Visie en beleid van de zorginstellingen

 Visie en Beleid
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

 Visie en Beleid

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Visie en beleid zijn eigenlijk hetzelfde
Ja
Nee
Meestal

Slide 2 - Poll

This item has no instructions

Visie
= gewenste toekomstbeeld van een organisatie
  • geeft richting en inspireert
  • bevordert samenwerking om (organisatie)doel te halen
  • heeft effect op je dagelijks werk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Missie
= wat je als organisatie wil uitdragen (waarden en doelen)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

De visie van een school is bijv.
A
Goede roosters en planningen beschikbaarstellen
B
Onderwijs geven door veel praktijkvakken te geven
C
Proberen analfabetisme aan te pakken
D
Onderwijs geven waarbij er geen lesuitval is

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

De missie van een kinderdagverblijf is bijvoorbeeld:
A
Kinderen van verschillende leeftijden met elkaar laten spelen
B
Jongens en meisjes verschillend speelgoed bieden
C
Jongeren kinderen door moeders te laten begeleiden
D
Een veilige opgroeiomgeving bieden voor ieder kind

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Beleid
= set van regels, procedures en werkwijzen hoe organisatie hun missie kan bereiken

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Beleidsplan
= op welke manier de organisatie haar doelen wil bereiken.
Opbouw:
  • Visie + Missie leiden tot doelen.
  • Beleidsplan is set van plannen om deze doelen (= beleidsuitgangspunten) te bereiken

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat zou er in de visie van jou zorginstelling kunnen staan?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Wat zou er missie kunnen zijn van de zorginstelling?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Een visie gaat over de toekomst.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de visie van een bedrijf of organisatie?
A
Dat is hoe je er zelf tegen aan kijkt
B
Dat is hoe de organisatie tegen hun cliënten aan kijken
C
Dat is 1 plan, 1 kijk: Saamhorigheid van de organisatie
D
Dat is jouw eigen mening over het bedrijf/organisatie

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Wat staat er in een pedagogisch beleid?
A
Hierin staat beschreven hoe de instelling omgaat met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
B
Hierin staat beschreven hoe de pedagogisch medewerker zich moeten gedragen en kleden
C
Hierin staat beschreven wat een pedagogisch medewerker zich moet weten
D
Hierin staat beschreven hoe gesprekken gevoerd moeten worden tussen PM'er, Ouders en Kinderen

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Beleid geeft aan hoe je de doelen wilt bereiken.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Welk is het juiste antwoord?
Wat dit zorgcentrum belangrijk en waardevol vindt, kun je teruglezen in het beleid / de doelen / de missie / de visie.
A
het beleid
B
de doelen
C
de missie
D
de visie

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Uit welke drie elementen bestaat beleid?
A
Doelstellingen, tijdpad, middelen
B
Visie, randvoorwaarden, doelstellingen
C
Doelstellingen, randvoorwaarden,, tijdspad
D
Visie, doelstellingen, middelen

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Je hebt gesignaleerd dat de handen niet goed gewassen worden terwijl dit wel in het beleid staat.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Waar denk je aan bij klinisch redeneren?

Slide 20 - Mind map

vragen wie waar je aan denkt bij klinisch redeneren. Wie past dit nu ook nog toe in het werk? Bewust of onbewust? Zijn daar dingen die je opvallen
Klinisch redeneren 
Klinisch redeneren is het nadenken over professioneel handelen. Eerst bekijk je de cliënt en dan koppel je je observaties aan je professionele kennis. Vervolgens bedenk je welke stappen binnen de hulpverlening genomen moeten worden.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Welke stappen van klinisch redeneren ken je al?

Slide 22 - Mind map

De 6 stappen van Marc Bakker:

Oriënteren op de situatie
(Klinische) probleemstelling
Aanvullend onderzoek
Klinisch beleid
Klinisch verloop
Evaluatie

Waarom screenen met score- instrumenten?

Slide 23 - Mind map

onderdeel van klinisch redeneerproces
Gegevens verzamelen

in kaart brengen van risico's
observaties onderbouwen
hulpmiddel in het stellen van diagnose
nodig voor verzekeraars om interventies te onderbouwen
Wat zijn de voordelen van klinisch redeneren?

Slide 24 - Mind map

Benoem na uitvraag DUIDELIJK de voordelen van klinisch redeneren