8. Ondersteunen bij financiën en administratie

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden
1 / 29
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ik bied zorg en ondersteuning op verschillende leefgebieden

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesprogramma
- presentaties
- Terugblik: zelfzorg
- Theorie gedrag,  financiën en administratie
- Opdrachten kasboek, begroting en casusSlide 3 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

 • Kan ik een cliënt begeleiden bij financiën en administratie.
 • Kan ik een kasboek en een begroting maken.

 

Slide 4 - Slide

Terugblik zelfzorg
Wat heb je geleerd?

Praktisch, beroepshouding, omgaan met ongemak...etc.

Zelfregie, zelfredzaamheid

Slide 5 - Slide

Waar denk je aan bij het ondersteunen bij financiën en administratie?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Financiën en administratie

> Het gesprek, wat is nodig? 
> Kasboek
> Overzicht inkomsten en uitgaven
> Budgetplan
> Administratie bijhouden, archiveren
> Budgetbeheer, bewindvoering of curatele

Slide 9 - Slide

Om te ondersteunen bij financiële problemen is het belangrijk dat je zicht hebt op de soorten uitgaves 

Slide 10 - Slide

Soorten uitgaven
 1. Huishoudelijke uitgaven
 2. Vaste lasten
 3. Reserverings uitgaven
De gewone uitgaven die je betaald van het huishoudgeld (bijv. eten, drinken, persoonlijke verzorging)
De uitgaven die iedere maand of kwartaal terugkomen (bijv. rekening voor gas en elektriciteit, woonlasten, verzekeringen, contributies en abonnementen)
Uitgaven die je niet zo vaak doet of die niet regelmatig zijn (kleding, meubels, vakantie, reparaties)

Slide 11 - Slide

Huishoudelijke uitgaven
Boodschappen
Schoonmaakartikelen
persoonlijke verzorgingsartikelen
toiletartikelen
Diversen ( huisdieren voer etc )Slide 12 - Slide

Vaste lasten:
Vaste lasten zijn kosten die elke maand terug komen.
Wanneer je een eigen woning hebt (huur of koop), zijn er kosten die elke maand terug komen.
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Hypotheek of huur
 • verzekeringen (inboedel en opstal)
 • riool- en afvalstoffenheffing
 • waterschapslasten
 • elektrischiteit, gas en water
 • telefoon, tv en internet

Slide 13 - Slide

Reserveringsuitgaven
Betekenis
 • Geld opzijzetten (sparen) om hier later grote of onverwachte uitgaven mee te betalen.   
 • Je reserveert vooral voor incidentele* uitgaven (vakantie, aanschaf duur apparaat).   
 • *incidenteel: af en toe
Voorbeeld
Sophie wil over twee jaar een scooter van € 1.800 kopen.  

Hoeveel moet ze per maand reserveren? 

€ 1.800 : 24 = € 75 per maand reserveren.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Overzicht inkomsten en uitgaven <> budgetplan

- Gedragsverandering
- Inkomsten omhoog
- Uitgaven omlaag

Administratie bijhouden

- Per organisatie                                
- Op alfabet
- Per budgetpost (wonen, verzekeren, vrije tijd etc.)

Slide 17 - Slide

> Budgetbeheer, vrijwillig; duur in overleg

Beheer van financiën.

> Schuldhulpverlening, vrijwillig; 3-5 jaar

Oplossen van de schuldenproblematiek (financieel)

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en reserverings uitgaven.
-Benzine tanken hoort bij de ...
A
Huishoudelijke uitgaven
B
reserveringsuitgaven
C
Vaste lasten
D
Wekelijkse uitgaven

Slide 20 - Quiz

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en reserverings uitgaven.
-Benzine tanken hoort bij de ...
A
Huishoudelijke uitgaven
B
reserveringsuitgaven
C
Vaste lasten
D
Wekelijkse uitgaven

Slide 21 - Quiz

Uitgaven zijn te verdelen in de volgende groepen: huishoudelijke uitgaven, vaste lasten en reserverings uitgaven.
-Tot welke groep behoort de aankoop van een allesreiniger?
A
Persoonlijke uitgaven
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Vaste lasten
D
reserveringsuitgaven

Slide 22 - Quiz

Opdrachten
> Individueel
> Maak de opdracht kasboek en de opdracht casus mw. Nkosi  (via lesopdracht BOOM). Uitwerking  digitaal.


We bespreken de opdrachten volgende week klassikaal na. 

Slide 23 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Lees Thema 13 en 15 uit je boek Methodisch begeleiden
afmaken van de opdrachten in BOOM van thema 18

Volgende week
Verder met Leefgebied financiën en administratie en wonen en huishouden. 

Slide 24 - Slide

Hoe ga je om met weerstand?

Slide 25 - Open question

Actieve- en passieve weerstand
Direct of indirect, bezwaar wordt geuit of is waarneembaar in gedrag.

Wat doe je als PB'er?

Slide 26 - Slide

> Benoemen
> Erkennen
> Vragen stellen
> Vermijden
> Creëer draagvlak
> Meebewegen en kantelen

Pas op:
Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video