Onderzoeksvaardigheden

Jullie gaan zelf onderzoek doen:
Denk na over een voor jou interessant vraagstuk over klimaatverandering en formuleer daarover een vraag, die je niet meteen kunt beantwoorden, maar waar onderzoek voor nodig is om een antwoord te vinden. 

1 / 39
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Jullie gaan zelf onderzoek doen:
Denk na over een voor jou interessant vraagstuk over klimaatverandering en formuleer daarover een vraag, die je niet meteen kunt beantwoorden, maar waar onderzoek voor nodig is om een antwoord te vinden. 

Slide 1 - Slide

Start onderzoek
Bedenk over welk onderwerp je onderzoek gaat doen. Kies een van de onderwerpen die we de afgelopen weken hebben behandeld:
 • Klimaatverandering en Vorming,
 • Klimaatverandering en Binding,
 • Klimaatverandering en Verhouding.
Bekijk de leertekst en de opdrachten van deze periode om te bekijken waar dat ook alweer over ging.
Leg uit waarom je dit onderwerp hebt gekozen.

Slide 2 - Slide

Start onderzoek
Bedenk een onderzoeksvraag. Gebruik twee van de volgende begrippen:
 • Bij Klimaatverandering en Vorming: identiteit, socialisatie, cultuur, individualisering.
 • Bij Klimaatverandering en Binding: groepsvorming, sociale cohesie, globalisering.
 • Bij Klimaatverandering en Verhouding samenwerking, conflict, macht, sociale ongelijkheid.
Leg uit hoe je op deze onderzoeksvraag bent gekomen.

Slide 3 - Slide

Over het huiswerk
Ik heb van de meeste van jullie stap 1 tot en met 6 gehad, ik ga feedback geven in het Drive document. Let op geen PDF of Pages!!

Het kan heel goed dat je onderzoeksvraag nog verandert: door mijn feedback en door wat je deze week leert over onderzoek doen. Dat is niet erg, maar juist goed!


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

In jullie onderzoek:
-gaan jullie kijken naar samenhang tussen twee variabelen, invloed van een variabele op een andere

 • Hier hebben jullie de onafhankelijke en de afhankelijke variabele bij benoemd
 • En een onderzoeksvraag en hypothese geformuleerd

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Variabelen meetbaar maken
Dit noemen we operationaliseren
Operationaliseren is het proces waarbij je de (abstracte) variabelen gaat vertalen naar meetbare begrippen
Door de variabelen uit de hypothesen zo precies mogelijk te omschrijven, kun je ze onderzoeken. 
Meetbare begrippen zijn indicatoren: wat helpt bij, wat is, wat bedoelen we met…

Slide 15 - Slide

Wat is een indicator voor klimaatverandering?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Lesdoelen:
Vorige les: Je weet wat een onafhankelijke en een afhankelijke variabele is en je kunt indicatoren voor variabelen geven
Je weet wat een conceptueel model en hypothese is
Je weet het verschil tussen causaal verband en correlatie
Deze les:
Je weet wat een onderzoekspopulatie is
Je weet wat een steekproef is

Slide 21 - Slide

Wat is ook alweer een steekproef?

Slide 22 - Open question

Deze week gaan we kijken naar:
 • Verschillende niveau's: Micro (individuele personen), Meso (groepen onderling), Macro (niveau van de samenleving) 
 • Toen en nu, hier en daar, of naar een bestaande situatie en een gewenste situatie, zoals het klimaat
 • Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen groepen met bepaalde kenmerken, zoals opleidingsniveau


Jullie gaan kijken naar verschillen tussen groepen, bijvoorbeeld verschillen tussen mannen en vrouwen

Slide 23 - Slide

Steekproef
Omdat het vrijwel nooit mogelijk is om je hele onderzoeksgroep te ondervragen, is het nodig om een steekproef te nemen. 
Je steekproef bestaat uit de mensen die gaat interviewen of aan wie je een enquête gaat voorleggen. 

Slide 24 - Slide

Steekproef:
Zitten alle kenmerken van jouw onderzoekspopulatie in de steekproef?

