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn de producenten in dit voedselweb?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Wat zijn afvaleters? Consument, producent of reducent?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Is de ijsvogel een consument, producent of een reducent?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Wie is of zijn hier de
consument(en)
A
radijs
B
radijs en konijn
C
konijn
D
konijn en uil

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een producent?
A
Een organisme wat zelf voedingstoffen kan produceren
B
Een dier wat zelf voedingsstoffen kan produceren
C
Een organisme wat anderen nodig heeft voor de voeding
D
Een dier wat anderen nodig heeft voor de voeding

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Consumenten
Reducenten
Producenten
Mineralen
Afvaleters

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

Wie is in deze voedselketen de producent?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

T7
Producent
Consument 1ste orde 
Consument 2de orde of hoger
Consument 1ste orde
Afvaleter
Producent
Producent
Consument 2de orde of hoger

Slide 21 - Drag question

This item has no instructions

Een reducent:
A
Ruimt de dode resten op
B
Is de belangrijkste consument.
C
Eet alleen maar dierlijk voedsel
D
Eet alleen maar plantrijk voedsel.

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Producenten: planten
Consumenten: planteneters, vleeseters, alleseters en afvaleters.
Reducenten: Schimmels en bacterieën

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Biomassa

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Piramide van aantallen/biomassa
  • Voedselketens kan je weergeven in een piramide
  • Van aantallen
  • Of van Biomassa
  • Elke tap omhoog verliest veel massa, waarom??

Slide 25 - Slide

This item has no instructionswat is biomassa?

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Biomassa
Piramide van biomassa
  • Deze piramide heeft altijd een piramidevorm
  • In een voedselketen wordt de biomassa in elke volgende schakel kleiner

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Biomassa is het :
A
Gewicht van alle vloeibare stoffen in het lichaam
B
Gewicht van alle vaste stoffen in het lichaam, zonder water

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 29 - Drag question

This item has no instructions

Hoogste aantallen in piramide van aantallen
Grootste biomassa in
piramide van biomassa
Aalscholver
Blauwwier
Vs
Met de gegevens uit de tekst zijn twee piramides te maken, de ene van biomassa en de andere van aantallen.
Zet de roze x in het vakje dat hoort bij het organisme van wie de laag in de piramide van aantallen het grootst is.
Zet de groene x in het vakje dat hoort bij het organisme van wie de laag in de piramide van biomassa het grootst is
X
X

Slide 30 - Drag question

This item has no instructions

Welke piramide hoort waar?
Piramides van Biomassa
Piramides van aantallen

Slide 31 - Drag question

This item has no instructions

Een piramide van biomassa geeft aan hoe groot de biomassa is
A
in elke schakel van de voedselketen
B
in elke schakel van een ecosysteem
C
in elke schakel van een energie keten

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Welke piramide hoort waar?
Piramides van Biomassa
Piramides van aantallen

Slide 33 - Drag question

This item has no instructions

Slide 34 - Video

This item has no instructions

Autotroof
organisme kan uit anorganische stoffen organische stoffen maken
Planten kunnen van anorganische stoffen glucose (organisch) maken. 

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Heterotroof
Organisme heeft andere organismen nodig om aan organische stoffen te komen
Consumenten + reducenten

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Anorganisch
Bevatten geen energie en vaak geen koolstofatoom of waterstofatoom

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Organisch
Leveren wel energie.

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Autotroof - Planten, bacteriën & algen

Heterotroof - dieren, schimmels, bacteriën

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Voedselweb
Gaat door elkaar
Pijl wijst naar het organisme waar het opgegeten dier in verdwijnt!

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Begint met producent (plant)
Eindigt met een consument

Voedselketen

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Voedselketen

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

voedselketen

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 45 - Video

This item has no instructions

Voedselketen

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 47 - Video

This item has no instructions

Voedselketen
Voedselweb

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

de voedselketen wordt
A
suikerriet -> kever -> reuzenpad ->vogel
B
suikerriet -> reuzenpad -> kever -> reptiel
C
suikerriet <- kever <- reuzenpad <- reptiel
D
suikerriet -> reuzenpad -> kever -> vogel en reptiel

Slide 49 - Quiz

This item has no instructions

Maak een correcte voedselketen

Slide 50 - Drag question

This item has no instructions

maak een voedselketen uit de afbeelding

Slide 51 - Open question

This item has no instructions

Haal uit de afbeelding een voedselketen.

