Bs 1-4

Ecologie en duurzaamheid bs 1-4
1 / 30
next
Slide 1: Slide
biologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Ecologie en duurzaamheid bs 1-4

Slide 1 - Slide

bs 1: organismen en hun omgeving

- Je kunt invloeden opdelen in biotische en abiotische factoren
- Je kunt de niveaus van ecologie beschrijven
- Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Slide 2 - Slide

Een regenbui is een abiotische factor
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

abiotisch = levenloze natuur                  biotisch= levende natuur

Slide 4 - Slide

Op welk plaatje zie je een voedselketen?
(herhaling)
A
B
C

Slide 5 - Quiz

Op welk plaatje zie je een voedselweb?
(herhaling)
A
B
C

Slide 6 - Quiz

Voedselweb
Binnen een ecosysteem is er nooit maar 1 voedselketen, alle voedselketens samen vormen een voedselweb/ voedseknet)

Slide 7 - Slide

Populaties maken deel uit van een ecosysteem
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Accumulatie is
A
Het afbreken door reducenten
B
Het proces waarbij glucose gemaakt wordt
C
Het ophopen van gifstoffen

Slide 10 - Quiz

Bs 2: voedselrelaties en kringlopen

- Je kunt de groepen organismen in de kringloop van stoffen beschrijven 
- Je kunt de kringlopen van water en koolstof beschrijven

Slide 11 - Slide

Gras

Wezel

Konijn

Paardenbloem


Muis

Havik
producent
consument 
1e orde
consument 
2e orde

Slide 12 - Drag question

Bacteriën EN schimmels zijn reducenten.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Een edelhert (foto)behoort tot de consumenten
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

Slide 15 - Slide

Fotosynthese
Zonlicht
Koolstofdioxide
Glucose
Zuurstof
Water

Slide 16 - Drag question

CO2
Fotosynthese
Glucose
Reducenten
Verbranding

Slide 17 - Drag question

In ons land wordt elk jaar zo'n 4,3 miljoen ton huishoudelijk afval geproduceerd.
Het afval kan in vijf groepen worden ingedeeld:
1: groente-, fruit- en tuinafval, 2: glas, 3: plastic,
4:metaal en 5: papier.
Welke van deze groepen afval is, of zijn biologisch afbreekbaar?

A
Alleen 1
B
Alleen 1 en 5
C
Alleen 1, 4 en 5.
D
Alleen 2, 3 en 5.

Slide 18 - Quiz

Bs 3: Samenleven
- Je kunt uitleggen wat een biologisch evenwicht is 
- Je kunt uitleggen hoe soorten afhankelijk van elkaar zijn voor voedsel, een schuilplaats en voortplanting

Slide 19 - Slide

Wat is een biologisch evenwicht?
Kies het beste antwoord!
A
De populatiegrootte schommelt om een evenwichtswaarde heen.
B
Geboorte, sterfte en migratie zorgen voor een biologisch evenwicht.
C
antwoord A en B zijn goed
D
Antwoord A en B zijn beiden fout.

Slide 20 - Quiz

In het natuurgebied de Oostvaardersplassen leven veel edelherten en runderen. Stel dat men wolven invoert om het aantal edelherten en runderen te verminderen. Welk effect heeft het invoeren van wolven op de plantengroei in de Oostvaardersplassen? Leg je antwoord uit.

Slide 21 - Open question

Beide soorten hebben voordeel van de symbiose
Eén soort heeft een voordeel en de ander heeft geen nadeel
Eén soort heeft een nadeel, en de ander heeft een voordeel
Commensalisme
Parasitisme
Mutualisme
Symbiose

Slide 22 - Drag question

Bs 4: natuurbeheer
- Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens
- Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 23 - Slide

De overheid wil dat er meer windmolenparken worden gebouwd. De windmolens in die parken wekken elektriciteit op. Wat wil de overheid vooral bereiken met meer windmolenparken?

A
Vermindering van de concentratie koolstofdioxide in de lucht.
B
Vermindering van het aantal afvalbergen in Nederland.
C
Vermindering van het energiegebruik in Nederland.

Slide 24 - Quiz

Manieren waarop de mens het landschap beïnvloed

Slide 25 - Mind map

De biodiversiteit neemt af door.. (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Landbouw
B
Bebouwde ruimte
C
Recreatie

Slide 26 - Quiz

Welk soort beheer?
verbreden van rivieren om de kans op
overstroming te verkleinen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 27 - Quiz

Welk soort beheer?
Afschot van zieke en zwakke herten om lijden te voorkomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 28 - Quiz

Welk soort beheer?
Sluizen op een kier zetten voor een natuurlijke overgang van zeewater & rivierwater
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 29 - Quiz

Wat ga je nu doen?
Weektaak voor donderdag 10 juni afmaken: bs 3, 1 t/m 8

Weektaak voor donderdag 17 juni: bs 4, 1 t/m 8

Slide 30 - Slide