G0BOO week 3

Inchecken
Welk dier pas op dit moment
bij jou en waarom?
1 / 22
next
Slide 1: Mind map
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Inchecken
Welk dier pas op dit moment
bij jou en waarom?

Slide 1 - Mind map

Programma woensdag
Terugblik op de BPV
Hoe ik jou zie...
Module: Deelopdracht Carel de Haan
 • Voorbereiding
 • evt start verdieping


Slide 2 - Slide

Terugblik op de BPV

 • Welke (leer)ervaring wil je delen met de groep?
 • Wat waren je voornemens voor deze week in de BPV en hoe heb je hieraan gewerkt
 • Welke theorie heb je deze week kunnen toepassen in de BPV

Slide 3 - Slide

Hoe ik jou zie
Reageer in de chat op één van de volgende vragen m.b.t. de persoon die naar voren komt via de spinner
 1. Een karaktertrek van jou die ik ook wel zou willen hebben is…
 2. Dit zie ik jou later doen....
 3. Als jij een auto zou zijn dan zie ik de volgende auto
 4. Als jij een dier zou zijn dan zie ik het volgende dier
 5. Als jij beroemd zou zijn dan zou het vanwege....... zijn.


Slide 4 - Slide

Deel opdracht Karel de Haan gaat
over intoxicatie.
Wat betekent intoxicatie?
Beschrijf een voorbeeld

Slide 5 - Mind map

Niveau indeling in de GHZ
We delen zorgvragers met een verstandelijke beperking in op niveaus, om een idee te hebben van de ondersteuningsbehoefte. Bij de indeling in niveaus wordt gekeken naar:

 • De cognitieve ontwikkeling (IQ)
 • Het aanpassingsvermogen
 • De ontwikkelingsleeftijd
Slide 6 - Slide

Welke niveau-indelingen
worden gebruikt in de GHZ

Slide 7 - Mind map

Niveau indeling in de GHZ
 • zeer ernstige verstandelijke beperking: IQ < 20-25
 • ernstige verstandelijke beperking: IQ 20-35 
 • matige verstandelijke beperking: IQ 35-55
 • lichte verstandelijke beperking IQ 55-70Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Indeling van Timmers-Huigens
Dorothea Timmers-Huigens ontwikkelde een indeling op grond van het vermogen tot het verwerken van informatie.

 • Lichaamsgebonden ervaringsfase: de zintuigen staan centraal
 • Associatieve ervaringsfase: patronen herkennen
 • Structurerende ervaringsfase: verbanden zien
 • Vormgevende ervaringsfase: persoonlijke inbreng
(Zorgpad - Zorg Specifiek VP - Gehandicaptenzorg - 1. Mensen met een verstandelijke beperking) 

Slide 10 - Slide

9. De indeling van intelligentie (IQ) laat zien van welk niveau de verstandelijk beperking is.
Wat is het IQ voor een matig verstandelijke beperking?
A
IQ van 55-70
B
IQ van 35-55
C
IQ van 20-35
D
IQ van minder dan 20 - 25

Slide 11 - Quiz

Welk deel hoort niet bij de ervaringsordening theorie van Timmer-Huigens?
A
lichaamsgebonden deel
B
structurerende deel
C
associatieve deel
D
postnatale deel

Slide 12 - Quiz

Deelopdracht Karel de Haan
Voorbereiding: 
 • Opdracht 1: Verdiepen in de casus
 • Opdracht 2 en 3: Bestuderen theorie - zie Canvas - aanvullende informatie - theorie casus Karel de Haan
 • In je subgroep: maak 3 meerkeuzevragen aan de hand van de theorie en stuur deze op naar Chantal

Slide 13 - Slide

Inchecken vrijdag:
Wat heb je aan je voeten en wat zegt dat over jou vandaag?

Slide 14 - Mind map
Jullie quiz vragen m.b.t. de voorbereiding

Slide 15 - Slide

Verdieping Karel de Haan
Opdracht 4-5 en 6 individueel uitwerken
Opdracht 7: groepsopdracht
Checking: opdracht 10, lever je eindvragen in via canvas
Voorbereiding integratieve toets; verdiep je in de verschillende casussen
Bereid je voor op het nabespreken opdrachten (zie dia 19)

Slide 16 - Slide

Subgroepen
Groep 1: Anne, Noor, Myrthe​ 
Groep 2: Sophie, Maud, Marit K​
Groep 3: Romy en Floor, Nawal en Joep​
Groep 4: Tess, Silke, Britt, Merit​
Groep 5: Jolien, Manon, Noortje Milan​
Groep 6: Zoë, Rens, Marit, Lotte​
Slide 17 - Slide

Opstart van de middag
Voortgang subgroepen
Oefenen voor de integratieve toets 
nabespreken opdracht(en)
15:15 uur terugblik - vooruitblik

Slide 18 - Slide

Welke vragen hebben jullie over te integratieve opdracht?

Slide 19 - Mind map

Oefenen voor de integratieve toets
Verdiep je in de verschillende casussen
Oefen verschillende handelingen
Oefen het handelen in de crisissituaties van de verschillende casussen
Beoordeel elkaar mbv de beoordelingsformulieren 

Slide 20 - Slide

Nabespreken opdrachten
Opdracht 4 - 5 - 6 - 7: (draai aan het rad geeft aan welke groep aan de beurt is)
 • Geef uitleg over jullie uitwerking over de MEWS 
 • Geef uitleg over jullie uitwerking van de ABCD methode
 • Speel na: neem contact op met de arts mbv de SBARR
 • Op welke symptomen moet je letten bij een intoxicatie en wat moet je dan doen
 • Wat kun je doen (op je afdeling) om het voorval van Karel te voorkomen?
 • Tot welke conclusie zijn jullie gekomen n.a.v. de opdracht gastarbeiders?

Slide 21 - Slide

Terugblik - vooruitblik
In subgroepen

Terugblik:
 • Voornemen? Wat heb je geleerd deze week en hoe kun je dat gebruiken in de BPV
 • Hoe ging jullie samenwerking: geef elkaar een tip en een top
Vooruitblik:
 • Hoe ga jij je voorbereiden op de integratieve opdracht?
 • Wat zijn je concrete voornemens in de BPV 
 • Met welke opdrachten ga je aan de slag. Welke theorie heb je daarbij nodig

Slide 22 - Slide