Les 11 W3

Wonen en huishouden
                      W3
Les 11
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Wonen en huishouden
                      W3
Les 11

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
  • Terugblik vorige les
  • Theorieles ergonomisch werken + domotica
  • Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Welke voedingsstof is een bouwstof?
A
Eiwit
B
Koolhydraat
C
Vet
D
Vitamine

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

In welke producten zitten voedingsvezels?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Onverzadigd vet is ongezond
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Waar zorgen eiwitten NIET voor?
A
Houden je lichaam warm
B
Maken hormonen aan
C
Maken nieuwe lichaamscellen aan
D
Spelen een rol in je afweersysteem

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Noem een voorbeeld van een Voedingsstofbeperkende diëet:

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Tegen welke voedingsmiddel kan je niet tegen als je coeliakie hebt?
A
Melk
B
Fruit
C
Brood
D
Rijst

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Theorie les 
Pak je aantekeningen/notities erbij

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) beschrijft welke bescherming nodig is voor werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn

Ergonomisch werken
is werken op een veilige manier waarbij je de kans op lichamelijke klachten zo klein mogelijk houdt.

Je werkt ergonomisch door te werken met een juiste lichaamshouding en passende hulpmiddelen.
Fysieke belasting is het belasten van je lichaam.

Bij fysieke belasting gaat het om:
mechanische belasting: de manier waarop en hoe zwaar je je lichaam belast, bijvoorbeeld met duwen, trekken, tillen;
energetische belasting: hoe vaak of hoe lang je je lichaam belast, bijvoorbeeld met langdurig een wandelwagen duwen, een hele dag staan of lopen.

Psychische belasting: Je moet bijvoorbeeld veel informatie verwerken en er is weinig tijd, waardoor een hoge werkdruk ontstaat
Emotionele belasting: Soms zijn het emotionele gebeurtenissen die je meemaakt en verwerken moet

Werkgevers moeten ook de gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s voor de werknemers in het bedrijf vastleggen. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een instrument om situaties in organisaties in kaart te brengen die kunnen leiden tot ziekten, letsels en risicovol gedrag.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Tijdens het huishoudelijke werk maak je dynamische en statische bewegingen.

Dynamische bewegingen zijn bewegingen met veel afwisseling, zoals stofzuigen, boodschappen doen, ramen lappen. De dynamische bewegingen kun je lang volhouden, omdat er steeds voldoende aanvoer is van zuurstof en energie voor je spieren.

Statische bewegingen zijn bewegingen met weinig afwisseling, zoals langdurig strijken. Statische bewegingen zijn belastend voor je lichaam. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in rugpijn. Het is daarom goed om verschillende soorten huishoudelijke werkzaamheden zo veel mogelijk af te wisselen.
Richtlijnen voor een goede (werk)houding:

- Ga goed staan, zorg voor een rechte rug.
- Ga goed zitten, dus met een rechte rug.
- Zak bij het bukken door de knieën.
- Werk niet boven het hoofd.
- Voorkom gedraaide en scheve houdingen.
- Wissel dynamische en statische spierarbeid af.
- Wissel staand en zittend werk af.
- Sta je te werken, zet je voeten dan iets uit elkaar.
- Til met een rechte rug, zak door je knieën en houd wat je tilt zo dicht mogelijk tegen je aan.
-  Let op goede schoenen en prettig zittende werkkleding. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Domotica
Domotica is huisautomatisering die in de zorg ingezet kan worden als hulpmiddel voor cliënt en zorgverlener
Domotica kun je onderverdelen in drie betekenissen namelijk:
- Domus: huis
- Telematica: communicatie en data uitwisselen op afstand
- Robotica: In een Domotica woning worden zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden door talrijke elektrische apparaten en netwerken gemakkelijker gemaakt.

Voordelen:
- Door domotica kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en voor verzorgingstehuizen wordt door de domotica dingen uit handen genomen voor de medewerkers.
- Mensen worden zelfstandiger in hun dagelijks leven en zorg op afstand geeft hen het gevoel van veiligheid.
- Domotica in verzorgingstehuizen kunnen ervoor zorgen de werkdruk van personeel naar beneden kan halen

Nadeel:
- Domotica in verzorgingstehuizen kunnen ervoor zorgen dat je je minder personeel nodig hebt

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Domotica’s die op de markt zijn die relevant zijn voor het beroep MZ

Slide 13 - Slide

Welke domotica’s zijn er al op de markt die relevant zijn voor het beroep MZ

zorgrobot Zora Deze robot kun je gebruiken voor revalidatie, animatie of therapeutische doeleinden. Is voor elke doelgroep toegankelijk.

vr bril Deze domotica is ook voor elke doelgroep toegankelijk. De Vr bril kan gebruikt worden bij ouderen die somatische problematiek hebben om hun fysieke en mentale activatie en rehabilitatie. Maar ook voor chronische pijn en of ontspanning. (ict&health,2018)

Tovertafel
Dit is ook weer een domotica die voor elke doelgroep toegankelijk is. Deze domotica zorgt voor fysieke activiteiten en sociale interactie met andere mensen. De spellen zijn speciaal ontwikkeld voor de doelgroep om zowel zelfstandig als onder begeleiding te spelen.

Medicijndispenser
Dit apparaat geeft een signaal af wanneer de cliënt zijn medicijnen moet innemen en op afstand kan er worden gekeken of de cliënt het medicijn eruit heeft gehaald.

Slide 14 - Video

Tip docent: Ga naar inovatiewinkel op de locatie of pak domotica apparaten. 
Zelfstandig werken
Werken aan verslag+ Thieme Meulenhoff opdrachten maken
Boek persoonlijke verzorging
Thema 6.24: 1B,4A
Thema 6.25: 1ABD

Slide 15 - Slide

This item has no instructions