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Tot nu toe: Stap 1 t/m 9
Heb je een onafhankelijke en een afhankelijke variabele en  indicatoren benoemd
Weet je wat een conceptueel model en hypothese is
Heb je een onderzoeksvraag geformuleerd en deelvragen
Tevens heb je bepaald wat jouw onderzoekspopulatie is
En weet je wat een steekproef is

Slide 27 - Slide

Deze les
Stap 10 tot en met 14:
Wat zijn goede vragenlijst?
Krijg je met de vragenlijst inzicht in de variabelen uit jouw onderzoek?
Kan je met de antwoorden uitspraak doen over jouw onderzoekspopulatie?
Hoe verwerk ik de antwoorden?

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Hypothese: Hoe milieubewuster mensen zijn, hoe minder zij vliegen Is dat ook zo?
Het verband wat je hebt onderzocht is het verband tussen de variabelen 'de mate van milieubewustzijn' en 'vlieggedrag'
De 'mate van milieubewustzijn' heb je meetbaar gemaakt, door middel van een schaal (heel milieubewust --> helemaal niet bezig met het milieu)
In je enquete heb je vragen gesteld over de variabelen
Nu wil je weten of mensen die zeggen milieubewust te zijn daadwerkelijk minder vliegen

Slide 34 - Slide

Hypothese: Hoe milieubewuster mensen zijn, hoe minder zij vliegen Is dat ook zo?
Nu wil je weten of mensen die zeggen milieubewust te zijn daadwerkelijk minder vliegen
Hiervoor moet je de antwoorden die mensen in de enquete hebben gegeven gaan analyseren 
Je maakt een kruistabel waarin je de schaal (heel milieubewust --> 

Slide 35 - Slide

Vraagstelling van de enquête
 • Stel eerst Algemene vragen: heb je vragen gesteld die inzicht geven in kenmerken van de onderzoekspopulatie (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, bijvoorbeeld)?
 • Gebruik duidelijke taal dit levert namelijk ook duidelijke antwoorden op
 • Geen dubbele ontkenningen
 • Je wilt niet alleen maar gesloten (JA/NEE) vragen maar ook niet te veel open enquêtevragen! Open enquêtevragen kosten veel tijd om te analyseren. 
 • Vraag één ding tegelijk.
 • Geen sturing geven ('Jij hebt zeker weleens...')
 • Houd er rekening mee dat bepaalde enquêtevragen gevoelig liggen

Slide 36 - Slide

Jullie gaan nu 15 minuten in groepjes jullie eigen enquêtevragen bespreken:
Volg de link die is gedeeld in de Hangout. Ga naar je groepje en vertel aan elkaar:
 • Wat ga je onderzoeken (variabelen)?
Lees de enquête vragen aan elkaar voor en geef elkaar feedback op de vragenlijst:
 • Is de vragenlijst voorzien van een introductie?
 • Hoe zijn de vragen gesteld (niet van hak op tak, motiverend)?
 • Vragen die inzicht geven in jouw variabelen / deelvragen: Van algemeen naar specifiek 
 • Zou je met de antwoorden van de deelnemers antwoord kunnen geven op de onderzoeksvraag?
 • Heb je een afsluiting opgenomen in de vragenlijst: 'Bedank voor deelname'

Slide 37 - Slide

Resultaten:
Geef het resultaat van jouw onderzoek overzichtelijk en uitgebreid weer. Dus maak een overzicht van de antwoorden op de enquêtevragen of interviewvragen, of een overzicht van de observatiewaarnemingen, of een overzicht van de uitkomsten van het experiment of een overzicht van de belangrijkste literatuur over jouw onderwerp. Gebruik tabellen en grafieken om het resultaat van jouw onderzoek duidelijk te laten zien. 

Slide 38 - Slide

Je toont aan dat je de opbrengst van het onderzoek voor de werkpraktijk op overtuigende wijze hebt gepresenteerd.
Evaluatie van je onderzoek met kritische kanttekeningen en suggesties voor vervolgonderzoek.
Beschrijving van adviezen t.a.v. het praktijkprobleem dat je hebt onderzocht.
Een weergave van de feitelijke uitkomsten van je data-analyse.
Beantwoording van hoofdvraag en deelvragen op basis van de onderzoeksresultaten.

Slide 39 - Drag question