7.4 Voedselkringloop KBL

Paragraaf 7.4: Voedselkringloop
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Paragraaf 7.4: Voedselkringloop

Slide 1 - Slide

Doelen van de les
 • Je kunt vertellen waar natuurafval blijft
 • Je kunt de 4 onderdelen van een voedselkringloop benoemen.
 • Je kunt uitleggen waarom een bos geen mest nodig heeft.
 • Je weet waarom boeren hun land bemesten

Slide 2 - Slide

Begrippen
 • bodemprofiel
 • natuurlijk afval
 • strooisellaag
 • Humuslaag
 • grondlaag
 • bodemdieren
 • makers (producenten)
 • gebruikers (consumenten)
 • afvaleters

 • afbrekers (reducenten)
 • humus
 • bacterien en schimmels
 • mineralen
 • dierlijke mest
 • kunstmest

Slide 3 - Slide

0

Slide 4 - Video

Aan de slag
 • Samen lezen tekst blz. 19 + 20 leerboek
 • Maak opdracht 1 t/m 6 activiteitenboek
 • begin met woordenlijst paragraaf 7.4

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Bacterie

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Schimmels en bacterien


- Zitten in de strooisellaag

- Leven van de humus (= laag afval van planten op de grond)

- Schimmels en bacterien breken de humus af tot mineralen


--> Door het werk van bodemdieren,  de schimmels en bacterien blijft er van natuurlijk afval alleen mineralen over


Slide 9 - Slide

Aan de slag
 • lezen blauwe tekst blz. 36 en 38
 • maak opdracht 7 t/m 10
 • verder afmaken woordenlijst 7.4

Slide 10 - Slide