Slide 52 - Open question

This item has no instructions

Je ziet hier meerdere voedselketens. In de voedselketen is aangegeven wie door wie opgegeten wordt.
Wie staat er aan het eind van deze voedselketen?
A
algen
B
kikker
C
vis
D
reiger

Slide 53 - Quiz

This item has no instructions

In de afbeelding zie je een voedselketen.
Alle dieren in deze voedselketen zijn...?
A
consumenten
B
producenten

Slide 54 - Quiz

This item has no instructions

Voedselketen
Voedselweb

Slide 55 - Drag question

This item has no instructions

Zet de componenten goed in de voedselketen.

Slide 56 - Drag question

This item has no instructions

Noteer een voedselketen uit dit voedselweb.

Slide 57 - Open question

This item has no instructions

Maak een kloppende voedselketen

Slide 58 - Drag question

This item has no instructions

Maak de voedselketen!

Slide 59 - Drag question

This item has no instructions

Wat is fout aan de voedselketen?

Slide 60 - Open question

This item has no instructions

Maak de voedselketen!

Slide 61 - Drag question

This item has no instructions

Vul in het schema van het voedselweb de volgende organismen op de juiste plaats in (zie afbeelding). 
bladluis 
buizerd 
konijn 
lieveheersbeestje 
merel 
planten 

Slide 62 - Drag question

This item has no instructions

Invloeden van het milieu
  • Biotische factoren (levende factoren)
  • Abiotische factoren (levenloze factoren)

Slide 63 - Slide

This item has no instructionsKlimaat:
- Regen
- Wind
- Temperatuur


Bodem:
- Mineralen
- Water
- Steen of zand
Abiotische factoren
Uit levenloze natuur

Slide 64 - Slide

This item has no instructionsDieren:
- vijanden
- voedselPlanten:
- Voedsel
- Bescherming
- Woning
Biotische factoren

Uit levende natuur

Slide 65 - Slide

This item has no instructions

Biotoop


de abiotische factoren in een bepaald gebied

Slide 66 - Slide

This item has no instructions

biotoop
alle abiotische factoren in een bepaald gebied.

Iedere biotoop heeft andere planten of dieren 
(biotisch = levend) 
en ander soort grond of temperatuur 
(a-biotisch = niet levend)

Slide 67 - Slide

This item has no instructions

Ecosysteem
Alle biotische en abioticshe factoren in een gebied

Slide 68 - Slide

This item has no instructions

Levensgemeenschap
Alle biotische factoren in een gebied

Slide 69 - Slide

This item has no instructions

Populatie
alle organismen van één soort in een bepaald gebied

Slide 70 - Slide

This item has no instructions

Soort
Organismen die samen kunnen voortplanten & vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen

Slide 71 - Slide

This item has no instructions

Individu
Eén enkel organisme in een populatie

Slide 72 - Slide

This item has no instructions

Biotische & abiotische factoren
levende factoren
levenloze factoren

Slide 73 - Slide

This item has no instructions

Wat is een populatie?

Slide 74 - Open question

This item has no instructions

Wat is de biotoop van een kikker?
A
De heide
B
De rivier met veel vissen
C
Het bos
D
De sloot met veel planten.

Slide 75 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een individu?
A
Een levensloop
B
Elk apart organisme
C
Een levenscyclus
D
Er ontstaan nakomelingen.

Slide 76 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de biotoop van een specht?

