Regie - Lesweek 5

Vak: Regie
Semester:
Lesweek:  5
Docenten: Arianne Meijboom 
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Regie
Semester:
Lesweek:  5
Docenten: Arianne Meijboom 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.

Online lessen:
 • Je volgt de les vanuit je LAPTOP
 • Camera is AAN
 • Microfoon is AAN
 • Licentie is actief
 • Telefoongebruik is VERBODEN

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Programma


 • Doel van de les

 • Zelfstandige opdracht - begeleidingstechnieken

 • Afsluiting

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Terugblik

Hebben jullie goed onthouden waar de les overging?

Jullie krijgen een terugblikvraag

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Noem alle 8 leefgebieden

Slide 7 - Open question

1. Wonen
2. Dagbesteding
3. Financiën
4. Psychisch functioneren
5. Praktisch functioneren
6. Sociale contacten
8. Zingeving
Doel

Aan het einde van de online en zelfstandige 
lessen kan je de volgende begeleidingsmethodieken in je eigen woorden uitleggen:
- 8 fasenmodel
- Empowerment
- Systemisch werken
- Motiverende gespreksvoering
- Oplossingsgericht werken
- Belevingsgerichte zorg

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Groepsopdracht
Docent deelt je in een groepje.  Je gaat een aantal  begeleidingsmethodieken uitwerken samen met je groepje/tweetal.

Ga naar je licentie ThiemeMeulenhoff. 
Thema 2: Deskundige ondersteuning en begeleiding bieden
Hoofdstuk 5: Begeleidingsmethodieken
Bladzijde:  64 en 67
Beantwoord dan de volgend vragen:
- Beschrijf in drie zinnen waar de begeleidingsmethode over gaat.
- Wat zijn de stappen van de begeleidingsmethode?.
- Bij welke doelgroep past deze begeleidingsmethode het best? Noem twee doelgroepen. 
Groepsopdracht 30 minuten - Opdracht via Teams inleveren

timer
30:00

Slide 9 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
Groepjes 
 

Groepje 1:
- 8 fasenmodel
- Empowerment

Groepje 2:
- Systemisch werken
- Motiverende gespreksvoering

Groepje 3: 
- Oplossingsgericht werken
- Belevingsgerichte zorg
timer
30:00

Slide 10 - Slide

Leefgebieden:
 1. Wonen
 2. Dagbesteding
 3. Financiën
 4. Lichamelijke gezondheid
 5. Psychische functioneren
 6. Praktische functioneren
 7. Sociale contacten
 8. Zingeving
'Aan het einde van de online en zelfstandige
lessen kan ik de volgende methodes kort omschrijven in mijn eigen woorden
- 8 fasenmodel, - Empowerment
- Systemisch werken, - Motiverende gespreksvoering, - Oplossingsgericht werken
- Belevingsgerichte zorg'
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll

This item has no instructions