Par. 3.3 Hoe is het geregeld?

 • Hoe consumentenorganisaties je kunnen helpen
 • Wat een vergelijkend warenonderzoek is 
 • Dat je recht hebt op een deugdelijk product
 • Wat garantie is.

3.3 Hoe is het geregeld?
1 / 17
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

 • Hoe consumentenorganisaties je kunnen helpen
 • Wat een vergelijkend warenonderzoek is 
 • Dat je recht hebt op een deugdelijk product
 • Wat garantie is.

3.3 Hoe is het geregeld?

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 3.3
 • Wat een cao is
 • Het verschil tussen brutoloon en nettoloon en hoe je dat berekent
 • Wat het minimumloon en minimumjeugdloon is
 • Welke wetten de werknemer beschermen

Slide 2 - Slide

CAO = Collectieve ArbeidsOvereenkomst
Hierin staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor iedereen in bepaalde bedrijfstak. 

De CAO-afspraken zijn gemaakt door vakbonden en organisaties van werkgevers. 

Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers.

Slide 3 - Slide

€ ............
€ 400,-
€ 1200,-
€ 3000,-
Brutoloon
Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)

Slide 4 - Slide

Minimumloon

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Arbowet & Arbeidstijdenwet
Arbowet (Arbeidsomstandigheden) = staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. 

Arbeidstijdenwet = geeft regels voor werk- en rusttijden.

 Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden.

Slide 7 - Slide

Arbowet
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 8 - Slide

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 9 - Quiz

Nettoloon =
A
brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)
B
brutoloon - loonbelasting
C
brutoloon - sociale premies
D
brutoloon

Slide 10 - Quiz

Deze wet regelt de werk- en rusttijden.
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 11 - Quiz

Extra Uitleg

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video