9. Ondersteunen bij financiën en administratie, wonen en huishouden

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Terugblik: financiën en administratie, voortgang opdrachten.
- Theorie gedrag, communicatie, wonen en huishouden.
- Opdracht financiën en administratie afmaken, opdracht wonen en huishoudenSlide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

  • Kan ik een cliënt begeleiden bij financiën en administratie.
  • Kan ik een cliënt begeleiden bij het wonen en huishouden.
  • Ken ik de 5 niveaus van spanning en weet ik wat ik moet doen om de-escalerend te werken. 

 

Slide 3 - Slide

Financiën en administratie

> Het gesprek, wat is nodig? 
> Kasboek
> Overzicht inkomsten en uitgaven
> Budgetplan
> Administratie bijhouden, archiveren
> Budgetbeheer, bewindvoering of curatele

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Casus
Joop is 46 en is via de woningbouw verplicht tot een begeleidingstraject. Hij betaalt al maanden zijn huur niet en de woningbouw geeft hem een laatste kans. Hulp bij zijn financiën en de huur weer gaan betalen of het huis uit. Joop is verslaafd aan alcohol en wiet en geeft hier liever zijn geld aan uit. Hij heeft vuilniszakken vol met ongeopende post. Hij denkt zo'n € 20.000,00 schuld te hebben. Hij wil eigenlijk helemaal geen begeleiding en zegt zijn afspraken vaak af. 

Wat doe jij als PB'er? 
Denk aan omgaan met weerstand en de fasen van gedragsverandering

Is budgetbeheer, schuldhulpverlening of bewindvoering een optie?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Omgaan met spanning
Niveau 1: Stabiele fase, normaal gedrag.  Spanning signaleren, benoemen en bespreekbaar maken. Positieve aandacht.

Niveau 2: Beginnende spanning. Positieve afleiding, op een rustige manier grenzen stellen. 

Niveau 3: Spanning komt naar buiten. Benoem nadrukkelijke grenzen en consequenties. 

Niveau 4: Uitbarsting. Zorg voor veiligheid. 

Niveau 5: Afbouw. Geef rust en ruimte en ga het gesprek aan zodra de ruimte er is. Nazorg aan evt. betrokkenen. 

Slide 8 - Slide

De-escalerend werken
> Gesprek aangaan
> Luisteren, samenvatten, doorvragen
> Duidelijk en consequent zijn
> Non-verbaal gedrag

Niet: "Maar"            Wel: "ik-boodschap"

Eventueel: signaleringsplan

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Slide

Waar denk je aan bij ondersteuning bij wonen en huishouden?

Slide 13 - Open question

Wonen en huishouden
> Uitvoering huishoudelijke werkzaamheden
> Structuur, planning en overzicht
> Regelzaken

Cliëntgericht: wat zijn de wensen en mogelijkheden?

Begeleiden of overnemen?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Opdrachten
> Maak opdracht kasboek en casus mw. Nkosi af (zie Teams) 
    Uitwerking mag op papier of digitaal

> Maak opdracht casus dak- en thuislozen in 2-tallen 
(zie Teams)

We bespreken alle opdrachten volgende week. 

Slide 16 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Lees Thema 17 uit je boek Methodisch begeleiden en thema 15 uit je boek Communicatie en gedrag.

Volgende week
Verder met gedrag en communicatie. Leefgebied wonen en huishouden. 

Slide 17 - Slide