1.3 Gesteente wordt verplaatst

1 / 32
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Mevrouw Aleven 

Wie heb ik voor mijn neus zitten?

Slide 2 - Slide

Paragraaf 1.3: 
Gesteente wordt verplaatst

Slide 3 - Slide

Check vorige les
Beantwoord de vragen op papier. 
Schrijf het antwoord op papier. 
30 seconde per vraag. Slide 4 - Slide

Bij Mechanische verwering
A
valt het gesteente uit elkaar (samenstelling verandert)
B
valt het gesteente uit elkaar (samenstelling verandert niet)
C
lost het gesteente op

Slide 5 - Quiz

Sleep het juiste begrip naar de juiste afbeelding
Chemische verwering
Mechanische verwering: water
Mechanische verwering: temperatuur
Mechanische verwering: planten

Slide 6 - Drag question

Bekijk eerst de afbeelding.

In het kalksteen zijn grote gaten ontstaan.

De afbeelding is een voorbeeld van:
A
chemische verwering
B
erosie
C
vorstverwering
D
geen van de genoemde antwoorden is juist.

Slide 7 - Quiz

Mijn droomhuis

Slide 8 - Slide

Leerdoelen
- Je weet wat massabewegingen zijn.

- Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.

- Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.

Slide 9 - Slide

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invloed van de zwaartekracht.

Slide 10 - SlideSteile helling

Gesteente gaat rollen of vallen.


Flauwe helling

Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 11 - Slide

Massabewegingen
Massabewegingen
Massabewegingen zorgen
ervoor dat verweerd
materiaal langs de
helling naar beneden
beweegt.

- Hoe steiler de helling, hoe harder het gesteente naar beneden valt.
- Bij een flauwe helling rolt of schuift het langzaam naar beneden.
- De grootte van de steen heeft ook invloed.

Zwaartekracht
Zwaartekracht is verantwoordelijk voor
massabewegingen

Hoe noemen we dit materiaal?
Verweringsmateriaal

Slide 12 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 13 - Slide

Erosie
"Het transporteren van verweringsmateriaal door de werking van stromend water, wind en/of ijs."

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 16 - Slide

Rivier
  • In de bovenloop van de rivier:
Verweringsmateriaal (stukken steen) > komen in de rivier terecht > in het snelstromende water botsen die stenen > stenen breken en schuren langs elkaar > ontstaat grind.

  • In de bovenloop van de rivier schuurt dit grind over de bodem waardoor de rivier steeds dieper wordt. Hierdoor ontstaat er een V-dal.

V-dal
Een dal in de bergen dat door de rivier is uitgesleten.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Gletsjer: ijsmassa's die langzaam naar beneden bewegen.

Firnbekken:
Komvormig gebied in de bergen waar zich sneeuw ophoopt en in ijs wordt omgezet

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

rivier/V-dal
gletsjer/U-dal

Slide 21 - Slide

Fjorden: een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Slide 22 - Slide

Verwering

Verbrokkelen/oplossen
van gesteente.

Erosie

Verweringsmateriaal is in beweging door
Water, wind, ijs.

Slide 23 - Slide


A
U-dal
B
V-dal

Slide 24 - Quiz

Wat heeft de grootste korrels?
A
zand
B
klei
C
grind

Slide 25 - Quiz

U-dal
Gletsjer
V-dal
Rivier

Slide 26 - Drag question

Wat is het verschil tussen verwering en erosie?

Slide 27 - Open question

Welke van de volgende begrippen passen bij het begrip massabeweging? Er kunnen meerdere antwoorden goed zijn.
Massabeweging
Zwaartekracht
Erosie
Puinhelling
Grind

Slide 28 - Drag question

Aan de slag
Maak de opdrachten van 1.3

Slide 29 - Slide

Het verhaal van de steen
Lees de tekst in stilte. 
Onder streep de processen van erosie en verwering 

Slide 30 - Slide

Leerdoelen
- Je weet wat massabewegingen zijn.

- Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast en grind, zand en klei ontstaan.

- Je kunt een rivierdal en een gletsjerdal herkennen aan de hand van kenmerken op een foto.

Slide 31 - Slide

Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta

Slide 32 - Slide