Slide 77 - Open question

This item has no instructions

Biotische factoren
Abiotische factoren

Slide 78 - Drag question

This item has no instructions

Wat hoort niet thuis in dit biotoop?
A
Een meeuw
B
Een zeehond
C
Vissen
D
Een paard

Slide 79 - Quiz

This item has no instructions

Sleep naar juiste afbeelding!
Ecosysteem
Biotisch
Abiotisch

Slide 80 - Drag question

This item has no instructions

individu
populatie
ecosysteem
LEVENSGEMEENSCHAP
BIOTOOP

Slide 81 - Drag question

This item has no instructions

de biotische en abiotische factoren die invloed kunnen hebben op de populatie staan hieronder aangegeven. Maar bij welke soort horen ze? biotisch of abiotisch
Biotisch
Abiotisch 
Temperatuur
Ziekteverwekkers
Predatoren
Hoeveelheid water
Ruimte
Concurrentie

Slide 82 - Drag question

This item has no instructions

individu 
populatie
leefgemeenschap
ecosysteem

Slide 83 - Drag question

This item has no instructions

Wat zijn biotische en wat zijn abiotische factoren?
Biotische factoren
Abiotische factoren
Nestgelegenheid
Soortgenoten
Ziekteverwekkers
Voedsel
Roofdieren
Licht
Zuurtegraad
Lucht
Temperatuur

Slide 84 - Drag question

This item has no instructions

Noem 4 biotopen die
je in dit park ziet.

Slide 85 - Open question

Opdracht 7 blz. 119

Het gras
Het bos
Het water
De waterkant
Een biotoop is
A
Een groep organismen die tot dezelfde soort behoren
B
Een rij organismen die van elkaar leven
C
Gebied waar de leefomstandigheden het beste zijn
D
Een aantal voedselketens die met elkaar verbonden zijn

Slide 86 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een POPULATIE
A
Een groep planten of dieren van dezelfde soort die in hetzelfde gebied leven
B
Een groep dieren die in hetzelfde gebied leven
C
Verschillende planten en dieren die in hetzelfde gebied leven
D
Een groep dieren die voedsel voor elkaar zijn

Slide 87 - Quiz

This item has no instructions

               Abiotisch
                Biotisch

Slide 88 - Drag question

This item has no instructions

Abiotisch
Biotisch

Slide 89 - Drag question

This item has no instructions

Abiotisch
Biotisch

Slide 90 - Drag question

This item has no instructions

Abiotisch
Biotisch

Slide 91 - Drag question

This item has no instructions

Ecosysteem
Levens-gemeenschap
Populatie

Slide 92 - Drag question

This item has no instructions

Bevers leven in gebieden met veel water, bomen en struiken. Hoe wordt zo’n gebied met alle biotische en abiotische factoren daarin genoemd? 
ecosysteem
piramide van biomassa 
populatie
voedselweb 

Slide 93 - Drag question

This item has no instructions

Welke twee stoffen verbruiken de bekerplanten bij de fotosynthese? zet de plaatjes bij goed of fout

Slide 94 - Drag question

This item has no instructions

Producent
Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken

Slide 95 - Drag question

This item has no instructions

wie is wie? sleep de juiste afbeelding naar de juiste plek

afvaleter
reducent
consument
producent

Slide 96 - Drag question

This item has no instructions

Waar
Niet waar
Dieren zijn consumenten
een plant is een consument
biomassa is de totale massa dat producten eten
planten en schimmels zijn allebei recudenten
schimmels en bacterien zijn reducenten
in de cellen met bladgr.korrels vindt fotosynthesie plaats
een voedelketen eindigt altijd met een plant

Slide 97 - Drag question

This item has no instructions

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 98 - Drag question

This item has no instructions

Producent
Consument
Reducent
Verbranding

Slide 99 - Drag question

This item has no instructions

koolstof in producenten
koolstof in consumenten
koolstof in reducenten
Koolstof-dioxide
fotosythese
verbranding
verbranding
verbranding
dode resten van consumenten
dode resten van producenten
fotosythese

Slide 100 - Drag question

This item has no instructions

Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Mineralen

Slide 101 - Drag question

This item has no instructions

Fotosynthese
Verbranding
Producent
Glucose
Reducent
Rottings
proces
Consument

Slide 102 - Drag question

This item has no instructions

Slide 103 - Slide

This item has no instructions