H1§3: Ontwikkeling in verschillende snelheden

In welke periode werd de wet van vraag en aanbod geïntroduceerd?
A
Handelskolonialisme
B
Koude Oorlog
C
Vrijemarkteconomie
D
Industrieel kolonialisme
1 / 18
next
Slide 1: Quiz
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

In welke periode werd de wet van vraag en aanbod geïntroduceerd?
A
Handelskolonialisme
B
Koude Oorlog
C
Vrijemarkteconomie
D
Industrieel kolonialisme

Slide 1 - Quiz


Welke periode in de wereldhandel wordt hier afgebeeld?
A
Industrieel kolonialisme
B
Dekolonisatie net na W.O. 2
C
Einde van de Koude Oorlog
D
Vrijhandel

Slide 2 - Quiz

Wat zijn oorzaken van Global Shift? (Meerdere antwoorden zijn goed)
A
Opdeling productieketen
B
Goedkoper transport
C
Lage lonen
D
Verdwijnende handelsgrenzen

Slide 3 - Quiz


Welk begrip past bij deze afbeelding?

Slide 4 - Open question

§3: Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 5 - Slide

Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 

Slide 8 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 
 • Ligging

Slide 9 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 
 • Ligging

Let op
natuurlijke oorzaken zijn niet bepalend of een land arm of rijk is!

Spelen echter wel een rol...

Slide 10 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem

Slide 11 - Slide

Corruptie, vriendjespolitiek.
Dictatuur vs. democratie

Slide 12 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw
 • Mate van ongelijkheid 
       (Gini-coëfficiënt): cijfer tussen 
       0 (zeer gelijk) en 1 (zeer ongelijk).


Slide 15 - Slide

Dus... interne oorzaken?
1. Natuurlijke oorzaken                             2. Menselijke oorzaken

Slide 16 - Slide

Dus... interne oorzaken?
1. Natuurlijke oorzaken                             2. Menselijke oorzaken
- Natuur                                                        - Politiek systeem
                                                                        - Bevolkingsgroei                                                                                                 en leeftijdsopbouw
                                                                        - Mate van ongelijkheidSlide 17 - Slide

Aan de slag!

Slide 18 - Slide