Verstandelijke-beperking

Wat wordt van je verwacht?  
Dat je na deze les de meest voorkomende oorzaken voor een verstandelijke beperking kunt noemen. En dat je kunt aangeven welke beperkingen je kunt tegenkomen in de zorg. 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wat wordt van je verwacht?  
Dat je na deze les de meest voorkomende oorzaken voor een verstandelijke beperking kunt noemen. En dat je kunt aangeven welke beperkingen je kunt tegenkomen in de zorg. 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

De verstandelijk beperkte zorgvrager

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Verstandelijke beperking 
Ontstaat vóór het 18e levensjaar
Wanneer hersenletsel later in het leven ontstaat, spreken we van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Slide 3 - Slide

Een verstandelijke beperking:
    Zorgt voor functioneringsproblemen op verschillende gebieden:
Conceptuele vaardigheden: bv lezen en geldbegrip
Sociale vaardigheden: bv contacten leggen en verantwoordelijkheid
Praktische vaardigheden: bv ADL en huishouden
Ontstaat vóór het 18e levensjaar
Wanneer hersenletsel later in het leven ontstaat, spreken we van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Welke kennis heb je over verstandelijk beperkte zorgvragers?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Tot welke functioneringsproblemen leidt een verstandelijke beperking?
A
Conceptuele vaardigheden
B
Sociale vaardigheden
C
Praktische vaardigheden
D
A, B en C zijn alle mogelijk

Slide 5 - Quiz

Een verstandelijke beperking:
zorgt voor functioneringsproblemen op verschillende gebieden:
 • Conceptuele vaardigheden: bv lezen en geldbegrip
 • Sociale vaardigheden: bv contacten leggen en verantwoordelijkheid
 • Praktische vaardigheden: bv ADL en huishouden
Ontstaat vóór het 18e levensjaar
Wanneer hersenletsel later in het leven ontstaat, spreken we van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Slide 6 - Video

 • Welke ervaringen van Helena vallen onder conceptuele vaardigheden, welke onder sociale vaardigheden en welke onder praktische vaardigheden? 
 • Zijn er andere zaken die je opvallen, beargumenteer waarom. 
Definitie verstandelijke beperking 
Duidelijke beperking in zowel het intellectuele functioneren als het aanpassingsvermogen. Er is sprake van een IQ dat aantoonbaar lager is dan 70, gecombineerd met beperkingen op het gebied van conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. 

Slide 7 - Slide

De beperking van het aanpassingsvermogen wil zeggen dat men niet voldoet aan de normen die horen bij de leeftijd op het vlak van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. De beperking treed op voor de leeftijd van achttien jaar. 
Duidelijkheid in begrippen 
 • Stoornis = de afwezigheid of een afwijking van een psychologisch, fysiologisch of anatomische structuur (objectief) 
 • Beperking =  is een moeilijkheid t.g.v. gedrag of het uitvoeren van activiteiten. (kan gevolg zijn van een stoornis) 
 • Handicap =een nadelige positie in de maatschappij van iemand met een beperking. (participatieprobleem) 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Jos heeft een dwarslaesie t.g.v een ongeluk. Hij werkt wel bij een bank. Zijn bewegingsproblemen vallen onder een.
A
Stoornis
B
Handicap
C
Beperking

Slide 9 - Quiz

De stoornis is het motorische probleem.
De beperking is dat hij hierdoor bijvoorbeeld niet kan lopen. 
Een handicap zou het kunnen zijn als hij hierdoor niet kan werken.
Oorzaken in drie groepen 
1. Prenatale oorzaken 
2. Perinale oorzaken
3. Postnatale oorzaken 

Slide 10 - Slide

prenatale oorzaken: voor de geboorte
Perinatale oorzaken: rondom de geboorte
Postnatale oorzaken: na de geboorte. 
Een verstandelijke beperking t.g.v. 'rode hond' in de zwangerschap is een voorbeeld voor een.....
A
Prenatale oorzaak
B
Perinatale oorzaak
C
Postnatale oorzaak

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Meervoudige beperking 
 1. Mensen met een meervoudige beperking hebben een verstandelijke én een lichamelijke beperking.
 2. Twee groepsindeling 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Twee groepen 
 1. Mensen met een 'gewone' meervoudige beperking kunnen licht of matig verstandelijk beperkt zijn en hebben een (ernstige) lichamelijke beperking. (blind of doof) 
 2. Mensen met een ernstige meervoudige beperking én een (ernstige) lichamelijke beperking.  (bijvoorbeeld autisme en epilepsie) 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Veel voorkomend 
Veel voorkomend bij een meervoudige beperking zijn zintuigelijke beperkingen, waarbij ook de prikkelverwerking in de hersenen beschadigd kan zijn. 
Dus niet alleen het zien en het horen maar ook andere zintuigen zoals tast, het evenwichtsgevoel, het houding-bewegingsgevoel, reuk en smaak kunnen beschadigd zijn. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Belangrijk 
Voor de zorgverlener is het belangrijk dat je bij elke individuele zorgvrager uitgaat van de mogelijkheden en helpt om de vaardigheden die de persoon heeft te behouden. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Kan je na deze les de meest voorkomende oorzaken voor een verstandelijke beperking en de meest voorkomende beperkingen noemen?
Ja
Nee

Slide 20 - Poll

This item has no instructions

Literatuur
Dijkmans.I, e.a. (2016). Gehandicaptenzorg Niveau 4 (1e druk). Noordhoff Uitgevers.
Verhoef.A.C, e.a. (2020). Gehandicaptenzorg Niveau 4 (2e druk). ThiemeMeulenhoff


Slide 21 - Slide

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken (2de ed.). Boom.