4.2 Regionale verschillen

vraag 3
vraag 4
sociale bevolkingsgroei 1950-2018?
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

vraag 3
vraag 4
sociale bevolkingsgroei 1950-2018?

Slide 1 - Slide

vraag 5 bevolkingsgroei 1950-2018?

Slide 2 - Slide

4.2 Regionale verschillen

Slide 3 - Slide

Wat moet je kennen/kunnen?
✅ Je kunt de spreiding van gebieden met bevolkingsgroei en bevolkingskrimp beschrijven en verklaren.

✅ Je kunt voorbeelden geven van herinrichting in gebieden met bevolkingsgroei.
✅ Je kunt de gevolgen van bevolkingskrimp benoemen.
✅ Je kunt de begrippen verzorgingsgebied, reikwijdte en drempelwaarde gebruiken.
✅ Je kunt voorbeelden geven van herinrichting in gebieden met bevolkingskrimp.

Slide 4 - Slide

Begrippen
✅ bevolkingskrimp, drempelwaarde, groeigebied, groeiregio, herinrichting, infrastructuur, krimpgebied, krimpregio, reikwijdte, verzorgingsgebied, voorziening

Slide 5 - Slide

Populaire steden
Binnen Nederland grote verschillen in bevolkingsgroei.
-->de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) en veel middelgrote steden blijven groeien.

Waarom stad populair?
werkgelegenheid, studies, voorzieningen

gebieden waar de bevolking groeit: groeigebieden / groeiregio’s

Slide 6 - Slide

Nigeria een reus?
Gevolg: bevolkingsdichtheid in en rond deze steden neemt toe.

gunstig voor:
- gemeenten: belastinginkomsten
- bedrijven: goed opgeleide werknemers
- voorzieningen: bezoekers en klanten 

ongunstig: zonder goede maatregelen leidt bevolkingsgroei tot problemen:
- op de woningmarkt wordt het dringen
- op wegen en stations wordt het drukker
- langere wachtlijsten voor ziekenhuizen en kinderdagverblijven

Populaire steden

Slide 7 - Slide

Nigeria een reus?
Deze steden moeten blijven bouwen om de bevolkingsgroei aan te kunnen.

-->aan de rand van steden (uitbreiding bestaande stad)
-->herinrichting in de bestaande stad:
    - woningen
    - voorzieningen
    - werkplekken
    - infrastructuur: wegen, busverbindingen en stations

Populaire steden

Slide 8 - Slide

Krimpgebieden
Gebieden waar de bevolking af neemt. 
Deze gebieden noem je 
krimpgebieden  / krimpregio’s

Belangrijke reden: vertrek van jongeren. 
-->migreren naar de stad voor studie, werk      en voorzieningen
-->de samenstelling van de bevolking in            krimpgebieden verandert: vergrijzing en      ontgroening

Slide 9 - Slide

Krimpgebieden
Steeds minder voorzieningen in dorpen.
-->bakker, slager, supermarkt verdwijnen
-->reden:bevolkingskrimp

Verzorgingsgebied = het gebied waar de klanten van een voorziening vandaan komen
Drempelwaarde = het minimumaantal klanten dat een voorziening nodig heeft om te kunnen bestaan.
-->minder mensen in het dorp = minder klanten voor de voorziening

Slide 10 - Slide

Voorzieningen verdwijnen ook uit dorpen door de toegenomen reikwijdte.
= de maximale afstand die mensen willen afleggen om van een voorziening gebruik te maken.
Oorzaken:
-->toegenomen autobezit.
-->dorpsbewoners doen boodschappen in de stad in plaats van het dorp.

Krimpgebieden

Slide 11 - Slide

Herinrichting in krimpgebieden
Ook in gebieden met bevolkingskrimp is herinrichting nodig.
Voorbeelden gebieden met sterke bevolkingskrimp: Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen, Zuid-Limburg

  • Minder inwoners betekent:
    - minder woningen, werkplekken, voorzieningen
    - andere soorten woningen, werkplekken, voorzieningen door vergrijzing


In krimpregio’s worden voorzieningen bij elkaar geplaatst in multifunctionele gebouwen in dorpscentra of grotere plaatsen.


Als er dingen verdwijnen ontstaat ook meer ruimte -->grotere woningen met tuin, natuur- en recreatiegebieden

Slide 12 - Slide

Geef antwoord op de hoofd/deelvraag van par. 2
  • Waar in Nederland groeit de bevolking, waar neemt die af en wat zijn de gevolgen daarvan voor de inrichting?

Maak nu de opdrachten in je werkboek!

Slide 13 - Slide