3.3 Hoe is het geregeld?

3.3 Hoe is het geregeld?
Hoofdstuk 3 Aan het werk?
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EconomieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.3 Hoe is het geregeld?
Hoofdstuk 3 Aan het werk?

Slide 1 - Slide

Wat weten we nog/al?

Slide 2 - Slide

Wat doet een werknemer voor zijn baas?
A
Hij betaalt loon aan zijn baas
B
Hij voert taken uit en ontvangt hiervoor loon
C
Hij bepaalt zijn eigen werktijden
D
Hij geeft opdrachten aan zijn baas

Slide 3 - Quiz

Wat doet een werkgever voor zijn werknemers?
A
Hij zorgt voor de klanten
B
Hij betaalt loon
C
Hij geeft advies
D
Hij werkt mee

Slide 4 - Quiz

Wat zijn voorbeelden van arbeidsvoorwaarden?
A
Huisvesting, kleding en telefoon.
B
Auto, laptop en reiskostenvergoeding.
C
Loon, uren en vakantiedagen.
D
Fitnessabonnement, cadeaubonnen en pensioenregeling.

Slide 5 - Quiz

Wat is een tijdelijke baan?
A
Werken voor onbepaalde tijd.
B
Werken via een uitzendbureau.
C
Werken op momenten dat je nodig bent.
D
Werken voor een bepaalde tijd.

Slide 6 - Quiz

Begrippen paragraaf 3.2
 • Werknemer
 • Werkgever
 • Arbeidsovereenkomst
 • Proeftijd
 • Vaste baan
 • Tijdelijke baan

Slide 7 - Slide

Leerdoelen 3.3
 • Je weet voor wie een cao geldt en wat erin geregeld is.
 • Je kunt met gegeven informatie het nettoloon berekenen.
 • Je weet hoe in de wet het minimumloon geregeld is.
 • Je weet wat in de Arbowet geregeld wordt.
 • Je weet wat voor regels er in de Arbeidstijdenwet staan.

Slide 8 - Slide

CAO
 • Een groep gelijksoortige bedrijven noem je een bedrijfstak.
 • Een bedrijfstak maakt gezamenlijke afspraken tussen werkgevers en werknemers. 
 • Ze spreken dan arbeidsvoorwaarden af die gelden voor alle mensen in die bedrijfstak.
 • Bijvoorbeeld afspraken over werktijden, loon en vakantiedagen. 
 • Deze afspraken worden vastgelegd in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst).

Slide 9 - Slide

Wat wordt er afgesproken in een cao?
A
Productieprocessen
B
Financiële doelstellingen
C
Arbeidsvoorwaarden
D
Marketingstrategieën

Slide 10 - Quiz

Wat is een bedrijfstak?
A
Een samenwerkingsverband tussen bedrijven
B
Een groep gelijksoortige bedrijven
C
Een specifieke afdeling binnen een bedrijf
D
Een individueel bedrijf

Slide 11 - Quiz

Loon
 • In je arbeidsovereenkomst staat hoeveel je brutoloon is. 
 • Dat is het loon dat je met je werkgever hebt afgesproken en waarop nog niets is ingehouden.
 • Van je brutoloon gaan nog inhoudingen af voor loonbelasting en sociale premies. 
 • Nadat deze inhoudingen van je brutoloon afgehaald zijn, houd je het nettoloon over, dit ontvang je op de bank.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Wat wordt bedoeld met brutoloon?
A
Het loon dat je op de bank ontvangt
B
Het loon dat je netto overhoudt
C
Het loon na inhoudingen van loonbelasting en sociale premies
D
Het loon dat je met je werkgever hebt afgesproken

Slide 15 - Quiz

Je brutoloon is €1.500. De loonbelasting is €210 en de sociale premies €95. Wat is je nettoloon?

Slide 16 - Open question

Minimumloon
 • Als je werkt heb je recht op het wettelijk minimumloon
 • Dat is het brutoloon dat een werknemer van 21 jaar en ouder minstens moet verdienen in een voltijdbaan.
 • Ben je jonger dan geldt het minimumjeugdloon.
 • Dat is een percentage van het minimumloon. Hoe jonger, hoe lager het minimumjeugdloon.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat is het minimumloon?
A
Het minimumloon is het salaris dat een werknemer van 18 jaar en ouder minstens moet verdienen in een voltijdbaan.
B
Het minimumloon is alleen van toepassing op werknemers jonger dan 21 jaar.
C
Het minimumloon is het brutoloon dat een werknemer van 21 jaar en ouder minstens moet verdienen in een voltijdbaan.
D
Het minimumloon is het nettosalaris dat een werknemer van 21 jaar en ouder minstens moet verdienen in een voltijdbaan.

Slide 20 - Quiz

Wetten en regels
 • Om werknemers te beschermen zijn er wetten opgesteld.
 • In de Arbeidstijdenwet staan regels voor werk- en rusttijden. Voor jongeren gelden speciale regels.
 • In de Arbowet (arbo= arbeidsomstandigheden) staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Slide 21 - Slide

Wat betekent 'arbo' in de Arbowet?
A
Arbeidsverhoudingen
B
Arbeidsovereenkomst
C
Arbeidsomstandigheden
D
Arbeidsmarkt

Slide 22 - Quiz

Berekenen uurloon

Slide 23 - Slide

Klassikaal maken opdracht 49

Slide 24 - Slide

Begrippen paragraaf 3.3
 • Cao
 • Brutoloon
 • Nettoloon
 • Minimumloon
 • Arbeidstijdenwet
 • Arbowet

Slide 25 - Slide

Je kunt nu
 • Je weet voor wie een cao geldt en wat erin geregeld is.
 • Je kunt met gegeven informatie het nettoloon berekenen.
 • Je weet hoe in de wet het minimumloon geregeld is.
 • Je weet wat in de Arbowet geregeld wordt.
 • Je weet wat voor regels er in de Arbeidstijdenwet staan.

Slide 26 - Slide

Aan het werk!
Maken opdrachten 3.3: 35, 40, 41, 43, 45 en 47
Maken Rekenopdrachten: 1, 7, 9, 18, 19, 20 en 21
Klaar?
Laten checken bij docent, bij goedkeuring nakijken.
Klaar?  Werk laten zien aan docent.
Veel fout? -> Maken herhalingsopdrachten 3.3
Veel goed? -> Maken plusopdrachten 3.3

 

timer
25:00

Slide 27 - Slide