LE 22 A&P les 2

3.29 Mensen met een verstandelijke, meervoudige beperking
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

3.29 Mensen met een verstandelijke, meervoudige beperking

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vandaag
Mensen met een verstandelijke beperking

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Timmers-Huigens maakte een classificatie. Ze gebruikt 4 niveaus. Welke zijn dat?

Slide 3 - Open question

1. Lichaamsgebonden ervaringsordening
2. Associatieve ervaringsordening
3. Structurerende ervaringsordening
4. Vormgevende ervaringsordening

Het is belangrijk om te weten op welke manier mensen met een verstandelijke beperking de wereld ervaren en ordenen. Begeleiders kunnen hier inzicht in krijgen aan de hand van vier ervaringsordeningen. Met die kennis kunnen zij beter worden ondersteund.

L

PERSOONLIJKE INBRENG
VERBANDEN ZIEN
PATRONEN HERKENNEN
Lichaams
gebonden 
ervaringsfase
associatieve
ervaringsfase
structurerende 
ervaringsfase
vormgevende
ervaringsfase
ZINTUIGEN

Slide 4 - Drag question

1) de lichaamsgebonden ervaringsfase =D
2) de associatieve ervaringsfase= B
3) de structurerende ervaringsfase =C
4) de vormgevende ervaringsfase= A
Wanneer spreek je van een meervoudige beperking?
A
Wanneer er sprake is van een verstandelijke en geestelijke beperking
B
Wanneer er sprake is van lichamelijke en emotionele beperking
C
Wanneer er sprake is van een verstandelijke en lichamelijke beperking
D
deze term gebruiken we niet

Slide 5 - Quiz

Naast de verstandelijke beperking kan de zorgvrager ook lichamelijke beperkingen hebben. We spreken dan van een meervoudige beperking.
Niveaus van verstandelijke beperking

Gradatie Intelligentiequotiënt (IQ) en percentage van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland

Lichte verstandelijke beperking IQ 50-70   ~75%
Matige verstandelijke beperking IQ 35-50   ~18%
Ernstige verstandelijke beperking IQ 20-35   ~16,7%
Zeer ernstige verstandelijke beperking IQ Lager dan 20   ~ 1%

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Theorie

Oorzaken van verstandelijke beperking en prenataal onderzoek. 

Wat is een verstandelijke beperking?

Wat is prenataal onderzoek? 

Slide 7 - Slide

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. Mensen die dit hebben, ontwikkelen zich minder snel dan leeftijdsgenoten. De gevolgen zijn vooral merkbaar op school, in de omgang met anderen en in hoeverre ze zichzelf kunnen redden in het dagelijks leven

Prenataal onderzoek betekent dat tijdens de zwangerschap onderzocht kan worden of de vrouw een verhoogde kans heeft op een kind met een aangeboren afwijking of er kan DNA-onderzoek worden gedaan om te bepalen of het ongeboren kind bepaalde erfelijke of aangeboren afwijkingen heeft.

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Stelling
Het is goed dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan in de (prille) zwangerschap naar eventuele chromosomale afwijkingen. Deze kinderen kosten de maatschappij heel veel geld en ze leveren de maatschappij niets op! 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat zou je op kunnen sporen met prenataal onderzoek?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Opdracht
Welke prenatale onderzoeken heb je tegenwoordig allemaal? 


15min
Individueel 
timer
15:00

Slide 11 - Slide

echo's
diagnostisch onderzoek
combinatietest
nipt
vruchtwaterpunctie
vlokkentest
Opdracht
Wat spoor je op met prenataal onderzoek? 10min
individueel
timer
10:00

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Wat zijn oorzaken van een (aangeboren) verstandelijke beperking?

Slide 14 - Mind map

Een verstandelijke beperking kan op verschillende manieren ontstaan:
Het zit in de familie. Je moeder of vader heeft ook een verstandelijke beperking.
Je kunt een syndroom of stoornis hebben waarbij een verstandelijke beperking een van de gevolgen is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Syndroom van Down.
Tijdens de zwangerschap zijn je hersenen niet helemaal goed gegroeid. Dit kan komen als je moeder ziek wordt, heel veel rookt of heel veel drinkt.
Tijdens de bevalling heb je even geen zuurstof gehad.
Een hersenvliesontsteking, ziekte of een ernstig ongeluk kan ook de oorzaak zijn van een verstandelijke beperking. In dat geval spreken we van een niet-aangeboren verstandelijke beperking.
Evaluatie
Noem 2 dingen die je hebt geleerd vandaag

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Vooruitblik
3.30 De zorgvrager met epilepsie 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Vragen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions