W3 les 10 ergonomisch werken / domotica

W3 Wonen en huishouden 

Les 10 ergonomisch werken

Ondersteunen bij huishouden en wonen
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

W3 Wonen en huishouden 

Les 10 ergonomisch werken

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesprogramma
herhaling vorige les
theorie ergonomisch werken
opdracht domotica
theorie domotica
afsluiting

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Nadat je je handen hebt gewassen, moet je het daarna ook desinfecteren want dan werk te hygiënischer. Is deze stelling waar of niet waar?
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Als eten bedorven is door bacteriën/schimmel. Is hier dan sprake van een voedselinfectie of voedselvergiftiging?
A
voedselinfectie
B
voedselvergiftiging

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

als je een snijplank gebruikt voor zowel groenten als fruit ontstaat er kruisbestemming. Is deze stelling waar of niet waar?
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Noem een aantal voorbeelden die onder de haccp normen vallen

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Ergonomisch werken
De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) beschrijft welke bescherming nodig is voor werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

Ergonomisch werken = werken op een veilige manier waarbij je de kans op lichamelijke klachten zo klein mogelijk houdt.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

overbelasting op werk.
Door wat kan je allemaal overbelast raken op werk?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Je werkt ergonomisch door te werken met een juiste lichaamshouding en passende hulpmiddelen. 
Fysieke belasting is het belasten van je lichaam.

Bij fysieke belasting gaat het om:
mechanische belasting: de manier waarop en hoe zwaar je je lichaam belast, bijvoorbeeld met duwen, trekken, tillen;
energetische belasting: hoe vaak of hoe lang je je lichaam belast, bijvoorbeeld met langdurig een wandelwagen duwen, een hele dag staan of lopen.

Psychische belasting: Je moet bijvoorbeeld veel informatie verwerken en er is weinig tijd, waardoor een hoge werkdruk ontstaat
Emotionele belasting: Soms zijn het emotionele gebeurtenissen die je meemaakt en verwerken moet

Werkgevers moeten ook de gezondheidsrisico’s en veiligheidsrisico’s voor de werknemers in het bedrijf vastleggen. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een instrument om situaties in organisaties in kaart te brengen die kunnen leiden tot ziekten, letsels en risicovol gedrag.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions


Bij HDL activiteiten heb je te maken met:
1. Dynamische bewegingen zijn bewegingen met veel afwisseling, zoals stofzuigen, boodschappen doen, ramen lappen. De dynamische bewegingen kun je lang volhouden, omdat er steeds voldoende aanvoer is van zuurstof en energie voor je spieren.

2. Statische bewegingen zijn bewegingen met weinig afwisseling, zoals langdurig strijken. Statische bewegingen zijn belastend voor je lichaam. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in rugpijn. Het is daarom goed om verschillende soorten huishoudelijke werkzaamheden zo veel mogelijk af te wisselen.
Richtlijnen voor een goede (werk)houding:

- Ga goed staan, zorg voor een rechte rug.
- Ga goed zitten, dus met een rechte rug.
- Zak bij het bukken door de knieën.
- Werk niet boven het hoofd.
- Voorkom gedraaide en scheve houdingen.
- Wissel dynamische en statische spierarbeid af.
- Wissel staand en zittend werk af.
- Sta je te werken, zet je voeten dan iets uit elkaar.
- Til met een rechte rug, zak door je knieën en houd wat je tilt zo dicht mogelijk tegen je aan.
-  Let op goede schoenen en prettig zittende werkkleding. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Domotica 
Domotica = huisautomatisering die in de zorg ingezet kan worden als hulpmiddel voor cliënt en zorgverlener

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Domotica biedt meer mogelijkheden aan dan hulpverleners
eens
niet mee eens

Slide 13 - Poll

This item has no instructions

Domotica
Voordelen:
- Door domotica kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en voor verzorgingstehuizen wordt door de domotica dingen uit handen genomen voor de medewerkers.
- Mensen worden zelfstandiger in hun dagelijks leven en zorg op afstand geeft hen het gevoel van veiligheid.
- Domotica in verzorgingstehuizen kunnen ervoor zorgen de werkdruk van personeel naar beneden kan halen

Nadeel:
- Domotica in verzorgingstehuizen kunnen ervoor zorgen dat je je minder personeel nodig hebt -> minder baangarantie.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Domotica’s die op de markt zijn die relevant zijn voor het beroep MZ

Slide 15 - Slide

Welke domotica’s zijn er al op de markt die relevant zijn voor het beroep MZ

zorgrobot Zora Deze robot kun je gebruiken voor revalidatie, animatie of therapeutische doeleinden. Is voor elke doelgroep toegankelijk.

vr bril Deze domotica is ook voor elke doelgroep toegankelijk. De Vr bril kan gebruikt worden bij ouderen die somatische problematiek hebben om hun fysieke en mentale activatie en rehabilitatie. Maar ook voor chronische pijn en of ontspanning. (ict&health,2018)

Tovertafel
Dit is ook weer een domotica die voor elke doelgroep toegankelijk is. Deze domotica zorgt voor fysieke activiteiten en sociale interactie met andere mensen. De spellen zijn speciaal ontwikkeld voor de doelgroep om zowel zelfstandig als onder begeleiding te spelen.

Medicijndispenser
Dit apparaat geeft een signaal af wanneer de cliënt zijn medicijnen moet innemen en op afstand kan er worden gekeken of de cliënt het medicijn eruit heeft gehaald.

domotica
  1. Zoek in tweetal op wat de volgende domotica inhoudt:
zorgrobot Zora, VR bril, Medicijndispenser & tovertafel

2. Geef bij elke domotica aan wat jij als een voordeel ziet en wat je als een nadeel ziet. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

Tip docent: Ga naar inovatiewinkel op de locatie of pak domotica apparaten. 
Zelfstandig werken
Werken aan verslag+ Thieme Meulenhoff opdrachten maken
Boek persoonlijke verzorging
Thema 6.24: 1B,4A
Thema 6.25: 1ABD

Slide 18 - Slide

This item has no instructions