1.3 Erosie

Welkom bij paragraaf 1.3
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom bij paragraaf 1.3

Slide 1 - Slide

Herhaling 1.2
Er volgen nu een paar herhalings vragen. 

Slide 2 - Slide

Wat betekent het begrip: 'refliëf'?

Slide 3 - Open question

Hoe noem je de vorm van verwering waarbij de samenstelling NIET veranderd?
A
Chemische verwering
B
Mechanische verwering

Slide 4 - Quiz

Welke 3 vormen van mechanische verwering zijn er?

Slide 5 - Open question

Roest op ijzer is een voorbeeld van:
A
Vorstverwering
B
Chemische verwering
C
Mechanische verwering
D
biologische verwering

Slide 6 - Quiz

Leerdoelen 1.3
1 Je weet wat massabewegingen zijn
2 Je begrijpt dat door verwering en erosie gebergten worden aangetast.
3 Je kunt een rivierdal én een gletsjerdal herkennen aan zijn vorm. 
4 Je weet wat erosie is en welke 3 vormen er zijn

Slide 7 - Slide

Puinhelling
Verweringsmateriaaal valt door de zwaartekracht naar beneden = massabeweging 

Een Puinhelling is 
Enorm veel los verweringsmateriaal langs een bergwand, dat vaak onstabiel is. 

Slide 8 - Slide

Erosie
Het transport van dit "puin" kan het landschap verder afbreken. 
Het uitschuren van het landschap door dit "puin" noemen we erosie. Hoe langer verwering en erosie ergens op inwerken, hoe lager dit gebied zal worden. 

Maar
Er wordt ook weer wat opgebouwd door sedimentatie doordat het "puin" weer ergens wordt neergelegd. 

Slide 9 - Slide

Erosie
Dit kan op 3 verschillende manieren plaatsvinden: 

  • Door de wind
  • Door water (rivier of zee)
  • Door het ijs

Slide 10 - Slide

Opbouw en afbraak door ijs
Gletsjers ontstaan wanneer er meer sneeuw valt dan dat er in de zomer kan wegsmelten. 

Sneeuw hoopt zich op en uiteindelijk wordt deze sneeuw een grote ijsmassa, die door de zwaartekracht in beweging komt. 

Slide 11 - Slide

Landijs
Alpine gletsjer

Slide 12 - Slide

Erosie in de rivier 
Voor erosie in de rivier is de stroomsnelheid zeer belangrijk. 

Hoe steiler de rivier afloopt, des te sneller de rivier stroomt dus, meer erosie!

Slide 13 - Slide

V-dal
U-dal

Slide 14 - Slide

De zee
De 3de natuurlijke transporteur die sedimenteert en erodeert: 

De zee. 

Daar waar de zee diep blijft zijn de golven sterk en dus zien we daar erosie terug (klifkusten).

Slide 15 - Slide

Afbraak en opbouw door de wind
De snelheid van de wind is erg belangrijk voor de kracht die de wind heeft. 
Veel windkracht = veel erosie. 

Winderosie zien we veel terug in aride gebieden.
Hier kan de wind de gesteenten zandstralen

Slide 16 - Slide

Fjorden
1 ontstaan waar gletsjers de zee in stromen
2 Bv in IJsland en Noorwegen. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Eindopdracht
--Wereldwonderen--

1 in duo's 
2 Je krijgt er een cijfer voor
3 product: poster/Powerpoint/Prezi 
(blz 31 werkboek) 

Slide 19 - Slide

Verdieping
1 Verdieping maak je als je klaar bent met de zwarte opdrachten
2 Vraag aan je docent om de verdiepings bladen
3 Klaar? Lever ze in en krijg bonuspunten voor het hoogste niveau. 

Slide 20 - Slide

Herhaling
1 Als je het onderwerp lastig vindt 
2 Vraag aan je docent de herhalingsvragen
3 Klaar? Lever ze in.
4 Je krijgt bonuspunten voor het laagste niveau

Slide 21 - Slide