A/03-04

1 / 25
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

REVIEW:
to be /2
A "to be" az alany függvényében változik, az alábbiak szerint (jelen időben):
I am
You are
He/She/It is
We are
You are
They are
Mondatszerkesztés

Slide 2 - Mind map

Translate the following sentences!

Slide 3 - Slide

Elek szereti a pizzát.

Slide 4 - Open question

Minden este vodkát isznak.

Slide 5 - Open question

Te egy jó tanuló vagy.

Slide 6 - Open question

Match the colours to their names!
Brown
Purple
Black
White
Green
Yellow
Red
Blue
Orange
Grey

Slide 7 - Drag question

Prepozíciók:
Amit mi toldalékolással, ragozással oldunk meg, az angol nyelvben elöljárószavakkal:
   az asztalon --> on the table

Mivel PREpozíciók, mindig az adott dolog elé írjuk, amihez viszonyítunk. 
Megkülönböztetünk térbeli és időbeli prepozíciókat. Nézzük végig a legfontosabbakat:

Slide 8 - Slide

ON: -on/-ön/-án    The book is on the table. - A könyv az asztalon van.
IN: -ban/-ben        The pen is in the drawer. - A toll a fiókban van.
TO: -ba/-be        I am going to the shop. - Megyek a boltba.
INTO: 2x -ba/-be    I went into the shop. - Bementem a boltba.
AT: -nál/-nél        Let’s meet at the station. - Találkozzunk az állomásnál.
IN FRONT OF: előtt    I am in front of the bank. - A bank előtt vagyok.
BEHIND: mögött        He is behind the building. - Az épület mögött van.
NEXT TO: mellett    The book is next to the phone. - A könyv a telefon mellett van.
NEAR: közel/(mellett)    I live near the lake. - A tó mellett(közelében) lakom.
FAR: messze/távol    New York is far from here. - New York messze van innen.
Prepozíciók (térbeli)

Slide 9 - Slide

UNDER: alatt        The dog is under the table. - A kutya az asztal alatt van.
ABOVE: felett        The lamp is above the table. - A lámpa az asztal felett van.
BETWEEN: között (2)  He is between the car and the tree. - A kocsi és a fa között van.
AMONG: között (több)    He is among his friends. - A barátai között van.
AFTER: után        He ran after his girlfriend. - A barátnője után futott.
OVER: át        You have to get over this. - Át kell jutnod ezen.
AROUND: körül        The Moon goes around the Earth. - A Hold a Föld körül kering.
FROM: -ról/-ból        I am from Hungary. - Magyarországról jöttem.

Prepozíciók (térbeli, folytatás)

Slide 10 - Slide

Pontosság szerint:

Slide 11 - Slide

Between
Between = 2 dolog között
Among = Több dolog között
To/Into
To = I am going to the shop --> Megyek a boltBA.
Into = She went into the shop. --> BEment a boltBA.

Slide 12 - Slide

Olvasd és fordítsd az alábbi mondatokat: 
  1.    The pen is in the drawer.
  2.    He goes into the shop every day.
  3.    The school is near the church.
  4.    The bank is next to the cinema.
  5.    The plate is on the table.
  6.    He is on the phone right now.
  7.    I wear a ring on my finger.
  8.    Everything in this store is on sale.

Slide 13 - Slide

Drag the prepositions to their correct places!

Slide 14 - Slide

Place the prepositions to the house!
in
above
behind
in front of
next to

Slide 15 - Drag question

Mondj prepozíciós mondatokat az alábbi kép alapján.

Példa:
The ball is under the table.
Armchair
Pont, mint magyarul:
a széken = on the chair
a fotelben = in the armchair
Többesszám
Az angol nyelvben a többesszámot egy -s/-es "toldalékkal" oldjuk meg. Később itt is megnézzük a rendhagyó eseteket, mert sok más opció is van ;)

Slide 16 - Slide

Modális igék

Megint egy csúnya szó, de nem kell megijedni, semmi bonyolult nincs a megnevezés mögött :)

Ezek kicsit extrább igék, amik ha állítmányi szerepkörben bekerülnek a mondatunkba, akkor felborítják azt az alap mondatszerkesztési szisztémát, amivel már megismerkedtünk. 
Az történik, hogy a modális ige átveszi a segédige szerepét, így őt rántjuk előre kérdésnél és ő kapja a "not" tagadószót tagadásnál.
Pl: I can swim. --> Can you swim --> I can't swim

Slide 17 - Slide

További példák a modális igékre:

To be:
She is a clever girl. --> Is she a clever girl? --> She isn't a clever girl.

To have got
You have (got) a nice Ferrari.  --> Have you got a nice Ferrari? --> You haven't got a nice Ferrari.

Have
A "to have" egy nagyon furcsa helyzetben lévő ige.
Az eredetileg "to have got" mára kijelentő módban teljesen leegyszerűsödött, jellemzően a "got" elhagyásával képződik: I have an Opel. 
Viszont Kérdő és tagadó mondatba továbbra is kell a "got": Have you got an Opel? / You haven't got an Opel.

Épp emiatt a kettősség miatt manapság egyre inkább nem modális igeként kezeljük, hanem segédige segítségével képezzük ezeket, így: Do you have an Opel? / You don't have an Opel.

Jelenleg mindkettő helyes :)

Slide 18 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 19 - Slide

Elek magas?

Slide 20 - Open question

Aranka nem tud vezetni.

Slide 21 - Open question

Ózd nem egy szép város.

Slide 22 - Open question

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Goodbye!

Slide 25 - Slide