Ecosystemen in Nederland

Ecosystemen in Nederland
1 / 38
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Ecosystemen in Nederland

Slide 1 - Slide

Programma
 • Terugblik 
 • Lesdoelen 
 • Verwondersessie: uitleg
 • Workshopsessie: opdrachten maken
 •  Communicatiesessie

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les kan ik: 
 • Het begrip biodiversiteit toelichten.
 • Uitleggen hoe ecosystemen ontwikkelen door successie.
 • De invloed van natuurbeheer op ecosystemen uitleggen. 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Wat weet ik nog van de vorige les?

Slide 5 - Mind map

T3
R9
kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 6 - Drag question

Sleep het juiste organisatieniveau naar de plaatsen in de afbeelding
Biosfeer
Ecosysteem
Levensgemeenschap
Populatie
Individu

Slide 7 - Drag question

+/o staat voor:
A
Commensalisme
B
Mutualisme
C
Parasitisme
D
Amensalisme

Slide 8 - Quiz

+/+ staat voor:
A
Commensalisme
B
Mutualisme
C
Parasitisme
D
Amensalisme

Slide 9 - Quiz

Symbiose = samenleven van verschillende soorten
Er zijn 3 vormen van symbiose:
 • Mutualisme
 • Commensalisme 
 • Parasitisme

Slide 10 - Slide

Relatie tussen organisme kan op 3 manieren, welke 3 manieren waren dit?

Slide 11 - Open question

Samenleven kan op verschillende manieren
 • Eten of gegeten worden
 • Vechten om hetzelfde
 • Niks te maken hebben met elkaar
 • Afhankelijk zijn van elkaar

Slide 12 - Slide

               Abiotisch
                Biotisch

Slide 13 - Drag question

Herbivoor
Carnivoor
Omnivoor

Slide 14 - Drag question

Ik heb nog een vraag van de vorige les....
ja, ik heb een vraag
nee, ik heb geen vraag.

Slide 15 - Poll

Ecosystemen in Nederland

Slide 16 - Slide

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Slide 17 - Slide

Biodiversiteit
De biodiversiteit is een maat voor het aantal verschillende soorten organismen dat in een gebied voorkomt. Hoe meer verschillende planten en dieren er zijn, hoe hoger de biodiversiteit. 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat is biodiversiteit?

Kies de juiste definitie:
A
Biodiversiteit is een maat voor het aantal organismen dat in een gebied voorkomt.
B
Biodiversiteit is een maat voor het aantal soorten dat in een gebied voorkomt.

Slide 20 - Quiz

Ik heb het begrip biodiversiteit begrepen
ja
nee

Slide 21 - Poll

Succesie

Slide 22 - Slide

4

Slide 23 - Video

00:21
Wat was een abiotische factor?
A
Wind
B
Concurrentie
C
Voedsel
D
Ziekteverwekkers

Slide 24 - Quiz

01:41
het herstel van de vegetatie na een natuurramp noemen we
A
primaire successie
B
secundaire successie
C
climax ecosysteem

Slide 25 - Quiz

04:23
dus..
Successie is een ander woord voor opvolging. 

Slide 26 - Slide

04:23
Een tropisch regenwoud is een climaxecosysteem
A
juist
B
onjuist

Slide 27 - Quiz

ik heb het begrip successie begrepen:
ja
nee

Slide 28 - Poll

Natuurbeheer 

Wat is dat? 

Slide 29 - Slide

soorten natuurbeheer

Slide 30 - Slide

Ik heb het begrepen..
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 31 - Poll

Workshopsessie
Je maakt je werkdoelen van week 3:

 • Biodiversiteit
 • Natuurbeheer

Wat niet af is, is huiswerk :) 
timer
1:00:00

Slide 32 - Slide

Communicatiesessie
Lesdoelen behaald?Slide 33 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les kan ik: 
 • Het begrip biodiversiteit toelichten.
 • Uitleggen hoe ecosystemen ontwikkelen door successie.
 • De invloed van natuurbeheer op ecosystemen uitleggen. 

Slide 34 - Slide

Ik kan het begrip biodiversiteit toelichten
ja
nee

Slide 35 - Poll

Ik kan uitleggen hoe ecosystemen ontwikkelen door successie.
ja
nee

Slide 36 - Poll

ik kan de invloed van natuurbeheer op ecosystemen uitleggen.
ja
nee

Slide 37 - Poll

Ik wil mijzelf inschrijven voor de extra instructie
ja
nee

Slide 38 - Poll