H1 par 3: Ontwikkeling in verschillende snelheden

1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

§3: Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 2 - Slide

Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?

Slide 3 - Mind map

In the news...

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 

Slide 6 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur (vruchtbaar of niet, bergen, natuurlijke hulpbronnen etc.)

 
 • Ligging (aan zee)

Slide 7 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Natuurlijke oorzaken
 • Natuur

 
 • Ligging

Let op
natuurlijke oorzaken zijn niet bepalend of een land arm of rijk is!

Spelen echter wel een rol...

Slide 8 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem 
  (Democratie of niet, corruptie 
  of niet etc.)

Slide 9 - Slide

Corruptie, vriendjespolitiek.
Dictatuur vs. democratie

Slide 10 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw

Slide 11 - Slide

Interne oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Menselijke oorzaken
 • Politiek systeem
 • Bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw
 • Mate van ongelijkheid 
  (grote sociale ongelijkheid --> herres/chaos)
    


Slide 12 - Slide

Dus... interne oorzaken?
1. Natuurlijke oorzaken                             2. Menselijke oorzaken

Slide 13 - Slide

Dus... interne oorzaken?
1. Natuurlijke oorzaken                             2. Menselijke oorzaken
- Natuur                                                        - Politiek systeem
                                                                        - Bevolkingsgroei                                                                                                 en leeftijdsopbouw
                                                                        - Mate van ongelijkheidSlide 14 - Slide

Externe oorzaken voor armoede of rijkdom
1. Koloniaal verleden 
Exploitatiekoloniën --> grondstoffen jatten en na dekolonisatie blijft dit doorgaan d.m.v. 'handel' --> land blijft arm

Elke kolonie arm? NEE
Vestigingskoloniën --> Zoals de VS en Australië zijn juist rijk want daar is het land juist opgebouwd


Slide 15 - Slide

Externe oorzaken voor armoede of rijkdom
2. Rol van een land in de wereldeconomie
Een MNO (multinationale onderneming) vestigt zich pas als de volgende aspecten gunstig zijn:
- Bereikbaarheid
- Hoe hoog de lonen zijn
- Opleidingsniveau
- Weinig conflicten (in de buurt)

Slide 16 - Slide

Wat is het doel van de Gini-coëffient?

Slide 17 - Open question

Gini-coëfficient
Een maat om sociale ongelijkheid te meten. De coëfficient loopt van 0 (volledige gelijkheid in een land) tot 1 (volledige ongelijkheid in een land)

Slide 18 - Slide

Zal Nederland een hoog of een laag Gini-coëffient hebben denk je?
A
Laag
B
Hoog

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Aan de slag! 

- H1.3 
Maken: 1/2/3/4/5
- Bronnen China en de VS (blz 18 en 19)
maken: 2/3/5/6
vwo

Slide 22 - Slide

Aan de slag! 
- H1.3 
Maken: 1/2/3/4
- Bronnen China en de VS (blz 18 en 19)
maken: 2/3
Havo

Slide 23 - Slide

Waar wil je nog (extra) uitleg over?

Slide 24 - Mind map