פחמימות

פחמימות
1 / 59
next
Slide 1: Slide
BiologieSecondary Education

This lesson contains 59 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

פחמימות

Slide 1 - Slide


A
אורגני
B
אי אורגני

Slide 2 - Quiz


A
אורגני
B
אי אורגני

Slide 3 - Quiz


A
אורגני
B
אי אורגני

Slide 4 - Quiz

פחמימות
 מורכבות מפחמן, מימן וחמצן

השם פחמימות הוא שילוב של פחמן ומימן

Slide 5 - Slide

פחמימה היא חומר
A
אורגני
B
אי אורגני

Slide 6 - Quiz

פחמימות
  נוצרות בצמחים בתהליך הפוטוסינתזה
ייצור גלוקוז (חומר אורגני)
מפחמן דו-חמצני וממים (חומרים אנאורגניים)
על ידי שימוש באנרגיית אור (שמש)

Slide 7 - Slide

פחמימות
 נחלקות לשלושה סוגים
לפי גודל המולקולה
חד סוכרים
דו סוכרים
רב סוכרים

Slide 8 - Slide

חד סוכרים
הפחמימות הפשוטות ביותר
מולקולה אחת
מסיסים במים
טעם מתוק
עוברים את קרום התא


Slide 9 - Slide

גלוקוז
חד הסוכר הנפוץ ביותר
מקור האנרגיה של הגוף
מובל בדם אל התאים
C6H12O6

Slide 10 - Slide

פרוקטוז
סוכר הפירות, המצוי בעיקר בפירות ובדבש. הוא המתוק שבין החד-סוכרים הטבעיים ולכן משמש לעיתים כממתיק בתעשיית המזון

Slide 11 - Slide

גלקטוז
מצוי בפירות חמוצים ובירקות שורש
נוסחה כימית זהה לגלוקוז, אך מבנה אחר

Slide 12 - Slide

סמנו את החד סוכר
A
סוכרוז
B
מלטוז
C
לקטוז
D
פרוקטוז

Slide 13 - Quiz

מי מהחומרים הבאים אינו חד סוכר
A
גלוקוז
B
מלטוז
C
גלקטוז
D
פרוקטוז

Slide 14 - Quiz

חד סוכר הוא חומר טהור המורכב ממולקולה אחת
A
נכון
B
לא נכון
C
D
פרוקטוז

Slide 15 - Quiz

דו סוכרים
מולקולה של דו סוכר בנויה משתי מולקולות של חד סוכר


Slide 16 - Slide

דו סוכרים
:תכונות
 מתוקים
מסיסים
מתגבשים
אינם  עוברים את קרום התאSlide 17 - Slide

סוכרוז
הסוכר הלבן שבו אנו ממתיקים בחיי היום יום. כל מולקולה של דו סוכר נוצרה משתי מולקולות של חד סוכר, (מפרוקטוז וגלוקוז) שהתחברו זו לזו, תוך יציאה של מולקולת מים

Slide 18 - Slide

לקטוז
סוכר החלב המורכב מהחד-סוכרים גלוקוז וגלקטוז, ומשפר את ספיגת הסידן מתוך החלב במערכת העיכול

רגישות ללקטוז - כאבי בטן, שלשולים, נפיחות

Slide 19 - Slide

מלטוז
מורכב משתי יחידות של גלוקוז, והא מצוי בזרעי דגנים נובטים ומהווה תוצר ביניים בפירוק העמילן בגוף

Slide 20 - Slide

מי מהחומרים הבאים הוא דו סוכר
A
גלוקוז
B
לקטוז
C
גלקטוז
D
פרוקטוז

Slide 21 - Quiz

דו סוכר הוא חומר טהור המורכב ממולקולה אחת
A
נכון
B
לא נכון

Slide 22 - Quiz

רב סוכרים
בנויים ממולקולות ארוכות מאוד, המורכבות מיחידות של חד-סוכרים זהים או שונים הקשורים ביניהם

Slide 23 - Slide

רב סוכרים
אינם מתוקים
אינם מסיסים במים
סופחים מים
משמשים כחומרי תשמורת


Slide 24 - Slide

חומר תשמורת
חומר שהגוף (בע"ח או צמח) יכול לייצר אותו, לאגור אותו ולפרקו בעת הצורך

Slide 25 - Slide

חומר תשמורת
חומר עשיר באנרגיה
שנאגר בתאים של יצורים חיים
משמש כמאגר המנוצל בשלב מאוחר יותר

Slide 26 - Slide

חומר תשמורת
מסיסותם של חומרי התשמורת במים קטנה ביותר
הם נאגרים באיברים מסוימים בגוף
בעת הצורך הם מפורקים ליחידות הבניין שלהם הניתנות לשימוש בתאים

Slide 27 - Slide

חומר תשמורת
חומר תשמורת נחשב לכזה רק אם ליצור יש את היכולת לבנות את החומר מיחידות הבניין שלו ולפרק אותו בשעת הצורך

Slide 28 - Slide

רב סוכרים
כדי שהגוף יוכל להשתמש ברב סוכר עליו לפרק אותו לחד סוכרים

Slide 29 - Slide

רב סוכרים
תאית (צלולוז), עמילן וגליקוגן
הם רב סוכרים הבנויים מיחידות רבות של גלוקוז

Slide 30 - Slide

עמילן
מהווה מרכיב מרכזי בתזונת האדם. הוא מצוי כחומר תשמורת בצמחים ובעיקר בזרעי דגנים, בתפוחי אדמה, בקטניות ובירקות שורשיים

