1.3 Erosie

paragraaf 1.3 Gesteente wordt verplaatst
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

paragraaf 1.3 Gesteente wordt verplaatst

Slide 1 - Slide

Wat betekent het begrip: 'refliëf'?

Slide 2 - Open question

Hoe noem je de vorm van verwering waarbij de samenstelling NIET veranderd?
A
Chemische verwering
B
Mechanische verwering

Slide 3 - Quiz

Welke 3 vormen van mechanische verwering zijn er?

Slide 4 - Open question

Leerdoelen 1.3
1 Je weet wat massabewegingen zijn
2 Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast.
3 Je kunt een rivierdal én een gletsjerdal herkennen aan zijn vorm. 

Slide 5 - Slide

Puinhelling
Verweringsmateriaal valt door de zwaartekracht naar beneden = massabeweging 

Een Puinhelling is 
Enorm veel los verweringsmateriaal langs een bergwand, dat vaak instabiel is. 

Slide 6 - Slide

Erosie
Het transport van dit "puin" kan het landschap verder afbreken. 
Het uitschuren van het landschap door dit "puin" noemen we erosie. Hoe langer verwering en erosie ergens op inwerken, hoe lager dit gebied zal worden. 

Maar
Er wordt ook weer wat opgebouwd door sedimentatie doordat het "puin" weer ergens wordt neergelegd. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Erosie
Dit kan op 3 verschillende manieren plaatsvinden: 

  • Door de wind
  • Door water (rivier of zee)
  • Door het ijs

Slide 9 - Slide

Opbouw en afbraak door ijs
Gletsjers ontstaan wanneer er meer sneeuw valt dan dat er in de zomer kan wegsmelten. 

Sneeuw hoopt zich op en uiteindelijk wordt deze sneeuw een grote ijsmassa, die door de zwaartekracht in beweging komt. 

Slide 10 - Slide

Erosie in de rivier 
Voor erosie in de rivier is de stroomsnelheid zeer belangrijk. 

Hoe steiler de rivier afloopt, des te sneller de rivier stroomt dus, meer erosie!

Slide 11 - Slide

V-dal
U-dal

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

De zee
De 3de natuurlijke transporteur die sedimenteert en erodeert: 

De zee. 

Daar waar de zee diep blijft zijn de golven sterk en dus zien we daar erosie terug (klifkusten).

Slide 14 - Slide

Afbraak en opbouw door de wind
De snelheid van de wind is erg belangrijk voor de kracht die de wind heeft. 
Veel windkracht = veel erosie. 

Hier kan de wind de gesteenten zandstralen

Slide 15 - Slide

Fjorden
1 ontstaan waar gletsjers de zee in stromen
2 Bv in IJsland en Noorwegen. 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide