Hoofdstuk 9 Samenwerken in een team

1 / 25
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Vul in wat voor jou valt onder
een goed functionerend team

Slide 4 - Mind map

Team 
Een groep collega's - samen met naasten/mantelzorgers en andere disciplines
Samenwerken = als je toewerkt naar een gezamenlijk resultaat
Goed samen werken vraagt: 
 • efficiëntie = je werk zo goed mogelijk doen / in reële tijd
 • effectiviteit = her behalen van doel/ resultaat  

Slide 5 - Slide

Geef één concreet voorbeeld van jouw samenwerking met een andere discipline

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Samenwerken in een team 

 • taken verdelen 
 • behouden van goede sfeer 
 • elkaars kwaliteiten benutten 
 • elkaar helpen 
                                       > opdracht 

Slide 9 - Slide

Opdracht Functioneren in team 
Subgroepen - 30 min - 10 min Terugkoppeling 
1. Heeft iedereen dezelfde taak in jullie team? Leg je antwoord uit.
2. Hoe en door wie worden taken in jullie team verdeeld?
3. Zijn er wel eens spanningen bij het verdelen van taken?
    a. Zo ja, wat zou jij willen wijzigen in de verdeling van taken op jouw afdeling?
    b. Zo nee, wat doen jullie dan waarmee jullie dit voorkomen?
4. Op welke momenten van de dag worden de werkzaamheden met elkaar afgestemd?
5. Wat is een voordeel van een takenlijst en wat is een nadeel?
6. Hoe wordt er binnen je team gecommuniceerd?
7. Samenwerken betekent ook elkaar helpen. Geef een voorbeeld waarin jij jouw collega helpt.
8. Bij het samenwerken is het nodig dat je de kwaliteiten van je collega’s kent. Waarom is dat nodig, denk je?
   a. Wat is een kwaliteit van je collega, waar jij en anderen in het team gebruik van maken?
   b. Wat is een kwaliteit van jezelf, waar collega’s wel eens gebruik van maken?
9. Welke acties zou jij willen ondernemen waarmee het functioneren van je team verbeterd of, bij tevredenheid, gehandhaafd blijft?  >


Slide 10 - Slide


spreek af wie terugkoppeling geeft 

Slide 11 - Slide

Teamwork
Vorige les: 
- Taken verdeling 
- Elkaars kwaliteiten benutten 
Deze les: 
- Belang van komen tot gezamenlijke
resultaten d.m.v. o.a. 
- Teamrollen van Belbin
- Opdracht individueel 

Slide 12 - Slide

Doel van deze les
Aan het eind van deze les;
 • heb je kennis van de theorie van Belbin
 • weet je welke eigen voorkeursrol je hebt 

Slide 13 - Slide

Ken jij de theorie van de rollen van Belbin?

Slide 14 - Poll

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Komen tot gezamenlijke resultaten - theorie van Belbin 
 • Belbin (Britse psycholoog) onderzoek naar functioneren van teams
 • In een team verschillende karakters , talenten en rollen
 • De een is een nuchtere aanpakker  - de ander een solistische dromer met creatieve oplossingen
 • 9 verschillende teamrollen - verbeteren samenwerking en resultaten
 • In het ideale team alle rollen vertegenwoordigd 
 • Elke rol heeft talenten, maar ook valkuilen 

Rollen  > 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Opdracht - Test teamrollen van Belbin
 • Wat is jouw voorkeursrol - doe de test 
 • Test bestaat uit vragen over jouw behoeftes, gedragingen en uitspraken
 • Uitslag test 3 voorkeursrollen
 • Maak de opdracht boek SOCOVA blz. 244 - deel A 
 • Tijd: 30 min
 • Terugkoppeling 10 min                        > zie volgende dia website

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Slide 22 - Slide

Welke 1ste voorkeursrol heb jij en hoe komt dit tot uiting in de praktijk?

Slide 23 - Open question

Doel van deze les
Aan het eind van deze les;
 • heb je kennis van de theorie van Belbin
 • weet je welke eigen voorkeursrol je hebt 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide