ON H4.1 Kracht en soorten beweging

Lesplanning
0 min    
2 min    Uitleggen doelen deze les
5 min    Theorie uitleg
15 min  Zelfstandig werken/ huiswerkcontrole
35 min Filmpje

Inhoud
Werkvorm
Ontvangst
Individueel
Nieuwe Lesdoelen uitleggen
Klassikaal
Theorie uitleg
Klassikaal
Opgaven maken
Samenwerken
Quizz over opgaven
Klassikaal
Afsluiten
Individueel
Lesplanning
1 / 13
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Lesplanning
0 min    
2 min    Uitleggen doelen deze les
5 min    Theorie uitleg
15 min  Zelfstandig werken/ huiswerkcontrole
35 min Filmpje

Inhoud
Werkvorm
Ontvangst
Individueel
Nieuwe Lesdoelen uitleggen
Klassikaal
Theorie uitleg
Klassikaal
Opgaven maken
Samenwerken
Quizz over opgaven
Klassikaal
Afsluiten
Individueel
Lesplanning

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • Je kunt de gemiddelde snelheid uitrekenen
 • Je kunt uit een (s,t)-diagram de snelheid halen
 • Je kunt uit een (v,t)-diagram de afstand halen
 • Krachten bij elkaar optellen
 • Resultante kracht berekenen

Slide 2 - Slide

gemiddelde snelheid
de gemiddelde snelheid bereken je door de totaal afgelegde afstand te delen door de tijd die het kost om die afstand af te leggen:
v = snelheid (m/s)
s = afgelegde afstand (m)
t = totale tijdsduur (s)

v=ts

Slide 3 - Slide

3 soorten bewegingen
 • De versnelde beweging:
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds groter.
- Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
 • De eenparige beweging (constant): 
- Bij deze beweging blijft de snelheid constant (gelijk)
- Elke seconde wordt er dezelfde afstand afgelegd.
 • De vertraagde beweging
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds kleiner.
- Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd

Slide 4 - Slide

S,t Versnelde beweging
Per seconde wordt een steeds
grotere afstand afgelegd

Slide 5 - Slide

S,t Eenparige beweging
Per seconde wordt steeds 
dezelfde afstand afgelegd

Slide 6 - Slide

S,t Vertraagde beweging
Per seconde wordt een steeds 
kleinere afstand afgelegd

Slide 7 - Slide

st- en vt-diagrammen
Elke beweging heeft zijn eigen bijpassende grafiek. Aan de grafiek kun je dus al zien om wat voor een beweging het gaat. 

Let goed op als je een grafiek bekijkt of zelf maakt, dat je kijkt naar wat er langs de assen staat: afstand (s) tijd (t) of snelheid (v) tijd (t). 

Slide 8 - Slide

Resulterende kracht
Bij een eenparige beweging is de resulterende kracht 0
dwz alle krachten zijn in evenwicht
Bij een versnelde of vertraagde beweging is de resulterende kracht ongelijk aan 0
Er wordt een kracht uitgeoefend 
met de beweging mee --> versneld
tegengesteld aan de beweging --> vertraagd

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Huiswerk maken op papier
Maak de voldoende opgaven en een expert opgave
timer
12:00
Hoe: samen
Klaar: maak samenvatting

Slide 11 - Slide

Quizz
Kahoot,
3 Winnaars krijgen: 
de bonuspunt 0,1 van het huiswerk zonder controle.
  

Slide 12 - Slide

Herhaling
 • Je kunt de gemiddelde snelheid uitrekenen
 • Je kunt uit een (s,t)-diagram de snelheid halen
 • Je kunt uit een (v,t)-diagram de afstand halen
 • Krachten bij elkaar optellen
 • Resultante kracht berekenen

Slide 13 - Slide