Les 5: centrum-periferie model toegepast op Brazilië (vaardigheid)

Centrum-periferie model toegepast op Brazilië
- wat is het traditionele centrum-periferiemodel?
- wat is de traditionele internationale arbeidsverdeling?
- beredeneer of iets volgens het model verloopt.
1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Centrum-periferie model toegepast op Brazilië
- wat is het traditionele centrum-periferiemodel?
- wat is de traditionele internationale arbeidsverdeling?
- beredeneer of iets volgens het model verloopt.

Slide 1 - Slide

De positie van een land in de internationale arbeidsverdeling is zichtbaar door de verdeling van de beroepsbevolking.

A
Juist
B
Onjuist

Slide 2 - Quiz

De handelsbalans van de achterblijvers in het ‘zuiden’ wordt sterk bepaald door grondstoffenexport.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quiz

In het centrum-periferiemodel zijn centrum- en perifere landen gelijkwaardig.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

Slecht bestuur en oorlog zijn interne oorzaken voor de armoede in veel landen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Goederenstromen: grondstoffen gaan vooral van
A
Centrum naar periferie
B
Periferie naar centrum

Slide 6 - Quiz

Arbeidsstromen: arbeidsmigratie gaat vooral van
A
Centrum naar periferie
B
Periferie naar centrum

Slide 7 - Quiz

Kapitaalstromen: migrantengelden gaan vooral van
A
Centrum naar periferie
B
Periferie naar centrum

Slide 8 - Quiz

Chakan is een industriestad in het district Pune ten zuidoosten van Mumbai. Hier worden bijvoorbeeld door Volkswagen auto’s geproduceerd. Die zijn grotendeels voor de Indiase markt bestemd, maar ook voor export naar de rest van Azië. Hoe past deze auto industrie in het centrum-periferie model?

Slide 9 - Open question

De indeling van Europa in centrum-semiperiferie-periferie is gebaseerd op het bbp/hoofd. Welke drie andere kaarten op GB55: 88/GB56: 80 ondersteunen deze indeling? Geef het kaartnummer en noteer in een hoe-hoe-zin waarom het verschijnsel op deze kaart jouw indeling uit vraag 6a ondersteunt. Begin telkens met: ‘Hoe hoger de welvaart, hoe …’

Slide 10 - Open question

De traditionele centrum-periferie verhouding
  • Centrumlanden hebben nog steeds veel macht/zeggenschap over hun oude kolonie ( (semi-) periferie)
Handel nog vooral met voormalige bezetter.

Centrumlanden bepalen wat de periferie levert.

Grondstoffen + landbouwproducten
Handelsrelaties Afrika

Slide 11 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
onderzoek + ontwerp in centrum
grondstoffen uit periferie
productie / assemblage in (semi-)periferie
verkoop in centrumlanden
afval vaak in periferie gedumpt

Slide 12 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
Periferie

grondstoffen
+
landbouw
producten
Semi-periferie

(laagwaardige)
industrie producten

assemblage
Centrum

onderzoek
ontwerpen
ontwikkelen

hoogwaardige producten

Slide 13 - Slide

Brazilië: Export van grondstoffen en landbouwproducten (2015)
Landbouw: 31% (soja, vlees, suiker, koffie, thee, kruiden, mais, tabak, fruitsappen)
Mijnbouw: 12% (ertsen)
Aardolie: 9%


Slide 14 - Slide

Ter vergelijking: Export van Suriname
Suriname is zeer afhankelijk van enkele producten
(in plaats van enkele sectoren)
De economie van Brazilië is dus diverser dan die van Suriname.

Diversiteit zorgt voor een minder kwetsbare economie.

Slide 15 - Slide

Beredeneer of de handel van
soja verloopt volgens het traditionele
centrum-periferie model (3 punten)

Slide 16 - Open question

Beredeneer of de handel van soja verloopt volgens het 
centrum-periferie model (3 p)
- De export verloopt niet volgens het centrum-periferiemodel,
- Je ziet dat soja(producten) zowel naar centrumlanden als semi-perifere landen geëxporteerd wordt.
- Terwijl volgens het centrum-periferie model arme/perifere landen hun grondstoffen exporteren naar centrumlanden.


Slide 17 - Slide

Wat is voor een land een nadeel van de afhankelijkheid van de export van (alleen) grondstoffen?

Slide 18 - Open question

Brazilië: Boom & Bust economie
Vanaf 1960: gestage groei economie (BRIC) Boom (sterkte groei)
 
Toch tijden van grote crisis Bust (tijdelijke stop)

Economie van hollen of stilstaan (Boom & Bust): o.a. Door export grondstoffen


Slide 19 - Slide

Centrum-periferie model toegepast op Brazilië
- wat is het traditionele centrum-periferiemodel?
- wat is de traditionele internationale arbeidsverdeling?
- beredeneer of iets volgens het model verloopt.

Slide 20 - Slide