Ontwikkeling 2.2.

Ontwikkeling 2.2.
1 / 14
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ontwikkeling 2.2.

Slide 1 - Slide

Vang de bal
 • reflexen
 • objectpermanentie
 • mentale representatie
 • animistisch
 • centratie
 • conservatie

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Lesdoelen 2.2. 
 • Je kent het verloop van de cognitieve ontwikkeling van het kind (6-20 jaar) 
 • Je weet hoe de relatie met de uitgangspunten van Piaget is in deze fase
 • Je kent termen als: abstract denken en reflecteren
paragraaf 4.3.

Slide 4 - Slide

Cognitieve ontwikkeling 6-21 jaar
6-10 jaar
in de wereld staan
10-12 jaar
logisch denken
13-21 jaar
problemen oplossen

Slide 5 - Slide

Jean Piaget
sensomotorische fase
zintuigen om te ontdekken
preoperationele fase
met taal ontdekken en besef van vaste volgorde
concreet operationele fase
leren ordenen, tellen en rekenen
formeel operationele fase
ruimtelijk en abstract denken

Slide 6 - Slide

Koppeling
6-10 jaar
in de wereld staan
Concreet operationele fase
10-12 jaar
logisch denken
Concreet operationele fase
13-21 jaar
problemen oplossen
Formeel operationele fase

Slide 7 - Slide

2 nieuwe begrippen
Kinderen leren:
 • Abstract denken --> Denken over dingen die je niet kunt zien / voelen (Jezelf inleven)
 • Reflecteren --> Nadenken over een actie en het gevolg daarvanOpdracht: Hoe zie je abstract denken en reflecteren terug in dit filmpje?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Terugkoppeling
Hoe zag je abstract denken en reflecteren terug in het filmpje?

Slide 10 - Slide

Herhaling begrippen les 1+2
Verboden woord!

Slide 11 - Slide

Verboden woord

Slide 12 - Slide

Eindopdracht 1
Ook in de Efteling wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingspsychologische inzichten. Bedenk zelf een attractie voor de Efteling waarin wordt ingespeeld op het animistisch denken. 

 • Omschrijf je zelf bedachte attractie.
 • Voor welke doelgroep is deze attractie en waarom?
 • Hoe komt het animistisch denken terug in je attractie?

Slide 13 - Slide

volgende week 
seksuele ontwikkeling 

Slide 14 - Slide