Slide 31 - Slide

עמילן
מורכב ממולקולות רבות של גלוקוז המתחברות זו לזו במבנה של סליל

מולקולה אחת של עמילן יכולה להיות מורכבת מ 500 עד 10,000 מולקולות של גלוקוז

Slide 32 - Slide

עמילן הוא חומר תשמורת בצמחים
A
נכון
B
לא נכון

Slide 33 - Quiz

גליקוגן
חומר התשמורת בגוף בעלי חיים
מורכב ממולקולות גלוקוז המחוברות זו לזו בשרשראות מסועפות

נאגר בכבד ובשרירים וקצת בכליות

משמש להפקת גלוקוז - אנרגיה

Slide 34 - Slide

גליקוגן
מתפרק לגלוקוז בעת הצורך
בצום / מחסור בגלוקוז זמין/ פעילות גופנית מאומצת
הגלוקוז מועבר באמצעות הדם מהכבד אל תאי הגוף

Slide 35 - Slide

גליקוגן
כאשר מלאי הגליקוגן בגוף רווי
הוא הופך לשומן ומתאחסן ברקמות השומניות

Slide 36 - Slide

גליקוגן ועמילן הם חומרי תשמורת בצמחים
A
נכון
B
לא נכון

Slide 37 - Quiz

צמחים יכולים לבנות עמילן מגלוקוז ולפרקו בשעת הצורך
A
נכון
B
לא נכון

Slide 38 - Quiz

תאית - צלולוז
בנויה משרשרת של מולקולות רבות של גלוקוז
סיבי התאית מקנים לדפנות הצמחים ולצינורות ההובלה בצמח, גמישות, אבל גם חוזק ועמידות

Slide 39 - Slide

תאית - צלולוז
אדם ובע"ח אחרים אינם מסוגלים לנצל את התאית שבמזון
משום שחסרים להם אנזימים המסוגלים לפרקה

Slide 40 - Slide

גופנו יכול לפרק עמילן אך איננו מסוגל לייצרו ולכן עמילן הוא לא חומר תשמורת בגופנו
A
נכון
B
לא נכון

Slide 41 - Quiz

רב סוכרים
עמילן הוא חומר התשמורת בצמחים
גליקוגן הוא חומר התשמורת בבע"ח
 תאית אינה חומר תשמורת
היא רב סוכר מבני -המשמש לבניה של דופן תאי הצמח

Slide 42 - Slide

כדי שנוכל להשתמש בחומר התשמורת עלינו לפרק אותו ליחידות חד סוכר

Slide 43 - Slide

תאית היא חומר תשמורת בצמחים
A
נכון
B
לא נכון

Slide 44 - Quiz

צמחים בונים תאית מיחידות גלוקוז אך אינם יכולים לפרקה
A
נכון
B
לא נכון

Slide 45 - Quiz

גלקטוז

Slide 46 - Slide

מסיסים במים
A
חד סוכרים
B
דו סוכרים
C
רב סוכרים
D
A,B נכונות

Slide 47 - Quiz

חודרים את קרום התא
A
חד סוכרים
B
דו סוכרים
C
רב סוכרים
D
A,B נכונות

Slide 48 - Quiz

משמשים כמקור אנרגיה זמינה
A
חד סוכרים
B
דו סוכרים
C
רב סוכרים
D
A,B נכונות

Slide 49 - Quiz

משמשים כחומר תשמורת
A
חד סוכרים
B
דו סוכרים
C
רב סוכרים
D
A,B נכונות

Slide 50 - Quiz

מתוקים
A
חד סוכרים
B
דו סוכרים
C
רב סוכרים
D
A,B נכונות

Slide 51 - Quiz

פחמימות פשוטות ופחמימות מורכבות


חד סוכרים - פחמימות פשוטות
רב סוכרים - פחמימות מורכבות

Slide 52 - Slide

פחמימות פשוטות

עוברים תהליכי עיכול וספיגה מהירים
נספגים לזרם הדם בקצב מהיר וגורמים לעליה מהירה של
רמות הסוכר בדם

Slide 53 - Slide

פחמימות מורכבות

עיכול וספיגה איטיים בהשוואה לפחמימות הפשוטות
נספגות לזרם הדם בקצב מתון
לכן תורמות לתחושת שובע ממושכת

Slide 54 - Slide

סיבים תזונתיים
הפחמימות הטובות ביותר הן אלו המכילות סיבים תזונתיים
סיבים תזונתיים הם חומרים המצויים במזונות הצמחיים

Slide 55 - Slide

סיבים תזונתיים
 אינם מתעכלים בגוף האדם
ברובם סוכרים שמערכת העיכול שלנו לא מצליחה לפרק

Slide 56 - Slide

מדד גליקמי
מדד הקובע את עלית רמת הסוכר בדם על פי סוג הפחמימה שנאכלה

Slide 57 - Slide

מדד גליקמי
התגובה הגליקמית תלויה ב
סוג המזון
 אופן הכנתו
נוכחותם של רכיבי תזונה אחרים
סוג הפחמימה

Slide 58 - Slide

מדד גליקמי
אכילת עמילן תפוחי אדמה גורמת לתגובה גליקמית זהה לזו של גלוקוז טהור לחם מעורר תגובה חזקה יותר מאורז או מתירס

Slide 59 - Slide