Les 5: centrum-periferie model toegepast op Brazilië (vaardigheid)

Welkom
  • Werk- en leerboek op tafel
  • Aantekeningenschrift
  • Telefoon in de telefoontas 


1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
  • Werk- en leerboek op tafel
  • Aantekeningenschrift
  • Telefoon in de telefoontas 


Slide 1 - Slide

Lesdoel
  • Je kunt uitleggen wat het centrum-periferie model inhoudt. 
  • Je kan een land dat behoort tot het centrum, tot de semiperiferie en tot de      periferie aan verschillende kenmerken herkennen
  • Je kan het centrum-periferiemodel toepassen op verschillende situaties

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Centrum-periferie model toegepast 
- wat is het traditionele centrum-periferiemodel?
- wat is de traditionele internationale arbeidsverdeling?
- beredeneer of iets volgens het model verloopt.

Slide 4 - Slide

De traditionele centrum-periferie verhouding
  • Centrumlanden hebben nog steeds veel macht/zeggenschap over hun oude kolonie ( (semi-) periferie)
Handel nog vooral met voormalige bezetter.

Centrumlanden bepalen wat de periferie levert.

Grondstoffen + landbouwproducten
Handelsrelaties Afrika

Slide 5 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
onderzoek + ontwerp in centrum
grondstoffen uit periferie
productie / assemblage in (semi-)periferie
verkoop in centrumlanden
afval vaak in periferie gedumpt

Slide 6 - Slide

Traditionele internationale arbeidsverdeling
Periferie

grondstoffen
+
landbouw
producten
Semi-periferie

(laagwaardige)
industrie producten

assemblage
Centrum

onderzoek
ontwerpen
ontwikkelen

hoogwaardige producten

Slide 7 - Slide

Brazilië: Export van grondstoffen en landbouwproducten (2015)
Landbouw: 31% (soja, vlees, suiker, koffie, thee, kruiden, mais, tabak, fruitsappen)
Mijnbouw: 12% (ertsen)
Aardolie: 9%


Slide 8 - Slide

Ter vergelijking: Export van Suriname
Suriname is zeer afhankelijk van enkele producten
(in plaats van enkele sectoren)
De economie van Brazilië is dus diverser dan die van Suriname.

Diversiteit zorgt voor een minder kwetsbare economie.

Slide 9 - Slide

Beredeneer of de handel van soja verloopt volgens het traditionele centrum-periferie model (3 punten)

Slide 10 - Slide

Beredeneer of de handel van soja verloopt volgens het 
centrum-periferie model (3 p)
- De export verloopt niet volgens het centrum-periferiemodel,
- Je ziet dat soja(producten) zowel naar centrumlanden als semi-perifere landen geëxporteerd wordt.
- Terwijl volgens het centrum-periferie model arme/perifere landen hun grondstoffen exporteren naar centrumlanden.


Slide 11 - Slide- Pak de atlas erbij
- Ga naar kaart 244D (54e), 258D (55e): Typen economie

Vraag: komt deze kaart overeen met het centrum-periferie model? (3)
- Wat zie je op de kaart?
- Wat houdt het centrum-periferiemodel in?
- Komt de kaart overeen met het centrum-periferiemodel?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide