Opvoeding 4.3

Opvoeding 4.3
Hoofdstuk 8: Observeren 
Paragraaf 8.3: Methoden van observeren 
1 / 10
next
Slide 1: Slide
OpvoedingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Opvoeding 4.3
Hoofdstuk 8: Observeren 
Paragraaf 8.3: Methoden van observeren 

Slide 1 - Slide

Periode 4
Week 1
Observeren en nauwkeurig kijken
Week 2
Observeren met een stappenplan
Week 3
Methoden van observeren
Week 4
Rapporteren
Week 5
Kinderen volgen
Week 6
Themakist ontwerpen
Week 7
Themakist ontwerpen
Week 8/9
Herhaling, presentaties, kennistoets 

Slide 2 - Slide

Terugkoppeling voorgaande les 
Schrijf op een A4 wat je weet over observeren: 

 • Vouw je A4 tot een propje.
 • Gooi op mijn teken je propje in het midden van de groep
 • Pak een propje van iemand anders en vul de voorkennis aan.

Slide 3 - Slide

Lesweek 4.3 lesdoelen  
De student:


• Kent het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief observeren
• Kent verschillende kwalitatieve observatiemethoden
• Kent verschillende kwantitatieve observatiemethoden

Slide 4 - Slide

Kwalitatief observeren 
Kwantitatieve observatie 
Je wilt weten hoe vaak gedrag voorkomt. Je gaat het gedrag turven.
Je wilt weten hoe dingen verlopen. Je schrijft objectief gedrag op. 

Slide 5 - Drag question

Voorbeeld 1 
Lees de volgende casus en bedenk of dit een voorbeeld is van kwalitatief observeren of juist kwantitatief observeren? 

'In het geval van Meike noteer je om de 20 seconden wat Meike doet tijdens de uitleg van een activiteit. Na afloop van de observatie tel je hoe vaak je iedere gedraging hebt gezien. Je kijkt ook of je een patroon kunt ontdekken in de tijdsperiode. Deze informatie neem je mee in je interpretatie'. 

Slide 6 - Slide

Intervalobservatie 
Op het moment dat je het gedrag van een kind nog niet helemaal helder gesteld hebt, kun je het gedrag nog een aantal keer observeren, dit noem je intervalobservatie. 

Slide 7 - Slide

Lesopdracht 
De klas wordt verdeeld in twee groepen (team A - team B). 

 • Groep A vormt een team en neemt plaats in de binnen kring.
    Teambespreking over het organiseren van een klassenuitje 
  + opdracht.  

 • Groep B observeert en neemt plaats in de buitenkring. 
    Observeren + opdracht (kwalitatief en kwantitatief)

Slide 8 - Slide

Eindopdracht 4.3 
Lees paragraaf 8.3 en maak de opdrachten in je werkboek. Maak een foto voor in je document. 

Slide 9 - Slide

Voor volgende week 

Hoofdstuk 8: Observeren
Paragraaf 8.4: Rapporteren 

Slide 10 - Slide