thema ecologie BS 1 en BS 2

Ecologie
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Ecologie

Slide 1 - Slide

Thema 6 Ecolgie 

Wat gaan we leren:
- wat ecologie is;
- biotische- en abiotische factoren; 
- de niveaus van de ecologie. 

Slide 2 - Slide

Bs 1) Wat is ecologie?
leerdoelen

Je moet de niveaus van de ecologie kunnen beschrijven.
Je moet de invloeden op organismen kunnen indelen in biotische en abiotische factoren

Slide 3 - Slide

Bs 2) Voedselrelaties 
Leerdoelen
Je moet in een ecosysteem de voedselrelaties kunnen aangeven.
Je moet de kringloop van stoffen in een ecosysteem kunnen beschrijven.

Slide 4 - Slide

Wat is ecologie?
Het milieu heeft invloed op een organisme. 
(denk aan het fenotype die o.a. tot stand kwam door het milieu. th 5)

Een organisme beinvloed ook zijn milieu. 
(bijv. mensen hakken bomen af om meubels te maken)

Milieu = leefomgeving
Organisme = een levend wezen

Slide 5 - Slide

Ecologie
Ecologie = studie dat relaties tussen organismen en hun milieu onderzoekt
Oikos: huishouding/relaties
Logos: De leer van

De leer van de relaties in de natuur. 

Slide 6 - Slide

Ecologie is:
"De leer van..
A
de relaties in de natuur
B
De levende organismen in de natuur
C
verscheidenheid in de natuur
D
de manier van voortbewegen van de organismen

Slide 7 - Quiz

Wat bestuderen we in de ecologie?
A
In de ecologie bestuderen we alle relaties (betrekkingen) tussen organismen en hun milieu
B
In de ecologie bestuderen we een milieu
C
In de ecologie bestuderen we de invloeden die afkomstig zijn van de levende natuur
D
A en B zijn beide goed

Slide 8 - Quiz

invloeden uit het milieu op een organisme
Er zijn 2 groepen die invloed kunnen hebben op een organisme:

1. Biotische factoren: invloeden die afkomstig zijn van levend natuur.
Biotoop =  alle abiotische factoren in een bepaald gebied samen

2. Abiotische factoren: invloeden die afkomstig zijn van levenloze natuur.

Slide 9 - Slide

Abiotische factoren
Niet-levende onderdelen 

 
Voorbeeld:
- regen 
- lucht
- wind 
-enz.

= Biotische factoren
Levende dieren, planten, schimmels of bacteriën.  

voorbeelden: 
soortgeoten -
voedsel -
roofdrieren -
enz. -

Slide 10 - Slide

ecologische niveau's
het individu is 1 organisme.
deze leeft in een populatie.

een populatie bestaat uit individuen van dezelfde soort organismes.

de populatie leeft in een levensgemeenschap samen met andere populaties.

de levensgemeenschap leeft in een ecosysteem.


Slide 11 - Slide

Niveaus van de ecologie 
De niveaus van klein naar groot:

Individu = 1 enkel organisme
Populatie = een groep organismen van dezelfde soort in een bepaald gebied, die samen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.
levensgemeenschap =  verschillende populaties in een gebied
Ecosysteem = bepaald gebied waar biotische- en abiotische factoren samen een eenheid vormen.

Slide 12 - Slide

wat zijn de vier niveau's van de ecologie van klein naar groot?
A
individu, populatie, levensgemeenschap, ecosystemen
B
levensgemeenschap, individu, populatie, ecosystemen

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Thema 6 Ecolgie 
Bs ) Voedselrelaties 
Wat gaan we leren:
- De verschillende soorten 'eters';
-  wat een voedselketen is;
- wat een voedselweb is;
- wat producent, consument, en reducent betekend; 
- wat een kringloop is. 

Slide 15 - Slide

Voedselrelaties 
Planteneters = organismen die planten eten
Vleeseters = organismen die vlees eten 
Alleseters = organismen die en planten en vlees eten. 
Afvaleters /reducenten = eten dode resten van organismen

Slide 16 - Slide

voedselketen = reeks (aantal) organismen. Binnen een voedselketen zie je welke organisme door welke organisme wordt gegeten.

De pijl wijst altijd naar de organisme die de vorige organisme op eet.

Slide 17 - Slide

voedselketen 
schakel = deel van een voedselketen.

De eerste schakel van een voedselketen is altijd een plant.
De tweede schakel is altijd een planteneter. 
De derde sckakel is altijd een vleeseter 

Slide 18 - Slide

Waarmee begint iedere voedselketen?
A
Dier
B
Plant
C
Bacterie
D
Schimmel

Slide 19 - Quiz

voedselweb/ voedselketen
Voedselweb = meerder voedselketens bij elkaar.  

De pijl -> wordt gegeten door

Slide 20 - Slide

Voedselweb/ voedselketen

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Drag question

0

Slide 23 - Video

producent, consument en reducent
Fotosynthese(in plant):
water + koolstofdioxide + licht -> glucose + zuurstof 

Door fotosynthese kan een plant glucose produceren. Een plant gebruikt glucose om te overleven. 
Glucose is brandstof voor andere organismen (th. 2)

Slide 24 - Slide

producent, consument en reducent
Producent = organisme die zijn eigen stoffen maakt
Een plant is een producent, omdat hij glucose voor zich zelf kan maken. 
producenten = 1e schakel van een voedselketen
consument = organisme die een andere organisme nodig heeft om te leven.
consument = 2e en de volgende schakels 

Slide 25 - Slide

VOEDSELKETEN

Slide 26 - Slide

Wat zijn consumenten?
A
Dieren
B
Planten
C
Schimmels
D
Bacteriën

Slide 27 - Quiz

VOEDSELKRINGLOOP: proces waarbij alles steeds terug komt 

Slide 28 - Slide

voedselkringloop: procces waarbij alles steeds terug komt 
1.Stoffen in het milieu (bijv. water) wordt opgenomen door plant.
2. Plant (producent) zet de stoffen om in nieuwe stoffen (bijv. glucose).
3. Glucose in een plant komt in het lichaam van een consument. 
4. Consument gaat dood.
5. Stoffen in lichaam van consument worden afgebroken door bacterien (reducent)
1. stoffen komen weer terecht in het milieu 

Slide 29 - Slide

Wat zijn reducenten?
A
Bacteriën
B
Planten
C
Schimmels
D
Dieren

Slide 30 - Quiz

Aan de slag
Lees en maak basissoftware 1 en 2

Slide 31 - Slide