Ravj H3.3

Welkom
2 MH ||  2022-2023


Hoofdstuk 31 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
2 MH ||  2022-2023


Hoofdstuk 3Slide 1 - Slide

ArbeidsmarktVraag naar arbeid  >        Arbeidsmarkt      <        Aanbod van arbeid
Bedrijven                                                        mensen

Slide 2 - Slide

Werknemer             Werkgever 

Slide 3 - SlideWerknemer (neemt werk)
 • De werkgever moet jou
    loon betalen voor je werk.
 • De werknemer moet op tijd
    komen om te werken.

Werkgever (geeft werk)
 • De werkgever moet de werknemer
    loon betalen voor het werk.
 • De werkgever moet ervan uit kunnen gaan dat de werknemer goed werk levert.
Werknemer en werkgever

Slide 4 - Slide

Iemand die in dienst van een baas betaald werk doet
Iemand die een of meer mensen in loondienst heeft
Werknemer
Werkgever

Slide 5 - Drag question

Twee soorten arbeidsovereenkomsten:

 • de vaste arbeidsovereenkomst (zonder einddatum);


 • de tijdelijke arbeidsovereenkomst (met einddatum).


Flexwerkers hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Slide 6 - Slide

CAO

 • Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • Een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. 
 • Alle bedrijven die onder een CAO vallen, moeten zich houden aan de regels van de CAO
 • Werkgevers vertegenwoordigd door werkgeversorganisaties
 • Werknemers vertegenwoordigd door vakbonden

Slide 7 - Slide

het minimumloon
Het laagste loon dat officieel is toegestaan.

Dit hang er vanaf hoe oud je bent!

Slide 8 - Slide

Wat zou het minimumuurloon zijn van een 15 jarige?

Slide 9 - Open question

Minimumloon 2022
Minimumloon 2023

Slide 10 - Slide

Bruto- en nettoloon
 • Brutoloon = afgesproken loon met werkgever
 • Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting - sociale premies)

 • TIP: BRUTOLOON IS ALTIJD HOGER DAN NETTOLOON
 • Nettoloon krijg je uiteindelijk op je rekening en kun je dus daadwerkelijk uitgeven. 

Slide 11 - Slide

3.3 Hoe is het geregeld?
Brutoloon
Brutoloon is je uurloon X het aantal gewerkte uren

bijv. je verdient 13,78 per uur
je hebt 64 uren gewerkt
dan is je brutoloon: 13,78 x 64 = 881,92

Slide 12 - Slide

Arbowet
Arbeidsomstandighedenwet = Arbowet
De werkgever moet zorgen voor:
 • veiligheid
 • gezondheid
 • welzijn
Ook is er de arbeidstijdenwet. Hier staat in hoe lang je mag werken en hoeveel rust daartussen moet zitten 

Slide 13 - Slide

Waarom moeten de werknemers beschermd worden?

Slide 14 - Open question

Aan de slag
Maken paragraaf 3.3 (vanaf bladzijde 76)
Klaar? Herhalingsopdrachten
Hoe? Eerste 5 minuten in stilte en individueel

Slide 15 - Slide