WV Thema 13 Boek Professioneel werken-Angerenstein

Thema 13 Visie en Beleid
Angerenstein Professioneel Werken
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 13 Visie en Beleid
Angerenstein Professioneel Werken

Slide 1 - Slide

Visie en beleid zijn eigenlijk hetzelfde
Ja
Nee
Meestal

Slide 2 - Poll

13.1 Visie
= gewenste toekomstbeeld van een organisatie
  • geeft richting en inspireert
  • bevordert samenwerking om (organisatie)doel te halen
  • heeft effect op je dagelijks werk

Slide 3 - Slide

Missie
= wat je als organisatie wil uitdragen (waarden en doelen)

Slide 4 - Slide

Visie
Wat organisatie nastreeft
Missie
Wat organisatie doet

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

De visie van een school is bijv.
A
Goede roosters en planningen beschikbaarstellen
B
Onderwijs geven door veel praktijkvakken te geven
C
Proberen analfabetisme aan te pakken
D
Onderwijs geven waarbij er geen lesuitval is

Slide 7 - Quiz

De missie van een kinderdagverblijf is bijvoorbeeld:
A
Kinderen van verschillende leeftijden met elkaar laten spelen
B
Jongens en meisjes verschillend speelgoed bieden
C
Jongeren kinderen door moeders te laten begeleiden
D
Een veilige opgroeiomgeving bieden voor ieder kind

Slide 8 - Quiz

13.2 Beleid
= set van regels, procedures en werkwijzen hoe organisatie hun missie kan bereiken

Slide 9 - Slide

Beleidsplan
= op welke manier de organisatie haar doelen wil bereiken.
Opbouw:
  • Visie + Missie leiden tot doelen.
  • Beleidsplan is set van plannen om deze doelen (= beleidsuitgangspunten) te bereiken

Slide 10 - Slide

Wat zou er in de visie van het Hoornbeeck College kunnen staan?

Slide 11 - Open question

Wat zou er in de missie van het Hoornbeeck College kunnen staan?

Slide 12 - Open question

Wat zou een beleidsuitgangspunt van het Hoornbeeck College kunnen zijn?

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Slide