Les 1

Les 1 
Uitleg cursus #OO inleiding
Opdracht maken: Begeleiden bij huishouden en wonen
Opdracht nabespreken
Volgende dia's bespreken
Schijf van vijf : leeg en studenten laten invullen.
Folder schijf van vijf uitdelen 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
VoedingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Les 1 
Uitleg cursus #OO inleiding
Opdracht maken: Begeleiden bij huishouden en wonen
Opdracht nabespreken
Volgende dia's bespreken
Schijf van vijf : leeg en studenten laten invullen.
Folder schijf van vijf uitdelen 

Slide 1 - Slide

Opdracht #OO
2.1 Richtlijnen bij huishouden en wonen sept '21

Slide 2 - Open question

Ergonomisch werken
De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) beschrijft welke bescherming nodig is voor werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

Ergonomisch werken = werken op een veilige manier waarbij je de kans op lichamelijke klachten zo klein mogelijk houdt.

Slide 3 - Slide

overbelasting op werk.
Door wat kan je allemaal overbelast raken op werk?

Slide 4 - Mind map

Je werkt ergonomisch door te werken met een juiste lichaamshouding en passende hulpmiddelen. 
Fysieke belasting is het belasten van je lichaam.

Bij fysieke belasting gaat het om:
mechanische belasting: de manier waarop en hoe zwaar je je lichaam belast, bijvoorbeeld met duwen, trekken, tillen;
energetische belasting: hoe vaak of hoe lang je je lichaam belast, bijvoorbeeld met langdurig een wandelwagen duwen, een hele dag staan of lopen.

Psychische belasting: Je moet bijvoorbeeld veel informatie verwerken en er is weinig tijd, waardoor een hoge werkdruk ontstaat
Emotionele belasting: Soms zijn het emotionele gebeurtenissen die je meemaakt en verwerken moetSlide 5 - Slide


Bij HDL activiteiten heb je te maken met:
1. Dynamische bewegingen zijn bewegingen met veel afwisseling, zoals stofzuigen, boodschappen doen, ramen lappen. De dynamische bewegingen kun je lang volhouden, omdat er steeds voldoende aanvoer is van zuurstof en energie voor je spieren.

2. Statische bewegingen zijn bewegingen met weinig afwisseling, zoals langdurig strijken. Statische bewegingen zijn belastend voor je lichaam. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in rugpijn. Het is daarom goed om verschillende soorten huishoudelijke werkzaamheden zo veel mogelijk af te wisselen.
Richtlijnen voor een goede (werk)houding:

- Ga goed staan, zorg voor een rechte rug.
- Ga goed zitten, dus met een rechte rug.
- Zak bij het bukken door de knieën.
- Werk niet boven het hoofd.
- Voorkom gedraaide en scheve houdingen.
- Wissel dynamische en statische spierarbeid af.
- Wissel staand en zittend werk af.
- Sta je te werken, zet je voeten dan iets uit elkaar.
- Til met een rechte rug, zak door je knieën en houd wat je tilt zo dicht mogelijk tegen je aan.
-  Let op goede schoenen en prettig zittende werkkleding. 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Domotica 
Domotica = huisautomatisering die in de zorg ingezet kan worden als hulpmiddel voor cliënt en zorgverlener

Slide 8 - Slide

Domotica biedt meer mogelijkheden aan dan hulpverleners
eens
niet mee eens

Slide 9 - Poll

Domotica
Voordelen:
- Door domotica kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en voor verzorgingstehuizen wordt door de domotica dingen uit handen genomen voor de medewerkers.
- Mensen worden zelfstandiger in hun dagelijks leven en zorg op afstand geeft hen het gevoel van veiligheid.
- Domotica in verzorgingstehuizen kunnen ervoor zorgen de werkdruk van personeel naar beneden kan halen

Nadeel:
- Domotica in verzorgingstehuizen kunnen ervoor zorgen dat je je minder personeel nodig hebt -> minder baangarantie.

Slide 10 - Slide

Hygiënisch werken?

Slide 11 - Mind map

Kostenbewust werken

Slide 12 - Mind map

Schijf van vijf

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Schijf van vijf
Kleur de schijf van vijf en zet er eventueel de namen van voedingsmiddelen in. 

Slide 15 - Slide