Leiding geven in de kinderopvang 4

Leiding geven in de kinderopvang
Les 4 paragraaf 7.1 Beleid
1 / 27
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Leiding geven in de kinderopvang
Les 4 paragraaf 7.1 Beleid

Slide 1 - Slide

Leerdoelen van deze les

Slide 2 - Slide

De student weet wat het begrip beleid inhoudt.
De student heeft kennis gemaakt met de beleidsbegrippen Missie/visie, Kernwaarden, Pedagogisch beleid, 

De student kan uit  het pedagogisch beleidsplan van de eigen stageplek de begrippen terugvinden

De student snapt het verband tussen de beleidsbegrippen uit het pedagogisch beleidsplan en het eigen gedrag als leidinggevende in de kinderopvang

Slide 3 - Slide

Korte terugblik 

Hoe zat het ook al weer met leiding geven, communicatie en feedbac

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Keywords
Pedagogisch beleidsplan
Beleid
Missie 
Visie
(kern) waarden

Slide 9 - Slide

Beleid
Beleid is de manier waarop je iets regelt en leidt. Het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. 
Onder beleid wordt verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde (organisatie) doelen wil gaan realiseren binnen de gestelde doelen 
(Bijv. het coronabeleid van de regering)

Slide 10 - Slide

Pedagogisch beleidsplan 
In kinderopvangorganisaties (Smallsteps, Tinteltuin, Compannanny etc.) heb je een pedagogisch beleidsplan. Dat wil zeggen een  plan dat gemaakt is om aan werknemers en ouders de buitenwereld te laten zien hoe zij  men hun organisatie zaken regelen en leiden.  In dit plan staat ook welke richting zij op willen mbt tot het behalen van de Pedagogische doelen die zij belangrijk vinden.

Slide 11 - Slide

Visie Missie,Waarden
Het maken van een beleidsplan komt tot stand door het vooraf bepalen van de missie de waarden en de visie van de organisatie 

Slide 12 - Slide

Visie
Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan. wat hun toekomstdroom is. Het gaat om de toekomst dus een visie wordt soms bijgesteld. 

Slide 13 - Slide

Missie
De missie is datgene wat de organisatie naar buiten wil dragen. In de missie van de organisatie wil de organisatie uitdragen naar buiten welke identiteit het bedrijf heeft en op welke waarden voor hun belangrijk zijn. Missie heeft vaak jaren gekost om op te bouwen . Komt weinig verandering .
Een Missie wordt altijd kernachtig geformuleerd,. (zie boek figuur) 

Slide 14 - Slide

(Kern) waarden
Waarden of kern waarden zijn waarden die binnen de organisatie het belangrijkst worden gevonden. 
Small steps: Inspirerend, Kundig, ondernemend, toegewijd en verbindend
Compananny: Respect voor zichzelf, anderen en de wereld
Zelfvertrouwen en Authenticiteit
Verantwoordelijkheid en Besluitvaardigheid
Nieuwsgierigheid en Creativiteit

Slide 15 - Slide

Een visie compannanny
Onze pedagogische visie is het fundament van ons werk. Alles wat we doen, doen we met een reden. We laten ons doorlopend inspireren en informeren door ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap en onze eigen ervaring. Dat levert kennis en inzichten op die we vertalen naar onze pedagogische visie en ons pedagogisch beleid. Een beleid dat dagelijks toegepast wordt door de Nannies op alle groepen.

Slide 16 - Slide

Een missie Compananny
Wij geloven in een betere wereld en bouwen elke dag aan generaties die daar aan bijdragen. 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Slide 19 - Link

De samenhang
Directeur Pim heeft een prachtige levensdroom  en wil die droom gestalte geven. Vanuit de mens die hij is wil hij naar de buitenwereld uitdragen en ook bijdragen met zijn organisatie waar hij voor staat en belangrijk vindt(identiteit) (missie) . Hij wil de droom verwezenlijken door  doelen te stellen. Hoe hij dat will gaan bereiken daar wordt eens strategie voor bedacht door middel van belangrijke uitgangspunten 

Slide 20 - Slide

Zoekpdracht

Slide 21 - Slide

Break-out rooms
  • Ga naar de website van je stageplek en doorzoek de website op de onderstaande begrippen:                                                                            

  • Pedagogisch beleidsplan, Missie, Visie, (Kern)waarden

  • Kijk of deze  begrippen/termen ergens op de website  staan en lees/schrijf op wat de missie en visie waarden van jouw stageplek is en welke waarden zij belangrijk vinden

Slide 22 - Slide

Wat heb je gevonden?

Slide 23 - Slide

Leerdoelen behaald

Slide 24 - Slide

De student weet wat het begrip beleid inhoudt.
De student heeft kennis gemaakt met de beleidsbegrippen Missie/visie, Kernwaarden, Pedagogisch beleid, Strategisch beleid, Overheidsbeleid, 

De student kan uit  het pedagogisch beleidsplan van de eigen stageplek de begrippen terugvinden

De student snapt het verband tussen de beleidsbegrippen uit het pedagogisch beleidsplan en het eigen gedrag als leidinggevende in de kinderopvang

Slide 25 - Slide

Wat weet je nu meer dan voor deze les?

Slide 26 - Open question

Wat vond je van de les
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 27 - Poll